Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

En analys av Sveriges internationella åtaganden rörande rätten till asyl

Ohlander, Hampus (2015) LAGF03 20152
Department of Law
Faculty of Law
Abstract (Swedish)
Asylrätten är en het politisk fråga i och med den europeiska flyktingkrisen. Denna uppsats är ett försök att reda ut vilka folkrättsliga skyldigheter och EU-rättsliga som åligger Europeiska stater, och i synnerhet Sverige, på asylrättens område. Fyndet är att en allmän rätt till asyl inte existerar, men i praktiken finns något som kan liknas vid detta i och med förbudet mot att förvisa en flykting till ett land där hen riskerar utsättas för förföljelse. Ett relevant EU-rättsligt regelverk som diskuteras är dublinförordningen, vilket utpekar ett land som ansvarigt för asylprövningen. Avslutningsvis förs en diskussion om det politiska läget i Europa mot bakgrund av det juridiska regelverket.

The right to asylum is a controversial... (More)
Asylrätten är en het politisk fråga i och med den europeiska flyktingkrisen. Denna uppsats är ett försök att reda ut vilka folkrättsliga skyldigheter och EU-rättsliga som åligger Europeiska stater, och i synnerhet Sverige, på asylrättens område. Fyndet är att en allmän rätt till asyl inte existerar, men i praktiken finns något som kan liknas vid detta i och med förbudet mot att förvisa en flykting till ett land där hen riskerar utsättas för förföljelse. Ett relevant EU-rättsligt regelverk som diskuteras är dublinförordningen, vilket utpekar ett land som ansvarigt för asylprövningen. Avslutningsvis förs en diskussion om det politiska läget i Europa mot bakgrund av det juridiska regelverket.

The right to asylum is a controversial political issue as a result of the European refugee crisis. This essay is an attempt at determining what obligations under international and union law is incumbent on the union states, in particular Sweden, in the domain of asylum law. The conclusion is that a general right to asylum does not exist, although in practice there is a right similar to this through the prohibition of expulsion to a country in which a refugee risks being the target of persecution. A relevant legal framework of union law that is discussed is the Dublin Regulation, which appoints one country as responsible for trying the request for asylum. Lastly a discussion on the political situation in Europe with consideration taken to the legal framework will be held. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Ohlander, Hampus
supervisor
organization
course
LAGF03 20152
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
EU-rätt, Folkrätt
language
Swedish
id
8511807
date added to LUP
2016-02-23 15:07:35
date last changed
2016-03-07 14:01:46
@misc{8511807,
 abstract   = {Asylrätten är en het politisk fråga i och med den europeiska flyktingkrisen. Denna uppsats är ett försök att reda ut vilka folkrättsliga skyldigheter och EU-rättsliga som åligger Europeiska stater, och i synnerhet Sverige, på asylrättens område. Fyndet är att en allmän rätt till asyl inte existerar, men i praktiken finns något som kan liknas vid detta i och med förbudet mot att förvisa en flykting till ett land där hen riskerar utsättas för förföljelse. Ett relevant EU-rättsligt regelverk som diskuteras är dublinförordningen, vilket utpekar ett land som ansvarigt för asylprövningen. Avslutningsvis förs en diskussion om det politiska läget i Europa mot bakgrund av det juridiska regelverket.

The right to asylum is a controversial political issue as a result of the European refugee crisis. This essay is an attempt at determining what obligations under international and union law is incumbent on the union states, in particular Sweden, in the domain of asylum law. The conclusion is that a general right to asylum does not exist, although in practice there is a right similar to this through the prohibition of expulsion to a country in which a refugee risks being the target of persecution. A relevant legal framework of union law that is discussed is the Dublin Regulation, which appoints one country as responsible for trying the request for asylum. Lastly a discussion on the political situation in Europe with consideration taken to the legal framework will be held.},
 author    = {Ohlander, Hampus},
 keyword   = {EU-rätt,Folkrätt},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {En analys av Sveriges internationella åtaganden rörande rätten till asyl},
 year     = {2015},
}