Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

"Att falla mellan stolarna" - En inblick i den svenska tvångsvården gällande LVM- och LPT.

Olsson, Linda LU (2015) LAGF03 20152
Department of Law
Faculty of Law
Abstract (Swedish)
Uppsatsen baseras en intervjustudie som har till syfte att redogöra för hur lagstiftning gällande LVM och LPT fungerar och om dessa lagstiftningar anses fungera i förhållande till varandra. Under intervjuerna framgår det ett tydligt missnöje över hur detta fungerar i dagsläget. Det framkommer att människor med dubbeldiagnos bollas mellan olika instanser och det är oklart vilken instans som egentligen ska hållas ansvarig. Något annat som också blir tydligt är att det råder en väsentlig okunskap, då framför allt inom LVM-vården, i hur lagstiftningen ser ut och hur den bör tillämpas. Trots att lagstiftningen gällande dessa två är relativt tydlig, förhindra det inte att instanser försöker lägga ansvaret på varandra. En möjlig förklaring till... (More)
Uppsatsen baseras en intervjustudie som har till syfte att redogöra för hur lagstiftning gällande LVM och LPT fungerar och om dessa lagstiftningar anses fungera i förhållande till varandra. Under intervjuerna framgår det ett tydligt missnöje över hur detta fungerar i dagsläget. Det framkommer att människor med dubbeldiagnos bollas mellan olika instanser och det är oklart vilken instans som egentligen ska hållas ansvarig. Något annat som också blir tydligt är att det råder en väsentlig okunskap, då framför allt inom LVM-vården, i hur lagstiftningen ser ut och hur den bör tillämpas. Trots att lagstiftningen gällande dessa två är relativt tydlig, förhindra det inte att instanser försöker lägga ansvaret på varandra. En möjlig förklaring till detta kan vara ekonomiska skäl men även den bristande kunskap som finns hos de olika instanserna, vilket gör det svårt att bedöma och tillgodose individens primära vårdbehov. Trots att det gjorts en SOU-utredning angående brister inom nuvarande tvångsvård var utredningens förslag till förbättring inget som antogs.
Slutsatsen av det hela är att det i dagsläget inte fungerar på ett tillfredsställande sätt. Det hade möjligtvis kunnat avhjälpas om det enbart hade funnits en ansvarig huvudman för dessa två lagstiftningar. Detta framkom även i SOU-utredningen samt så går denna önskan att utläsa från intervjusvaren. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Olsson, Linda LU
supervisor
organization
course
LAGF03 20152
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
LVM, LPT, Tvångsvård, Tvångsvårdslagstiftning, SOU 2011:35
language
Swedish
id
8511832
date added to LUP
2016-02-23 15:07:12
date last changed
2016-02-23 15:07:12
@misc{8511832,
 abstract   = {Uppsatsen baseras en intervjustudie som har till syfte att redogöra för hur lagstiftning gällande LVM och LPT fungerar och om dessa lagstiftningar anses fungera i förhållande till varandra. Under intervjuerna framgår det ett tydligt missnöje över hur detta fungerar i dagsläget. Det framkommer att människor med dubbeldiagnos bollas mellan olika instanser och det är oklart vilken instans som egentligen ska hållas ansvarig. Något annat som också blir tydligt är att det råder en väsentlig okunskap, då framför allt inom LVM-vården, i hur lagstiftningen ser ut och hur den bör tillämpas. Trots att lagstiftningen gällande dessa två är relativt tydlig, förhindra det inte att instanser försöker lägga ansvaret på varandra. En möjlig förklaring till detta kan vara ekonomiska skäl men även den bristande kunskap som finns hos de olika instanserna, vilket gör det svårt att bedöma och tillgodose individens primära vårdbehov. Trots att det gjorts en SOU-utredning angående brister inom nuvarande tvångsvård var utredningens förslag till förbättring inget som antogs. 
Slutsatsen av det hela är att det i dagsläget inte fungerar på ett tillfredsställande sätt. Det hade möjligtvis kunnat avhjälpas om det enbart hade funnits en ansvarig huvudman för dessa två lagstiftningar. Detta framkom även i SOU-utredningen samt så går denna önskan att utläsa från intervjusvaren.},
 author    = {Olsson, Linda},
 keyword   = {LVM,LPT,Tvångsvård,Tvångsvårdslagstiftning,SOU 2011:35},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {"Att falla mellan stolarna" - En inblick i den svenska tvångsvården gällande LVM- och LPT.},
 year     = {2015},
}