Advanced

Släkten är värst - Generationsskifte till samma förmånliga beskattning som en extern försäljning?

Silvén, Ola LU (2015) LAGF03 20152
Faculty of Law
Department of Law
Abstract
In Sweden there are more than one million companies witch about 400 000 consists of limited companies. Mostly of the companies is owned by one or a few shareholders, closely hold companies. The taxation doesn´t differ between a regular company and a closely hold company. But for the shareholders of closely hold companies is there a different taxation. These rules aiming for shareholders not to convert highly taxed salary income to a lover taxed capital income. These rules are found in 57 kap. IL and applies on both dividends and capital gain.

A common procedure when a closely hold company is sold is to separate the business and let the company with the money lay unutilized during a period of five year. After the period is the shares no... (More)
In Sweden there are more than one million companies witch about 400 000 consists of limited companies. Mostly of the companies is owned by one or a few shareholders, closely hold companies. The taxation doesn´t differ between a regular company and a closely hold company. But for the shareholders of closely hold companies is there a different taxation. These rules aiming for shareholders not to convert highly taxed salary income to a lover taxed capital income. These rules are found in 57 kap. IL and applies on both dividends and capital gain.

A common procedure when a closely hold company is sold is to separate the business and let the company with the money lay unutilized during a period of five year. After the period is the shares no longer qualified and the capital gain is completely taxed as capital income. In the past has the procedure been used both when the company is sold to a person in the family as well when is sold to an external person. After some rulings from the supreme administration court during 2010 the legal situation changed. With the new legal situation will the shares never be unqualified when the company is sold to a person in the family. It depends on the construct of same or similar activity. The impact of these rulings is that a shareholder who sells its company to a person in the family cant get the advantages taxation as when its sold to a external person.

Another procedure with the same outcome is to sell the company through an indirect owned company where the construct of same or similar activity is not applied. This procedure has earlier been judged as contradicting to the law against tax evasion but the procedure when the company is sold to a person in the family has never been put to its final test. The Taxboard has in a preliminary ruling accepted one of these procedures. In the essay I intend to recite the applicable rules of a sale of a closely hold company and investigate if the Taxboards preliminary ruling is compatible with valid law. (Less)
Abstract (Swedish)
I Sverige finns det drygt en miljon företag varav ungefär 400 000 utgörs av aktiebolag. Merparten av alla aktiebolag utgörs av företag med en eller ett fåtal aktieägare s.k. fåmansföretag. Beskattningen av ett aktiebolag är densamma oavsett storleken på företaget. Beskattningen av aktieägare i ett fåmansföretag sker emellertid enligt särskilda regler. Fåmansreglerna syftar till att ägarna inte ska omvandla högbeskattade arbetsinkomster till lågbeskattade kapitalinkomster. Reglerna återfinns i 57 kap. IL och gäller såväl för utdelningar från företaget som för kapitalvinst om företaget säljs.

Ett vanligt förfarande när ett fåmansföretag avyttrats är att verksamheten säljs medan företaget med de upparbetade vinsterna läggs i träda under... (More)
I Sverige finns det drygt en miljon företag varav ungefär 400 000 utgörs av aktiebolag. Merparten av alla aktiebolag utgörs av företag med en eller ett fåtal aktieägare s.k. fåmansföretag. Beskattningen av ett aktiebolag är densamma oavsett storleken på företaget. Beskattningen av aktieägare i ett fåmansföretag sker emellertid enligt särskilda regler. Fåmansreglerna syftar till att ägarna inte ska omvandla högbeskattade arbetsinkomster till lågbeskattade kapitalinkomster. Reglerna återfinns i 57 kap. IL och gäller såväl för utdelningar från företaget som för kapitalvinst om företaget säljs.

Ett vanligt förfarande när ett fåmansföretag avyttrats är att verksamheten säljs medan företaget med de upparbetade vinsterna läggs i träda under en femårig karensperiod. Efter karensperioden avkvalificeras aktierna och vinsten från försäljningen av verksamheten beskattas i sin helhet i inkomstslaget kapital. Förfarandesättet har tidigare använts vid avyttringar till både närstående och externa personer.

Efter ett antal avgörande från HFD under år 2010 kom rättsläget att förändras så att andelarna i försäljningsföretaget inte avkalificeras om försäljningen sker till en person inom ägarens närståendekrets. Det beror på att den närstående personen anses verksam i ett företag som bedriver samma eller likartad verksamhet som försäljningsföretaget. Med rådande rättsläge kan en ägare som genomför ett generationsskifte inte få den förmånliga kapitalbeskattningen utan en del av vinsten beskattas i inkomstslaget tjänst.

En annan metod med likadant resultat är att sälja bolaget genom ett indirekt ägt bolag eftersom rekvisitet samma eller likartad verksamhet då inte aktualiseras. Detta förfarande har i ett antal avgöranden från HFD ansetts strida mot skatteflyktslagen. Förfarandets förenlighet med skatteflyktslagen har däremot aldrig ställts på sin spets när det genomförts som en del i ett generationsskifte, tills nu. Skatterättsnämnden har i ett förhandsbesked meddelat i oktober 2015 ansett att ett sådant förfarande inte strider mot skatteflyktslagen när det utförs som en del i ett generationsskifte. I uppsatsen ämnar jag redogöra för reglerna kring avyttring av fåmansföretag samt utreda om Skatterättsnämndens avgörande är förenligt med gällande rätt. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Silvén, Ola LU
supervisor
organization
course
LAGF03 20152
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
generationsskifte, Skatterätt
language
Swedish
id
8511802
date added to LUP
2016-02-23 16:06:31
date last changed
2016-02-23 16:06:31
@misc{8511802,
 abstract   = {In Sweden there are more than one million companies witch about 400 000 consists of limited companies. Mostly of the companies is owned by one or a few shareholders, closely hold companies. The taxation doesn´t differ between a regular company and a closely hold company. But for the shareholders of closely hold companies is there a different taxation. These rules aiming for shareholders not to convert highly taxed salary income to a lover taxed capital income. These rules are found in 57 kap. IL and applies on both dividends and capital gain.

A common procedure when a closely hold company is sold is to separate the business and let the company with the money lay unutilized during a period of five year. After the period is the shares no longer qualified and the capital gain is completely taxed as capital income. In the past has the procedure been used both when the company is sold to a person in the family as well when is sold to an external person. After some rulings from the supreme administration court during 2010 the legal situation changed. With the new legal situation will the shares never be unqualified when the company is sold to a person in the family. It depends on the construct of same or similar activity. The impact of these rulings is that a shareholder who sells its company to a person in the family cant get the advantages taxation as when its sold to a external person. 

Another procedure with the same outcome is to sell the company through an indirect owned company where the construct of same or similar activity is not applied. This procedure has earlier been judged as contradicting to the law against tax evasion but the procedure when the company is sold to a person in the family has never been put to its final test. The Taxboard has in a preliminary ruling accepted one of these procedures. In the essay I intend to recite the applicable rules of a sale of a closely hold company and investigate if the Taxboards preliminary ruling is compatible with valid law.},
 author    = {Silvén, Ola},
 keyword   = {generationsskifte,Skatterätt},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Släkten är värst - Generationsskifte till samma förmånliga beskattning som en extern försäljning?},
 year     = {2015},
}