Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Att vara eller icke vara närvarande - En analys av möjligheterna att döma den tilltalade i sin utevaro

Bergqvist, Sara LU (2015) LAGF03 20152
Department of Law
Faculty of Law
Abstract (Swedish)
I svensk rätt finns det en huvudregel i 21 kap. 2 § rättegångsbalken om en skyldighet för en misstänkt i brottmål att närvara vid huvudförhandling i tingsrätt och hovrätt. En sådan skyldighet finns inte om målet kan avgöras utan att den misstänkte är närvarande och närvaron kan antas vara utan betydelse för utredningen. Är den misstänkte skyldig att infinna sig personligen, ska rätten förordna om detta.
Den tilltalades närvaro behöver inte bara ha betydelse för utredningen. Praxis visar att det av andra skäl kan vara av vikt att den tilltalade är närvarande vid huvudförhandlingen. När ett behov av närvaro inte föreligger och den tilltalade inte dyker upp till huvudförhandlingen har domstolen en möjlighet att i vissa situationer döma den... (More)
I svensk rätt finns det en huvudregel i 21 kap. 2 § rättegångsbalken om en skyldighet för en misstänkt i brottmål att närvara vid huvudförhandling i tingsrätt och hovrätt. En sådan skyldighet finns inte om målet kan avgöras utan att den misstänkte är närvarande och närvaron kan antas vara utan betydelse för utredningen. Är den misstänkte skyldig att infinna sig personligen, ska rätten förordna om detta.
Den tilltalades närvaro behöver inte bara ha betydelse för utredningen. Praxis visar att det av andra skäl kan vara av vikt att den tilltalade är närvarande vid huvudförhandlingen. När ett behov av närvaro inte föreligger och den tilltalade inte dyker upp till huvudförhandlingen har domstolen en möjlighet att i vissa situationer döma den tilltalade i utevaro. När den tilltalade uteblir, kan domstolen avgöra målet enligt 46 kap. 15a § rättegångsbalken. Det förutsätts då att saken kan utredas tillfredsställande och att något av de övriga alternativen i paragrafen är uppfyllda. Efter en förprövning kan det visa sig att det kan vara möjligt att döma den tilltalade då det förväntas finnas tillräckligt gott underlag för att uppnå kravet på en tillfredsställande utredning av saken.
Siffrorna visar att var fjärde rättegång i brottmål ställs in och det finns skäl för lagstiftaren att motverka detta. Å ena sidan finns därmed principerna för den tilltalades närvaro som får vägas mot intresset av att döma den tilltalade i sin utevaro. En utevarohandläggning förespråkas främst av processekonomiska skäl och ett intresse av att föra en effektiv lagföringsprocess. Trots att den tilltalades närvaro kan motiveras ur rättssäkerhetssynpunkt, kan även avgöranden i den tilltalades utevaro fylla en rättssäkerhetsfunktion. När en huvudförhandling ställs in förlängs brottmålsprocessen och vittnens minnesbilder kan hinna försämras. En ineffektivitet i rättsväsendet kan sålunda resultera i ett försämrat underlag och minska möjligheten att uppnå materiellt korrekta domar. (Less)
Abstract
In Swedish law there is a rule in Chapter 21. 2 § RB on the obligation of a suspect in criminal cases to be present at the main hearing in court. Such an obligation does not exist if the case can be settled without the accused being present, and presence can be assumed to be irrelevant to the investigation. When the suspect is required to appear in person, the court shall notify the accused in advance.
The presence of the accused is not only relevant for the investigation. This study shows that it might be important for other reasons that the accused is present during the trial. Sometimes when the defendant does not show up at the main hearing, the Court has a possibility to sentence the defendant in absentia. When the defendant is... (More)
In Swedish law there is a rule in Chapter 21. 2 § RB on the obligation of a suspect in criminal cases to be present at the main hearing in court. Such an obligation does not exist if the case can be settled without the accused being present, and presence can be assumed to be irrelevant to the investigation. When the suspect is required to appear in person, the court shall notify the accused in advance.
The presence of the accused is not only relevant for the investigation. This study shows that it might be important for other reasons that the accused is present during the trial. Sometimes when the defendant does not show up at the main hearing, the Court has a possibility to sentence the defendant in absentia. When the defendant is absent, the rules in Chapter 46. § 15a § RB may apply, assuming that the matter can be examined satisfactorily and that one of the other situations listed in the paragraph is fulfilled. After a preliminary evaluation, the court decides whether they can hold a main hearing in the absence of the defendant.
The figures show that every fourth trial in criminal cases is cancelled and postponed. In legislation, there is a balance between ensuring individuals their rights and the interest to sentence the defendant in absentia. A trial in absentia is advocated primarily for economic reasons and an interest in maintaining an effective prosecution process. Even judgments in absentia fill a legal function. When a main hearing is postponed, the criminal proceedings are prolonged, thereby affecting everyone involved. An inefficiency in the judicial system can thus result in less reliable evidence and reduce the possibility of achieving materially accurate judgments. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Bergqvist, Sara LU
supervisor
organization
course
LAGF03 20152
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
processrätt, criminal procedure, utevarohandläggning, trial in absentia
language
Swedish
id
8511725
date added to LUP
2016-02-08 10:45:47
date last changed
2016-02-08 10:45:47
@misc{8511725,
 abstract   = {In Swedish law there is a rule in Chapter 21. 2 § RB on the obligation of a suspect in criminal cases to be present at the main hearing in court. Such an obligation does not exist if the case can be settled without the accused being present, and presence can be assumed to be irrelevant to the investigation. When the suspect is required to appear in person, the court shall notify the accused in advance.
	The presence of the accused is not only relevant for the investigation. This study shows that it might be important for other reasons that the accused is present during the trial. Sometimes when the defendant does not show up at the main hearing, the Court has a possibility to sentence the defendant in absentia. When the defendant is absent, the rules in Chapter 46. § 15a § RB may apply, assuming that the matter can be examined satisfactorily and that one of the other situations listed in the paragraph is fulfilled. After a preliminary evaluation, the court decides whether they can hold a main hearing in the absence of the defendant.
	The figures show that every fourth trial in criminal cases is cancelled and postponed. In legislation, there is a balance between ensuring individuals their rights and the interest to sentence the defendant in absentia. A trial in absentia is advocated primarily for economic reasons and an interest in maintaining an effective prosecution process. Even judgments in absentia fill a legal function. When a main hearing is postponed, the criminal proceedings are prolonged, thereby affecting everyone involved. An inefficiency in the judicial system can thus result in less reliable evidence and reduce the possibility of achieving materially accurate judgments.},
 author    = {Bergqvist, Sara},
 keyword   = {processrätt,criminal procedure,utevarohandläggning,trial in absentia},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Att vara eller icke vara närvarande - En analys av möjligheterna att döma den tilltalade i sin utevaro},
 year     = {2015},
}