Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

A New Age(ncy)? - En diskursteoretisk analys av begreppet agencys betydelse i olika kontexter

Hjärtström, Malin LU and Magnusson, Johanna LU (2016) STVA22 20152
Department of Political Science
Abstract (Swedish)
Tidigare forskning har visat att buzzwords tas upp av organisationer så att begreppets betydelse förändras. Detta kan leda till en urvattning av begreppen och en avväpning av de perspektiv som från början använt sig av begreppen. Begreppet agency har tagits upp av Världsbanken som ett buzzword och används frekvent i deras rapport för ökad jämställdhet från 2014. Begreppet är betydande inom feministisk teori och en förändring i begreppets betydelse kan få konsekvenser för jämställdhetsarbete.
Utifrån Laclau och Mouffes diskursteoretiska metod har vi analyserat begreppet agencys betydelse i tre olika kontexter; från en feministisk teori via en feministisk NGO till Världsbankens rapport. Vår analys tyder på att det sker en liberalisering av... (More)
Tidigare forskning har visat att buzzwords tas upp av organisationer så att begreppets betydelse förändras. Detta kan leda till en urvattning av begreppen och en avväpning av de perspektiv som från början använt sig av begreppen. Begreppet agency har tagits upp av Världsbanken som ett buzzword och används frekvent i deras rapport för ökad jämställdhet från 2014. Begreppet är betydande inom feministisk teori och en förändring i begreppets betydelse kan få konsekvenser för jämställdhetsarbete.
Utifrån Laclau och Mouffes diskursteoretiska metod har vi analyserat begreppet agencys betydelse i tre olika kontexter; från en feministisk teori via en feministisk NGO till Världsbankens rapport. Vår analys tyder på att det sker en liberalisering av agencydiskursen och att agency i olika kontexter tillskrivs olika subjektspositioner. Exempelvis står agency i Världsbankens diskurs främst i ekvivalens med “manligt” kodade egenskaper och sysslor och i motsats till “kvinnligt” kodade egenskaper och sysslor. Vidare visar resultatet att begreppets betydelse övergår från att tillskrivas ett agerande mot diskurser till ett agerande inom diskursen. Detta gör att agency får en förändrad betydelse då begreppet i Världsbankens diskurs tillskrivs främst “manliga” egenskaper och begreppet verkar befästande av rådande liberala diskurs. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Hjärtström, Malin LU and Magnusson, Johanna LU
supervisor
organization
course
STVA22 20152
year
type
L2 - 2nd term paper (old degree order)
subject
keywords
diskursanalys, agency, Världsbanken, buzzword, feminism
language
Swedish
id
8511982
date added to LUP
2016-02-02 15:09:45
date last changed
2016-02-02 15:09:45
@misc{8511982,
 abstract   = {Tidigare forskning har visat att buzzwords tas upp av organisationer så att begreppets betydelse förändras. Detta kan leda till en urvattning av begreppen och en avväpning av de perspektiv som från början använt sig av begreppen. Begreppet agency har tagits upp av Världsbanken som ett buzzword och används frekvent i deras rapport för ökad jämställdhet från 2014. Begreppet är betydande inom feministisk teori och en förändring i begreppets betydelse kan få konsekvenser för jämställdhetsarbete.
Utifrån Laclau och Mouffes diskursteoretiska metod har vi analyserat begreppet agencys betydelse i tre olika kontexter; från en feministisk teori via en feministisk NGO till Världsbankens rapport. Vår analys tyder på att det sker en liberalisering av agencydiskursen och att agency i olika kontexter tillskrivs olika subjektspositioner. Exempelvis står agency i Världsbankens diskurs främst i ekvivalens med “manligt” kodade egenskaper och sysslor och i motsats till “kvinnligt” kodade egenskaper och sysslor. Vidare visar resultatet att begreppets betydelse övergår från att tillskrivas ett agerande mot diskurser till ett agerande inom diskursen. Detta gör att agency får en förändrad betydelse då begreppet i Världsbankens diskurs tillskrivs främst “manliga” egenskaper och begreppet verkar befästande av rådande liberala diskurs.},
 author    = {Hjärtström, Malin and Magnusson, Johanna},
 keyword   = {diskursanalys,agency,Världsbanken,buzzword,feminism},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {A New Age(ncy)? - En diskursteoretisk analys av begreppet agencys betydelse i olika kontexter},
 year     = {2016},
}