Advanced

Reklamation vid vårdslös kommersiell rådgivning

Elmér, Amelie LU (2015) LAGF03 20152
Faculty of Law
Department of Law
Abstract (Swedish)
Uppsatsen syftar till att utreda reklamationspliktens innehåll vid felaktig och vårdslös kommersiell rådgivning, t.ex. rådgivning från advokater, revisorer eller skattejurister till kommersiella uppdragsgivare. Uppsatsen utreder när reklamationsfristen startar, hur lång reklamationsfristen är och vilken rättsverkan som följer av en sen eller försummad reklamation vid felaktig och vårdslös kommersiell rådgivning.
Inom näringslivet lämnar kommersiella rådgivare dagligen olika råd till sina uppdragsgivare. Inom ramen för den kommersiella rådgivningen kan rådgivaren av vårdslöshet orsaka uppdragstagaren skada. Uppdragsgivaren har då en reklamationsplikt. Om inget framgår av avtalet mellan parterna är reklamationspliktens innehåll oklart. Det... (More)
Uppsatsen syftar till att utreda reklamationspliktens innehåll vid felaktig och vårdslös kommersiell rådgivning, t.ex. rådgivning från advokater, revisorer eller skattejurister till kommersiella uppdragsgivare. Uppsatsen utreder när reklamationsfristen startar, hur lång reklamationsfristen är och vilken rättsverkan som följer av en sen eller försummad reklamation vid felaktig och vårdslös kommersiell rådgivning.
Inom näringslivet lämnar kommersiella rådgivare dagligen olika råd till sina uppdragsgivare. Inom ramen för den kommersiella rådgivningen kan rådgivaren av vårdslöshet orsaka uppdragstagaren skada. Uppdragsgivaren har då en reklamationsplikt. Om inget framgår av avtalet mellan parterna är reklamationspliktens innehåll oklart. Det saknas såväl lagstiftning som avgörande rättspraxis för vad som gäller vid felaktig och vårdslös kommersiell rådgivning och doktrinen är inte enhetlig. Möjligheten för en uppdragstagare att upptäcka att rådgivningen varit vårdslös kan vara problematisk, även i de fall uppdragstagaren är en näringsidkare.
Frågan när reklamationsfristen startar vid felaktig och vårdslös rådgivning är inte besvarad vare sig i lag, förarbeten eller praxis från Högsta domstolen. Doktrinen är oenig. Reklamationsfristens längd är skälig tid och vad som utgör skälig tid får bedömas från fall till fall.
Mycket talar för att rättsverkan av en sen eller försummad reklamation är preklusion. Sammantaget råder osäkerhet. Högsta domstolen bör därför ta upp samtliga frågor till prövning och klargöra när reklamationsfristen startar, vilka faktorer som har betydelse för bedömningen av vad som är skälig tid och vilken rättsverkan som följer av en sen eller försummad reklamation. (Less)
Popular Abstract
The purpose of this essay is to investigate the content of the legal principles regarding notice of claim related to wrongful and negligent commercial advice, for example advice from lawyers, accountants or tax lawyers to commercial clients. The essay investigates the starting point for the notice period, the length of the notice period and the legal effect of a late or neglected notice of claim related to wrongful and negligent commercial advice.
In the business sector commercial advisors give advice to clients on a daily basis. Within the frames of the commercial advice, the negligence of the advisor can cause damage to the client. The client then has to notify the advisor. If nothing else is clearly stated in the agreement between the... (More)
The purpose of this essay is to investigate the content of the legal principles regarding notice of claim related to wrongful and negligent commercial advice, for example advice from lawyers, accountants or tax lawyers to commercial clients. The essay investigates the starting point for the notice period, the length of the notice period and the legal effect of a late or neglected notice of claim related to wrongful and negligent commercial advice.
In the business sector commercial advisors give advice to clients on a daily basis. Within the frames of the commercial advice, the negligence of the advisor can cause damage to the client. The client then has to notify the advisor. If nothing else is clearly stated in the agreement between the parties, the content of the obligation to notify remains unclear. There is neither legislation nor case law containing sufficient guidelines for wrongful and negligent commercial advice and the literature is not consistent. It can be difficult for the client to discover that the advice has been negligent, even in cases when the client is a commercial actor.
Regarding the starting point of the notice period in cases related to wrongful and negligent advice, no sufficient answer is found within the law, preparatory works or case law from the Supreme Court. The legal doctrine is inconsistent. The length of the notice period is “reasonable time”, and what constitutes reasonable time must be determined from case to case.
There are many indications that the effect of a late or neglected notice of claim is preclusion. The Supreme Court should therefore address these issues in order to clarify the starting point of the notice of claim, as well as what factors are of importance when determining what constitutes reasonable time and the legal effect of a late or neglected complaint. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Elmér, Amelie LU
supervisor
organization
course
LAGF03 20152
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
civilrätt, private law, reklamation, rådgivning
language
Swedish
id
8511815
date added to LUP
2016-02-23 15:16:22
date last changed
2016-02-23 15:16:22
@misc{8511815,
 abstract   = {Uppsatsen syftar till att utreda reklamationspliktens innehåll vid felaktig och vårdslös kommersiell rådgivning, t.ex. rådgivning från advokater, revisorer eller skattejurister till kommersiella uppdragsgivare. Uppsatsen utreder när reklamationsfristen startar, hur lång reklamationsfristen är och vilken rättsverkan som följer av en sen eller försummad reklamation vid felaktig och vårdslös kommersiell rådgivning.
Inom näringslivet lämnar kommersiella rådgivare dagligen olika råd till sina uppdragsgivare. Inom ramen för den kommersiella rådgivningen kan rådgivaren av vårdslöshet orsaka uppdragstagaren skada. Uppdragsgivaren har då en reklamationsplikt. Om inget framgår av avtalet mellan parterna är reklamationspliktens innehåll oklart. Det saknas såväl lagstiftning som avgörande rättspraxis för vad som gäller vid felaktig och vårdslös kommersiell rådgivning och doktrinen är inte enhetlig. Möjligheten för en uppdragstagare att upptäcka att rådgivningen varit vårdslös kan vara problematisk, även i de fall uppdragstagaren är en näringsidkare.
Frågan när reklamationsfristen startar vid felaktig och vårdslös rådgivning är inte besvarad vare sig i lag, förarbeten eller praxis från Högsta domstolen. Doktrinen är oenig. Reklamationsfristens längd är skälig tid och vad som utgör skälig tid får bedömas från fall till fall.
Mycket talar för att rättsverkan av en sen eller försummad reklamation är preklusion. Sammantaget råder osäkerhet. Högsta domstolen bör därför ta upp samtliga frågor till prövning och klargöra när reklamationsfristen startar, vilka faktorer som har betydelse för bedömningen av vad som är skälig tid och vilken rättsverkan som följer av en sen eller försummad reklamation.},
 author    = {Elmér, Amelie},
 keyword   = {civilrätt,private law,reklamation,rådgivning},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Reklamation vid vårdslös kommersiell rådgivning},
 year     = {2015},
}