Advanced

Bolagsordningen och aktieägaravtalet som effektiva styrningsverktyg i ägarledda bolag - Särskilt om överlåtelseregleringar

Bengtsson, Simon LU (2015) LAGM01 20152
Department of Law
Abstract
In closely held companies, shareholders are often also involved as Board members and in these companies it is important to govern the decision-making process and the sale of shares. The Articles of Association and the Shareholders’ agreement are governing instruments and can be used for this purpose. The overall purpose of this thesis is to examine the relationship between the Article of Association and the Shareholders agreement as governing instruments in closely held companies. The research questions are centered to the legal effects of each instrument, how the instruments can be used in closely held companies and how situations with conflicting content between the instruments is handled.

The Article of Association can comprise of... (More)
In closely held companies, shareholders are often also involved as Board members and in these companies it is important to govern the decision-making process and the sale of shares. The Articles of Association and the Shareholders’ agreement are governing instruments and can be used for this purpose. The overall purpose of this thesis is to examine the relationship between the Article of Association and the Shareholders agreement as governing instruments in closely held companies. The research questions are centered to the legal effects of each instrument, how the instruments can be used in closely held companies and how situations with conflicting content between the instruments is handled.

The Article of Association can comprise of regulations regarding different classes of shares or different voting majorities for decisions. Furthermore, the free transferability of shares can be adjusted. The Shareholders’ agreement is less regulated than the Article of Association and has fewer restrictions. However, the legal effects of the Article of Association are strong and shareholders expect the different corporate bodies to follow its regulations. The legal effects of the Shareholders’ agreement are less definite. My findings conclude the existence of separation principles in Company and Contract law that limits the legal effects of the Shareholders’ agreement. The Shareholders’ agreement does not affect the company bodies but obligates the contracting parties according to Contract law.

The characteristics of the governing instruments can be used in closely held companies in different ways. Since the characteristics of the instruments are different the shareholders is advised to use both to regulate their interests. They will benefit from the strong legal effects of the Article of Association in combination with the fewer restrictions of the Shareholders’ agreement. During this section I also discuss the possibility for the Shareholders’ agreement to obligate a non-contracting party and how new shareholders can be incorporated in the agreement.

Combined regulations in both governing instruments enhance the risk of conflicting content between the instruments. This is not a problem if the Shareholders’ agreement has a priority regulation. However, without a priority regulation there is an uncertainty about the ability to use a regulation in the Shareholders’ agreement instead of a similar regulation in the Articles of Association. I find that there probably is possible to waive a pre-emption clause in advance, but regarding other regulations the uncertainty is significant. (Less)
Abstract (Swedish)
I ägarledda bolag där aktieägare i regel också är aktiva som organledamöter är det viktigt att kunna reglera beslutsfattandet i bolaget och att ha kontrollen över ägarkretsen. Aktieägarna kan använda styrningsverktygen bolagsordningen och aktieägaravtalet för att reglera detta. Det övergripande syftet med denna uppsats är att undersöka förhållandet mellan bolagsordningen och aktieägaravtalet som styrningsverktyg i ägarledda aktiebolag. Frågeställningarna fokuseras kring vilka rättsverkningar respektive styrningsverktyg har, hur styrningsverktygen kan användas i ägarledda bolag för att uppnå aktieägarnas syften och hur innehållskollisioner mellan regleringar i respektive styrningsverktyg hanteras.

I bolagsordningen kan olika aktieslag... (More)
I ägarledda bolag där aktieägare i regel också är aktiva som organledamöter är det viktigt att kunna reglera beslutsfattandet i bolaget och att ha kontrollen över ägarkretsen. Aktieägarna kan använda styrningsverktygen bolagsordningen och aktieägaravtalet för att reglera detta. Det övergripande syftet med denna uppsats är att undersöka förhållandet mellan bolagsordningen och aktieägaravtalet som styrningsverktyg i ägarledda aktiebolag. Frågeställningarna fokuseras kring vilka rättsverkningar respektive styrningsverktyg har, hur styrningsverktygen kan användas i ägarledda bolag för att uppnå aktieägarnas syften och hur innehållskollisioner mellan regleringar i respektive styrningsverktyg hanteras.

I bolagsordningen kan olika aktieslag intas och röstmajoriteten för olika beslut justeras. Dessutom finns en möjlighet att inskränka den fria överlåtbarheten av aktier genom att införa olika överlåtelseförbehåll. Aktieägaravtal har en större regleringsfrihet än bolagsordningen men innefattar ofta liknande regleringar fast utan de begränsningar i utformningen som bolagsordningen har. Vad gäller bolagsordningens rättsverkningar är dessa starka och aktieägarna har en befogad förväntan på att bolagsorganen ska följa bolagsordningen. Aktieägaravtalet rättsverkningar är mer oklara. Jag kommer fram till att det finns en aktiebolagsrättslig och en avtalsrättslig separationsprincip som begränsar avtalets verkningar. Som huvudprincip har inte aktieägaravtal aktiebolagsrättsliga verkningar men binder däremot parterna avtalsrättsligt.

Utifrån styrningsverktygens regleringsmöjlighet och rättsverkningar kan rekommendationer för aktieägare i ägarledda bolag presenteras. Jag kommer fram till att regleringar i båda styrningsverktygen bör eftersträvas för att kunna få bolagsordningens starkare skydd och samtidigt täcka fler situationer med aktieägaravtalet. I detta avsnitt diskuterar jag även aktieägaravtalets möjlighet att binda tredje man och hur nya aktieägare kan tillträda avtalet.

Vid regleringar i båda styrningsverktygen kan innehållskollisioner mellan liknande regleringar i verktygen uppkomma. I bästa fall innehåller aktieägaravtalet en reglering om vilket styrningsverktyg som ska ha företräde vid en kollision. Om inte krävs tolkning och det är egentligen bara om aktieägaravtalet ska gå före bolagsordningen som oklarheter uppstår. Uppsatsen behandlar de olika överlåtelseförbehållen i bolagsordningen och hur en situation kan lösas där aktieägaravtalet föreskriver förhandsavståenden från förbehållen. Det råder en stor osäkerhet kring verkan av dessa regleringar men det finns mycket som tyder på att hembudsförbehållet kan förhandsavstås med bindande verkan. De övriga två råder det en större osäkerhet kring och överlag är rättsläget långt ifrån klart. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Bengtsson, Simon LU
supervisor
organization
alternative title
The Article of Association and the Shareholders' Agreement as effective governing instruments in closely held companies
course
LAGM01 20152
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
överlåtelseregleringar, ägarledda bolag, aktieägaravtal, bolagsordning, associationsrätt
language
Swedish
id
8513687
date added to LUP
2016-01-27 14:12:41
date last changed
2016-01-27 14:12:41
@misc{8513687,
 abstract   = {In closely held companies, shareholders are often also involved as Board members and in these companies it is important to govern the decision-making process and the sale of shares. The Articles of Association and the Shareholders’ agreement are governing instruments and can be used for this purpose. The overall purpose of this thesis is to examine the relationship between the Article of Association and the Shareholders agreement as governing instruments in closely held companies. The research questions are centered to the legal effects of each instrument, how the instruments can be used in closely held companies and how situations with conflicting content between the instruments is handled. 

The Article of Association can comprise of regulations regarding different classes of shares or different voting majorities for decisions. Furthermore, the free transferability of shares can be adjusted. The Shareholders’ agreement is less regulated than the Article of Association and has fewer restrictions. However, the legal effects of the Article of Association are strong and shareholders expect the different corporate bodies to follow its regulations. The legal effects of the Shareholders’ agreement are less definite. My findings conclude the existence of separation principles in Company and Contract law that limits the legal effects of the Shareholders’ agreement. The Shareholders’ agreement does not affect the company bodies but obligates the contracting parties according to Contract law. 

The characteristics of the governing instruments can be used in closely held companies in different ways. Since the characteristics of the instruments are different the shareholders is advised to use both to regulate their interests. They will benefit from the strong legal effects of the Article of Association in combination with the fewer restrictions of the Shareholders’ agreement. During this section I also discuss the possibility for the Shareholders’ agreement to obligate a non-contracting party and how new shareholders can be incorporated in the agreement. 

Combined regulations in both governing instruments enhance the risk of conflicting content between the instruments. This is not a problem if the Shareholders’ agreement has a priority regulation. However, without a priority regulation there is an uncertainty about the ability to use a regulation in the Shareholders’ agreement instead of a similar regulation in the Articles of Association. I find that there probably is possible to waive a pre-emption clause in advance, but regarding other regulations the uncertainty is significant.},
 author    = {Bengtsson, Simon},
 keyword   = {överlåtelseregleringar,ägarledda bolag,aktieägaravtal,bolagsordning,associationsrätt},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Bolagsordningen och aktieägaravtalet som effektiva styrningsverktyg i ägarledda bolag - Särskilt om överlåtelseregleringar},
 year     = {2015},
}