Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Kriminalisering av terrorismresor

Billing, Martin LU (2015) LAGF03 20152
Department of Law
Faculty of Law
Abstract (Swedish)
Genom rättsdogmatisk och folkrättslig metod behandlar denna uppsats proposition 2015/16:78 Ett särskilt straffansvar för resor i terrorismsyfte och de internationella instrument som föranlett lagförslaget. Syftet med uppsatsen är att utifrån ett rättssäkerhetsperspektiv undersöka de motstående intressen som lagförslaget innefattar. Det finns ett stort intresse av att införa strafflagstiftning som kriminaliserar så kallade ”terrorismresor”. Samtidigt innebär detta lagförslag långtgående kriminalisering vilket har kritiserats hårt hos remissinstanserna.

Lagförslaget har tillkommit för att uppfylla de krav som regeringen upplever att Sverige har i förhållande till FN och Financial Action Task Force (FATF). Säkerhetsrådets resolution 2178... (More)
Genom rättsdogmatisk och folkrättslig metod behandlar denna uppsats proposition 2015/16:78 Ett särskilt straffansvar för resor i terrorismsyfte och de internationella instrument som föranlett lagförslaget. Syftet med uppsatsen är att utifrån ett rättssäkerhetsperspektiv undersöka de motstående intressen som lagförslaget innefattar. Det finns ett stort intresse av att införa strafflagstiftning som kriminaliserar så kallade ”terrorismresor”. Samtidigt innebär detta lagförslag långtgående kriminalisering vilket har kritiserats hårt hos remissinstanserna.

Lagförslaget har tillkommit för att uppfylla de krav som regeringen upplever att Sverige har i förhållande till FN och Financial Action Task Force (FATF). Säkerhetsrådets resolution 2178 ställer krav på FN:s medlemsstater att kriminalisera terrorismresor och FATF rekommendation 5 ställer krav på kriminalisering av finansieringen av person eller organisation, som har koppling till terrorism.

Grundläggande i folkrätten är varje stats suveränitet och samtycke utgör förutsättning för att internationella förpliktelser ska kunna uppstå. Uppsatsen utreder huruvida Sverige verkligen har gett samtycke till FN och FATF som tillåter förpliktelser mot nationell lagstiftning. Enligt FN-stadgan och den överenskommelse Sverige träffat med FATF saknas det belägg för det.

Det svenska lagförslaget motiveras av felaktigt påstådda internationella förpliktelser men även av skyddsintresset att skydda svenska och utländska medborgare från terrorism. Propositionen innebär samtidigt begränsning av mänskliga fri-och rättigheter och utformningen av lagförslagen saknar adekvat tydlighet och förutsebarhet. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Billing, Martin LU
supervisor
organization
course
LAGF03 20152
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Terrorism, kriminalisering
language
Swedish
id
8511898
date added to LUP
2016-02-08 10:45:18
date last changed
2016-02-08 10:45:18
@misc{8511898,
 abstract   = {Genom rättsdogmatisk och folkrättslig metod behandlar denna uppsats proposition 2015/16:78 Ett särskilt straffansvar för resor i terrorismsyfte och de internationella instrument som föranlett lagförslaget. Syftet med uppsatsen är att utifrån ett rättssäkerhetsperspektiv undersöka de motstående intressen som lagförslaget innefattar. Det finns ett stort intresse av att införa strafflagstiftning som kriminaliserar så kallade ”terrorismresor”. Samtidigt innebär detta lagförslag långtgående kriminalisering vilket har kritiserats hårt hos remissinstanserna. 

Lagförslaget har tillkommit för att uppfylla de krav som regeringen upplever att Sverige har i förhållande till FN och Financial Action Task Force (FATF). Säkerhetsrådets resolution 2178 ställer krav på FN:s medlemsstater att kriminalisera terrorismresor och FATF rekommendation 5 ställer krav på kriminalisering av finansieringen av person eller organisation, som har koppling till terrorism. 

Grundläggande i folkrätten är varje stats suveränitet och samtycke utgör förutsättning för att internationella förpliktelser ska kunna uppstå. Uppsatsen utreder huruvida Sverige verkligen har gett samtycke till FN och FATF som tillåter förpliktelser mot nationell lagstiftning. Enligt FN-stadgan och den överenskommelse Sverige träffat med FATF saknas det belägg för det.

Det svenska lagförslaget motiveras av felaktigt påstådda internationella förpliktelser men även av skyddsintresset att skydda svenska och utländska medborgare från terrorism. Propositionen innebär samtidigt begränsning av mänskliga fri-och rättigheter och utformningen av lagförslagen saknar adekvat tydlighet och förutsebarhet.},
 author    = {Billing, Martin},
 keyword   = {Terrorism,kriminalisering},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Kriminalisering av terrorismresor},
 year     = {2015},
}