Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Kommunala aktiebolag - Om verkningarna av kompetensöverskridande i av kommunen helägda aktiebolag

Wennerholm, Joel LU (2015) LAGF03 20152
Department of Law
Faculty of Law
Abstract (Swedish)
Att kommuner väljer att bedriva delar av den kommunala verksamheten genom helägda aktiebolag är något som har förekommit i Sverige under en lång tid tillbaka. Däremot blir verksamhetsformen allt vanligare och antalet kommunala aktiebolag ökar för varje år som går. Det finns flera fördelar med att bolagisera den kommunala verksamheten. Aktiebolaget som verksamhetsform bidrar bland annat till en effektivare förvaltning och ett lättare samspel med andra aktörer. Med bolagiseringen följer dock även en ökad risk för kompetensöverskridande verksamhet. Uppsatsen behandlar kommunalrättens och aktiebolagsrättens inflytande över det kommunala aktiebolaget med syfte att klargöra vilka sanktioner som ett kompetensöverskridande i den kommunala... (More)
Att kommuner väljer att bedriva delar av den kommunala verksamheten genom helägda aktiebolag är något som har förekommit i Sverige under en lång tid tillbaka. Däremot blir verksamhetsformen allt vanligare och antalet kommunala aktiebolag ökar för varje år som går. Det finns flera fördelar med att bolagisera den kommunala verksamheten. Aktiebolaget som verksamhetsform bidrar bland annat till en effektivare förvaltning och ett lättare samspel med andra aktörer. Med bolagiseringen följer dock även en ökad risk för kompetensöverskridande verksamhet. Uppsatsen behandlar kommunalrättens och aktiebolagsrättens inflytande över det kommunala aktiebolaget med syfte att klargöra vilka sanktioner som ett kompetensöverskridande i den kommunala verksamheten kan ge upphov till. De huvudsakliga frågeställningarna i uppsatsen är: Hur ser de kommunalrättsliga respektive aktiebolagsrättsliga kompetensreglerna ut? Vilka kompetensregler binder företrädarna för ett kommunalt aktiebolag? Vilka sanktioner kan följa av överskridande av den kommunalrättsliga respektive den aktiebolagsrättsliga kompetensen?

Den kommunala verksamheten ska bedrivas i enlighet med den kommunala kompetensen som framgår av 2 kap. 1 § KL samt av vissa kommunalrättsliga principer. När en del av den kommunala verksamheten överförs till ett aktiebolag upphör den emellertid att vara bunden av de kommunala kompetensreglerna och istället blir verksamheten föremål för aktiebolagsrättens regler om kompetens. Den kommunala kompetensen kan däremot bli bindande även för aktiebolagets verksamhet genom en angivelse i bolagsordningen. I fall då en företrädare för det kommunala aktiebolaget agerar kompetensöverskridande finns det därmed bestämmelser om sanktioner i både ABL och KL som i varierande grad kan bli gällande beroende av vilken typ av kompetensregel som har överträtts. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Wennerholm, Joel LU
supervisor
organization
course
LAGF03 20152
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
förvaltningsrätt, Associationsrätt
language
Swedish
id
8511801
date added to LUP
2016-02-24 08:13:34
date last changed
2016-02-24 08:13:34
@misc{8511801,
 abstract   = {Att kommuner väljer att bedriva delar av den kommunala verksamheten genom helägda aktiebolag är något som har förekommit i Sverige under en lång tid tillbaka. Däremot blir verksamhetsformen allt vanligare och antalet kommunala aktiebolag ökar för varje år som går. Det finns flera fördelar med att bolagisera den kommunala verksamheten. Aktiebolaget som verksamhetsform bidrar bland annat till en effektivare förvaltning och ett lättare samspel med andra aktörer. Med bolagiseringen följer dock även en ökad risk för kompetensöverskridande verksamhet. Uppsatsen behandlar kommunalrättens och aktiebolagsrättens inflytande över det kommunala aktiebolaget med syfte att klargöra vilka sanktioner som ett kompetensöverskridande i den kommunala verksamheten kan ge upphov till. De huvudsakliga frågeställningarna i uppsatsen är: Hur ser de kommunalrättsliga respektive aktiebolagsrättsliga kompetensreglerna ut? Vilka kompetensregler binder företrädarna för ett kommunalt aktiebolag? Vilka sanktioner kan följa av överskridande av den kommunalrättsliga respektive den aktiebolagsrättsliga kompetensen? 

Den kommunala verksamheten ska bedrivas i enlighet med den kommunala kompetensen som framgår av 2 kap. 1 § KL samt av vissa kommunalrättsliga principer. När en del av den kommunala verksamheten överförs till ett aktiebolag upphör den emellertid att vara bunden av de kommunala kompetensreglerna och istället blir verksamheten föremål för aktiebolagsrättens regler om kompetens. Den kommunala kompetensen kan däremot bli bindande även för aktiebolagets verksamhet genom en angivelse i bolagsordningen. I fall då en företrädare för det kommunala aktiebolaget agerar kompetensöverskridande finns det därmed bestämmelser om sanktioner i både ABL och KL som i varierande grad kan bli gällande beroende av vilken typ av kompetensregel som har överträtts.},
 author    = {Wennerholm, Joel},
 keyword   = {förvaltningsrätt,Associationsrätt},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Kommunala aktiebolag - Om verkningarna av kompetensöverskridande i av kommunen helägda aktiebolag},
 year     = {2015},
}