Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Comparison of soldier fly (Diptera: Stratiomyidae) and thick-headed fly (Diptera: Conopidae) diversity at two trapping sites

Höglund, Julia (2015) BIOY01 20152
Degree Projects in Biology
Abstract
Biodiversity is a big part of the understanding of our life and its surroundings. Only a fraction of the earth’s species are known and many are yet to be found. When describing new species often both molecular and morphological data is needed to fully resolve cryptic taxa. In this study, the diversity of two Diptera families, soldier flies (Stratiomyidae) and thick-headed flies (Conopidae), have been examined in two different habitats located in Rhineland-Palatinate (western Germany). Specimens belonging to the target families were first sorted out from stored malaise trap catches and were then identified to species level or as far as possible. They were then sequenced (COI as target gene) and a molecular analysis was done together with a... (More)
Biodiversity is a big part of the understanding of our life and its surroundings. Only a fraction of the earth’s species are known and many are yet to be found. When describing new species often both molecular and morphological data is needed to fully resolve cryptic taxa. In this study, the diversity of two Diptera families, soldier flies (Stratiomyidae) and thick-headed flies (Conopidae), have been examined in two different habitats located in Rhineland-Palatinate (western Germany). Specimens belonging to the target families were first sorted out from stored malaise trap catches and were then identified to species level or as far as possible. They were then sequenced (COI as target gene) and a molecular analysis was done together with a morphological analysis. In total 156 stratiomyid specimens from 13 species and 229 specimens from seemingly 17 conopids were found. However, the molecular data showed that some of the conopid species identified by morphology probably were the same and thus reduced the number to 11. The results indicated an effect of undersampling suggesting that more species are likely to be found with continued catching effort at these sites. Although, this study gave a good indication of the diversity and opens up for further investigation, possibly with more comprehensive sampling to try to cover more species. The results presented here strengthens the notion that taxonomy will become more and more dependent on molecular data if to fully distinguish between species in a more reliable way. (Less)
Popular Abstract (Swedish)
Jämförelse av två flugfamiljers mångfald i två olika naturtyper

Djurs mångfald är inte bara intressant utan även viktigt för att vår värld ska fungera i harmoni och kretsloppen ska slutas och gå runt. Vissa djur behövs för att bryta ned vissna växter och andra för att hålla insekters antal i schack. Några djur kan även vara tecken på om naturen mår bra eller dåligt. Olika naturtyper är hem för olika sorters djur och olika många av varje. För att kunna undersöka detta är det viktigt att man vet hur många arter det finns och vad som skiljer dem åt. Ibland kan de individuella skillnaderna bli såpass stora att det är svårt att bestämma arter visuellt och då måste man ta hjälp av arvsmassan (DNA). Det finns specifika områden i varje djurs... (More)
Jämförelse av två flugfamiljers mångfald i två olika naturtyper

Djurs mångfald är inte bara intressant utan även viktigt för att vår värld ska fungera i harmoni och kretsloppen ska slutas och gå runt. Vissa djur behövs för att bryta ned vissna växter och andra för att hålla insekters antal i schack. Några djur kan även vara tecken på om naturen mår bra eller dåligt. Olika naturtyper är hem för olika sorters djur och olika många av varje. För att kunna undersöka detta är det viktigt att man vet hur många arter det finns och vad som skiljer dem åt. Ibland kan de individuella skillnaderna bli såpass stora att det är svårt att bestämma arter visuellt och då måste man ta hjälp av arvsmassan (DNA). Det finns specifika områden i varje djurs arvsmassa vilka är extra bra att jämföra med och det blir så lättare att skilja mellan olika arter.
Jag valde att försöka ta reda på om det fanns någon skillnad i mångfalden hos två olika flugfamiljer (vapenflugor och stekelflugor) mellan en torr gräsmark och ett öppet sandfält i västra Tyskland (förbundslandet RheinlandPflaz). Insekter är lätta att undersöka eftersom det finns så många och de är lätta att fånga in med fällor. Vapenflugor är ofta väldigt färgglada och trivs bäst antingen nära rinnande vatten eller där de kan solbada på blad och buskar. Stekelflugor har fått sitt namn för att de lägger sina ägg i bakkroppen hos humlor, getingar och bin, och trivs alltså bäst där dessa arter också finns.
Insekter hade fångats in med fällor under tre års tid och jag fick leta igenom flugsamlingarna efter de jag ville undersöka. Jag bestämde arterna utifrån visuella karaktärer så gott det gick. Sedan skickades de vidare till den personal som tog fram den delen av arvmassan som skulle jämföras.
Resultatet visade att det fanns ungefär lika många olika arter i varje naturtyp men att det var en speciell art per familj som dominerade. Det visade sig också att jag hade kunnat hitta fler om insektsinsamlingen hade pågått under en längre tid eller om fällorna funnits över ett större område. Några flugor såg också olika ut men visade sig vara väldigt lika i det undersökta DNAområdet. Dessa fick senare betraktas som samma art.
Enligt tidigare studier och inventeringar ska det finnas fler arter i detta området i Tyskland. Detta stämmer dock överens med resultaten. De visade att det kan finnas fler arter i detta område. Tidigare studier visar också att de två arter som dominerade är vanliga och utbredda. Varför de är vanliga kan bero på många saker hur många bin och humlor det finns som de kan lägga ägg i, om de är bra på att överleva, om de lägger många ägg så att det över lag kläcks många nya larver varje år och så vidare.
Varför är detta viktigt att under söka och veta? Allt i ett naturligt kretslopp beror på varandra. Tar människan bort en “byggsten” i kretsloppet omedvetet kan det ge stora konsekvenser. Det är viktigt att vi tar vara på naturen så gott det går.

Handledare: Staffan Bensch
Examensarbete i biologi, 30hp. 2015
Biologiska institutionen, Lunds universitet (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Höglund, Julia
supervisor
organization
course
BIOY01 20152
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
language
English
id
8512105
date added to LUP
2016-01-07 11:34:49
date last changed
2016-01-07 11:34:49
@misc{8512105,
 abstract   = {Biodiversity is a big part of the understanding of our life and its surroundings. Only a fraction of the earth’s species are known and many are yet to be found. When describing new species often both molecular and morphological data is needed to fully resolve cryptic taxa. In this study, the diversity of two Diptera families, soldier flies (Stratiomyidae) and thick-headed flies (Conopidae), have been examined in two different habitats located in Rhineland-Palatinate (western Germany). Specimens belonging to the target families were first sorted out from stored malaise trap catches and were then identified to species level or as far as possible. They were then sequenced (COI as target gene) and a molecular analysis was done together with a morphological analysis. In total 156 stratiomyid specimens from 13 species and 229 specimens from seemingly 17 conopids were found. However, the molecular data showed that some of the conopid species identified by morphology probably were the same and thus reduced the number to 11. The results indicated an effect of undersampling suggesting that more species are likely to be found with continued catching effort at these sites. Although, this study gave a good indication of the diversity and opens up for further investigation, possibly with more comprehensive sampling to try to cover more species. The results presented here strengthens the notion that taxonomy will become more and more dependent on molecular data if to fully distinguish between species in a more reliable way.},
 author    = {Höglund, Julia},
 language   = {eng},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Comparison of soldier fly (Diptera: Stratiomyidae) and thick-headed fly (Diptera: Conopidae) diversity at two trapping sites},
 year     = {2015},
}