Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Sätt barns rättigheter i centrum - En analys om eventuella brister i förhör med barn utsatta för sexuella övergrepp

Werner, Sophia LU (2015) LAGF03 20152
Department of Law
Faculty of Law
Abstract (Swedish)
Det är viktigt att ha en fungerande lagstiftning för att kunna ge barn som blivit utsatta för sexuella övergrepp ett bra rättsligt skydd. FN:s kommitté för barnets rättigheter om Barnkonventionens genomförande, riktade kritik mot Sverige för att inte leva upp till barnets bästa. Kritiken som fördes fram rörde främst att yrkesverksamma har otillräcklig utbildning och att straffprocessen är utdragen. För att leva upp till Barnkonventionens krav behöver Sverige se över hur den rättsliga processen för barn som utsatts för sexuella övergrepp genomförs.

Trots att många sexualbrott idag blir anmälda så är det väldigt få personer som blir lagförda för sexuellt övergrepp mot barn. I denna uppsats analyseras därför eventuella brister som finns... (More)
Det är viktigt att ha en fungerande lagstiftning för att kunna ge barn som blivit utsatta för sexuella övergrepp ett bra rättsligt skydd. FN:s kommitté för barnets rättigheter om Barnkonventionens genomförande, riktade kritik mot Sverige för att inte leva upp till barnets bästa. Kritiken som fördes fram rörde främst att yrkesverksamma har otillräcklig utbildning och att straffprocessen är utdragen. För att leva upp till Barnkonventionens krav behöver Sverige se över hur den rättsliga processen för barn som utsatts för sexuella övergrepp genomförs.

Trots att många sexualbrott idag blir anmälda så är det väldigt få personer som blir lagförda för sexuellt övergrepp mot barn. I denna uppsats analyseras därför eventuella brister som finns när barn ska förhöras under förundersökningen. Ett barns utsaga från ett övergrepp är ofta den enda bevisning det finns att tillgå och kriterierna för en trovärdig utsaga är nästintill orimligt höga. Förhör med barn skiljer sig från förhör med vuxna och för att undvika att barnet blir ännu mer traumatiserat i rättsprocessen så krävs det att förhöret barnanpassats. Barnahus är en verksamhet i Sverige där olika professioner samverkar under ett tak för att tillgodose barnets bästa under utredningen. En av grundpelarna i Barnahus verksamhet är samverkan mellan olika myndigheter, detta leder till att barnet slipper att slussas runt mellan myndigheter och att man kan bygga upp en trygghet hos barnet, som förhoppningsvis kan leda till att barnet berätta om själva övergreppet. I Barnahusutredningarna som avhandlas i uppsatsen lyfter de fram att för att förbättra samverkan i framtiden bör det ske förändringar i lagstiftningen och förslaget ”Lex Barnahus” bör införas.

Som det ser ut idag har inte alla barn tillgång till ett Barnahus och det kan resultera att beroende på vart man bor i landet eller till vilken åklagarkammare man tillhör så får man olika hjälp. (Less)
Popular Abstract
It is important to have an effective legislation in order to provide good legal protection to children who have been sexually abused. The United Nations Rights of the Child committee criticized Sweden for providing insufficient training to relevant professionals on the best interest determination and that the legal proceedings which involve child victims are protracted. To live up to the demands of the Convention on the Rights of the child, Sweden needs to review the legal processes for child victims of sexual abuse.

Although the number of reports of sexual abuse against children is increasing, there are still very few people who get convicted. It is important to notice any shortcomings that already exist when children should be... (More)
It is important to have an effective legislation in order to provide good legal protection to children who have been sexually abused. The United Nations Rights of the Child committee criticized Sweden for providing insufficient training to relevant professionals on the best interest determination and that the legal proceedings which involve child victims are protracted. To live up to the demands of the Convention on the Rights of the child, Sweden needs to review the legal processes for child victims of sexual abuse.

Although the number of reports of sexual abuse against children is increasing, there are still very few people who get convicted. It is important to notice any shortcomings that already exist when children should be questioned during the investigation. A child's testimony of abuse is often the only evidence in these cases and the criteria for a credible story is almost unreasonably high. Questioning children differs from the interrogation of adults and to prevent the child becoming even more traumatized, the legal processes must be adapted to children. “Barnahus” in Sweden is a place where different professionals work together to meet the child’s best interests during the investigation. One of the foundations of “Barnahus” is cooperation between professionals. This means that the child will not be passed around authorities and builds a sense of security for the child, which hopefully results in the child talking about the abuse.
The Barnahus investigation highlights that in order to improve collaboration in the future there must be some changes in the legislation and they propose a “Lex Barnahus”.

It is apparent that today, not all children have access to a “Barnahus” and depending on where they live in Sweden, the help that a child victim of sexual abuse can get, varies. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Werner, Sophia LU
supervisor
organization
course
LAGF03 20152
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Samverkan, Processrätt, Straffprocessrätt, Barn, Förhör
language
Swedish
id
8511710
date added to LUP
2016-02-24 08:11:51
date last changed
2016-02-24 08:11:51
@misc{8511710,
 abstract   = {Det är viktigt att ha en fungerande lagstiftning för att kunna ge barn som blivit utsatta för sexuella övergrepp ett bra rättsligt skydd. FN:s kommitté för barnets rättigheter om Barnkonventionens genomförande, riktade kritik mot Sverige för att inte leva upp till barnets bästa. Kritiken som fördes fram rörde främst att yrkesverksamma har otillräcklig utbildning och att straffprocessen är utdragen. För att leva upp till Barnkonventionens krav behöver Sverige se över hur den rättsliga processen för barn som utsatts för sexuella övergrepp genomförs. 

Trots att många sexualbrott idag blir anmälda så är det väldigt få personer som blir lagförda för sexuellt övergrepp mot barn. I denna uppsats analyseras därför eventuella brister som finns när barn ska förhöras under förundersökningen. Ett barns utsaga från ett övergrepp är ofta den enda bevisning det finns att tillgå och kriterierna för en trovärdig utsaga är nästintill orimligt höga. Förhör med barn skiljer sig från förhör med vuxna och för att undvika att barnet blir ännu mer traumatiserat i rättsprocessen så krävs det att förhöret barnanpassats. Barnahus är en verksamhet i Sverige där olika professioner samverkar under ett tak för att tillgodose barnets bästa under utredningen. En av grundpelarna i Barnahus verksamhet är samverkan mellan olika myndigheter, detta leder till att barnet slipper att slussas runt mellan myndigheter och att man kan bygga upp en trygghet hos barnet, som förhoppningsvis kan leda till att barnet berätta om själva övergreppet. I Barnahusutredningarna som avhandlas i uppsatsen lyfter de fram att för att förbättra samverkan i framtiden bör det ske förändringar i lagstiftningen och förslaget ”Lex Barnahus” bör införas. 

Som det ser ut idag har inte alla barn tillgång till ett Barnahus och det kan resultera att beroende på vart man bor i landet eller till vilken åklagarkammare man tillhör så får man olika hjälp.},
 author    = {Werner, Sophia},
 keyword   = {Samverkan,Processrätt,Straffprocessrätt,Barn,Förhör},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Sätt barns rättigheter i centrum - En analys om eventuella brister i förhör med barn utsatta för sexuella övergrepp},
 year     = {2015},
}