Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Vem bevisar vad? - En utredning av bevisbördans förhållande till rättssäkerheten i avtalstvister

Ax, Erik LU (2015) LAGF03 20152
Department of Law
Faculty of Law
Abstract
The Swedish courts usually solve uncertainties regarding dispositive facts by using the burden of proof. There is no comprehensive, universal principle that is applicable in all cases; instead there are a number of different theories and principles.

When a dispositive fact is made up of a certain alleged contractual content, the Swedish Supreme Court sometimes interprets the contract instead of using the burden of proof. The purpose of the present paper is partly to investigate how the application of the burden of proof relate to the Rule of Law, and partly how the uncertain relationship between the burden of proof and interpreting contracts relate to the Rule of Law.

There are three different theories that are dominant regarding the... (More)
The Swedish courts usually solve uncertainties regarding dispositive facts by using the burden of proof. There is no comprehensive, universal principle that is applicable in all cases; instead there are a number of different theories and principles.

When a dispositive fact is made up of a certain alleged contractual content, the Swedish Supreme Court sometimes interprets the contract instead of using the burden of proof. The purpose of the present paper is partly to investigate how the application of the burden of proof relate to the Rule of Law, and partly how the uncertain relationship between the burden of proof and interpreting contracts relate to the Rule of Law.

There are three different theories that are dominant regarding the burden of proof. The substantive theory assumes that the relevant legal rule’s content and purposes should be indicative. Ekelöf’s substantive theory emphasizes the directing function on people’s behavior that comes with the burden of proof. The theory of probability aims to get as many accurate sentences as possible. The most dominating burden of proof theory is the theory of preservation of evidence, which states that the party whom in the easiest and cheapest way can secure evidence, shall be imposed on the burden of proof. In my opinion, a good idea that the theory of securing evidence has the greatest importance in order to set the burden of proof.

The application of the burden of proof in practice is, according to me, satisfactory in terms of Rule of Law. The Swedish Supreme Court has found a good compromise between predictability and flexibility in this matter. The unclear relationship between the burden of proof doctrine and contract interpretation of contractual disputes, however, is not entirely satisfactory in terms of Rule of Law. It would have been desirable that the Supreme Court expressly clarified the methods' relationship. (Less)
Abstract (Swedish)
En ovisshet om ett rättsfaktums existens löser domstolarna oftast med att ena parten åläggs en bevisbörda. Det finns ett antal olika teorier och principer för bevisbördeplacering. När ett rättsfaktum utgörs av ett visst påstått avtalsinnehåll har HD emellertid i vissa fall, utan motivering, använt sig av avtalstolkning istället för en bevisbörderegel. Syftet med förevarande uppsats är därför dels att utreda hur tillämpningen av bevisbördeteorierna förhåller sig till rättssäkerheten, samt dels hur det oklara förhållandet mellan bevisbörda och avtalstolkning förhåller sig till rättssäkerheten.

Det är framförallt tre olika teorier som är dominerande i bevisbördefrågor. Den materiella teorin utgår från att den relevanta civilrättsliga... (More)
En ovisshet om ett rättsfaktums existens löser domstolarna oftast med att ena parten åläggs en bevisbörda. Det finns ett antal olika teorier och principer för bevisbördeplacering. När ett rättsfaktum utgörs av ett visst påstått avtalsinnehåll har HD emellertid i vissa fall, utan motivering, använt sig av avtalstolkning istället för en bevisbörderegel. Syftet med förevarande uppsats är därför dels att utreda hur tillämpningen av bevisbördeteorierna förhåller sig till rättssäkerheten, samt dels hur det oklara förhållandet mellan bevisbörda och avtalstolkning förhåller sig till rättssäkerheten.

Det är framförallt tre olika teorier som är dominerande i bevisbördefrågor. Den materiella teorin utgår från att den relevanta civilrättsliga regelns innehåll och syften ska vara vägledande, samt betonar bevisbördans handlingsdirigerande verkan. Sannolikhetsteorin syftar till att få så många materiellt riktiga domar som möjligt. Den mest dominerande bevisbördeteorin är bevissäkringsteorin, vilken innebär att den part som enklast och billigast kan säkra bevisning i frågan ska åläggas bevisbördan. Enligt min mening är det i rättssäkerhetshänseende bra att bevissäkringsteorin är den teori som spelar störst roll i bevisbördefrågor, eftersom det i de flesta fall torde vara enkelt att på förhand avgöra vem av parterna som enklast och billigast kan säkra bevisning.

Tillämpningen av bevisbördeteorierna i praxis är enligt min mening tillfredsställande i rättssäkerhetshänseende, HD har här hittat en god kompromiss mellan förutsebarhet och flexibilitet. Det oklara förhållandet mellan bevisbördeläran och avtalstolkningen i avtalstvister är däremot inte helt tillfredsställande i rättssäkerhetshänseende, varför det hade varit önskvärt om HD uttryckligen klargjort metodernas inbördes förhållande. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Ax, Erik LU
supervisor
organization
course
LAGF03 20152
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Processrätt, civil procedure
language
Swedish
id
8511737
date added to LUP
2016-02-08 10:47:49
date last changed
2016-02-08 10:47:49
@misc{8511737,
 abstract   = {The Swedish courts usually solve uncertainties regarding dispositive facts by using the burden of proof. There is no comprehensive, universal principle that is applicable in all cases; instead there are a number of different theories and principles.

When a dispositive fact is made up of a certain alleged contractual content, the Swedish Supreme Court sometimes interprets the contract instead of using the burden of proof. The purpose of the present paper is partly to investigate how the application of the burden of proof relate to the Rule of Law, and partly how the uncertain relationship between the burden of proof and interpreting contracts relate to the Rule of Law.

There are three different theories that are dominant regarding the burden of proof. The substantive theory assumes that the relevant legal rule’s content and purposes should be indicative. Ekelöf’s substantive theory emphasizes the directing function on people’s behavior that comes with the burden of proof. The theory of probability aims to get as many accurate sentences as possible. The most dominating burden of proof theory is the theory of preservation of evidence, which states that the party whom in the easiest and cheapest way can secure evidence, shall be imposed on the burden of proof. In my opinion, a good idea that the theory of securing evidence has the greatest importance in order to set the burden of proof.
 
The application of the burden of proof in practice is, according to me, satisfactory in terms of Rule of Law. The Swedish Supreme Court has found a good compromise between predictability and flexibility in this matter. The unclear relationship between the burden of proof doctrine and contract interpretation of contractual disputes, however, is not entirely satisfactory in terms of Rule of Law. It would have been desirable that the Supreme Court expressly clarified the methods' relationship.},
 author    = {Ax, Erik},
 keyword   = {Processrätt,civil procedure},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Vem bevisar vad? - En utredning av bevisbördans förhållande till rättssäkerheten i avtalstvister},
 year     = {2015},
}