Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Våldtäkt som egenhändigt brott

Engström, Erica LU (2015) LAGF03 20152
Department of Law
Faculty of Law
Abstract (Swedish)
Våldtäkt har traditionellt sett betraktats som ett egenhändigt brott. Det innebär att endast den som uppfyllt det kvalificerade sexuella rekvisitet kan dömas som gärningsman. Om två personer har deltagit i en våldtäkt och den ena utövat den tvingande handlingen genom att exempelvis hålla fast offret medan den andra förgriper sig sexuellt på offret döms den som inte utfört den sexuella handlingen för medhjälp till våldtäkt. Uppdelningen av egenhändiga brott och övriga motiveras sällan mer än att det följer av tradition. Per Ole Träskman menar att det kan vara befogat att vissa brott anses vara egenhändiga om handlingen utgör en kränkning av ett abstrakt värde som ligger till grund för kriminaliseringen. På senare tid har det skett en... (More)
Våldtäkt har traditionellt sett betraktats som ett egenhändigt brott. Det innebär att endast den som uppfyllt det kvalificerade sexuella rekvisitet kan dömas som gärningsman. Om två personer har deltagit i en våldtäkt och den ena utövat den tvingande handlingen genom att exempelvis hålla fast offret medan den andra förgriper sig sexuellt på offret döms den som inte utfört den sexuella handlingen för medhjälp till våldtäkt. Uppdelningen av egenhändiga brott och övriga motiveras sällan mer än att det följer av tradition. Per Ole Träskman menar att det kan vara befogat att vissa brott anses vara egenhändiga om handlingen utgör en kränkning av ett abstrakt värde som ligger till grund för kriminaliseringen. På senare tid har det skett en utveckling på väg bort från den traditionella synen på våldtäkt som egenhändigt brott. Syftet med uppsatsen är att utreda om våldtäkt fortfarande är ett egenhändigt brott och om det borde vara det med hänsyn till utvecklingen av den bakomliggande kränkningen som motiverar kriminaliseringen. Av förarbeten, doktrin och hovrättspraxis kan man dra slutsatsen att det skett en utveckling men också att rättsläget är fortsatt oklart. Det beror till stor del på att det saknas ett prejudikat på området. Till följd av rättsläget och utvecklingen av kränkningen av bakomliggande skyddsintressen bör våldtäkt inte betraktas som ett egenhändigt brott. I och med detta bör även rättstillämpningen tydligt spegla att om våldtäkt inte är ett egenhändigt brott så ska inte sexuella handlingar tillmätas betydelse. Annars är våldtäkt i praktiken ändå ett egenhändigt brott. (Less)
Popular Abstract
Rape has traditionally been viewed as a crime for which the perpetrator must have carried out the sexual act. If there are two people involved and one of them restrains the victim from getting away, that person will be convicted as an accessory and not a perpetrator. The division between these kinds of crimes and others where ordinary rules for participation in crime is applicable is usually motivated by tradition. Per Ole Träskman offers a theory that if the act violates an abstract value, which constitutes the basis for criminalization, the division can be motivated. Lately there has been an evolvement regarding rape. The purpose of this essay is to investigate if rape still belongs to the group of crimes for which special rules for... (More)
Rape has traditionally been viewed as a crime for which the perpetrator must have carried out the sexual act. If there are two people involved and one of them restrains the victim from getting away, that person will be convicted as an accessory and not a perpetrator. The division between these kinds of crimes and others where ordinary rules for participation in crime is applicable is usually motivated by tradition. Per Ole Träskman offers a theory that if the act violates an abstract value, which constitutes the basis for criminalization, the division can be motivated. Lately there has been an evolvement regarding rape. The purpose of this essay is to investigate if rape still belongs to the group of crimes for which special rules for participation apply and if that is motivated with reference to changes of underlying values. From looking at preparatory work, doctrine and previous rulings by the Court of Appeal one can draw the conclusion that there has been an evolvement but also that the legal situation remains unclear. The uncertainty as to what applies is largely due to the absence of a precedency from the Supreme Court. As a result of the legal situation and the development of the underlying interests rape should no longer be considered a crime for which special rules for participation apply. Therefore a correct application of the law should clearly reflect that the sexual act does not determine if the participator is considered to be the perpetrator. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Engström, Erica LU
supervisor
organization
course
LAGF03 20152
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Straffrätt
language
Swedish
id
8511757
date added to LUP
2016-02-23 15:15:59
date last changed
2016-02-23 15:15:59
@misc{8511757,
 abstract   = {Våldtäkt har traditionellt sett betraktats som ett egenhändigt brott. Det innebär att endast den som uppfyllt det kvalificerade sexuella rekvisitet kan dömas som gärningsman. Om två personer har deltagit i en våldtäkt och den ena utövat den tvingande handlingen genom att exempelvis hålla fast offret medan den andra förgriper sig sexuellt på offret döms den som inte utfört den sexuella handlingen för medhjälp till våldtäkt. Uppdelningen av egenhändiga brott och övriga motiveras sällan mer än att det följer av tradition. Per Ole Träskman menar att det kan vara befogat att vissa brott anses vara egenhändiga om handlingen utgör en kränkning av ett abstrakt värde som ligger till grund för kriminaliseringen. På senare tid har det skett en utveckling på väg bort från den traditionella synen på våldtäkt som egenhändigt brott. Syftet med uppsatsen är att utreda om våldtäkt fortfarande är ett egenhändigt brott och om det borde vara det med hänsyn till utvecklingen av den bakomliggande kränkningen som motiverar kriminaliseringen. Av förarbeten, doktrin och hovrättspraxis kan man dra slutsatsen att det skett en utveckling men också att rättsläget är fortsatt oklart. Det beror till stor del på att det saknas ett prejudikat på området. Till följd av rättsläget och utvecklingen av kränkningen av bakomliggande skyddsintressen bör våldtäkt inte betraktas som ett egenhändigt brott. I och med detta bör även rättstillämpningen tydligt spegla att om våldtäkt inte är ett egenhändigt brott så ska inte sexuella handlingar tillmätas betydelse. Annars är våldtäkt i praktiken ändå ett egenhändigt brott.},
 author    = {Engström, Erica},
 keyword   = {Straffrätt},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Våldtäkt som egenhändigt brott},
 year     = {2015},
}