Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Gränsöverskridande verksamhetsövergång från Sverige till Danmark - En undersökning av arbetstagares anställningsvillkor

Petersson, Frida LU (2015) LAGM01 20152
Department of Law
Abstract (Swedish)
This thesis examines the protection that exists for Swedish employees’ conditions of employment when they undergo a cross-border transfer from Sweden to Denmark. To that end the Transfer of Undertakings Directive has been scrutinised; whether it applies in cross-border transfers, what protection for conditions of employment it provides and how the provisions of the Directive have been implemented into national law by Sweden and Denmark. Since Sweden and Denmark have implemented the Directive in different ways, it is necessary to determine which country's law applies and which country's courts have jurisdiction. For this reason, the provisions in the Rome I-regulation and the Brussel Ia-regulation have been described.

Although it is not... (More)
This thesis examines the protection that exists for Swedish employees’ conditions of employment when they undergo a cross-border transfer from Sweden to Denmark. To that end the Transfer of Undertakings Directive has been scrutinised; whether it applies in cross-border transfers, what protection for conditions of employment it provides and how the provisions of the Directive have been implemented into national law by Sweden and Denmark. Since Sweden and Denmark have implemented the Directive in different ways, it is necessary to determine which country's law applies and which country's courts have jurisdiction. For this reason, the provisions in the Rome I-regulation and the Brussel Ia-regulation have been described.

Although it is not expressly conferred in the Transfer of Undertakings Directive, the Directive applies on cross-border transfers. Provided that a transfer from Sweden to Denmark is classified as a transfer according to the Directive, the Directive applies. The protection of the conditions of employment is enacted in article 3 of the Directive. The protection covers individually agreed conditions, collectively agreed conditions and conditions provided by law. Both Sweden and Denmark have implemented the provision into national law, although the countries have chosen different approaches.

The thesis shows that Swedish employees by default will be covered by Danish law when they are subject to a transfer to Denmark. However, the employees have a protection for their Swedish conditions of employment during a transitionary period. This protection only applies on collectively agreed conditions; the transferee has the option to change other conditions of employment. This means that employees only have temporary protection of their conditions of employment. In addition, the thesis shows that the employees may bring action against both the Swedish transferor and the Danish transferee for claims relating to the period before a transfer, due to their respective responsibilities for the conditions of employment. (Less)
Abstract (Swedish)
Syftet med föreliggande uppsats är att utreda vilket skydd svenska arbetstagare har för sina anställningsvillkor när de omfattas av en gränsöverskridande verksamhetsövergång från Sverige till Danmark. För att uppfylla detta syfte redogörs det för huruvida överlåtelsedirektivet är tillämpligt vid gränsöverskridande verksamhetsövergångar och för det skydd arbetstagarna har för sina anställningsvillkor enligt detta direktiv. Vidare redogörs det för hur Sverige och Danmark har implementerat direktivets bestämmelser i nationell rätt. Eftersom Sverige och Danmark har genomfört direktivet på olika sätt är det av central betydelse att avgöra vilket lands lag som ska tillämpas och vilket lands domstolar som är behöriga att pröva tvister i anledning... (More)
Syftet med föreliggande uppsats är att utreda vilket skydd svenska arbetstagare har för sina anställningsvillkor när de omfattas av en gränsöverskridande verksamhetsövergång från Sverige till Danmark. För att uppfylla detta syfte redogörs det för huruvida överlåtelsedirektivet är tillämpligt vid gränsöverskridande verksamhetsövergångar och för det skydd arbetstagarna har för sina anställningsvillkor enligt detta direktiv. Vidare redogörs det för hur Sverige och Danmark har implementerat direktivets bestämmelser i nationell rätt. Eftersom Sverige och Danmark har genomfört direktivet på olika sätt är det av central betydelse att avgöra vilket lands lag som ska tillämpas och vilket lands domstolar som är behöriga att pröva tvister i anledning av en verksamhetsövergång över Öresund. Det redogörs därför även för bestämmelserna i Rom I-förordningen och Bryssel Ia-förordningen.

Även om det inte uttryckligen stadgas i överlåtelsedirektivet är direktivet tillämpligt vid gränsöverskridande verksamhetsövergångar. Under förutsättning att en övergång från Sverige till Danmark klassificeras som en verksamhetsövergång enligt överlåtelsedirektivet är direktivet därmed tillämpligt. Anställningsskyddet för arbetstagarnas anställningsvillkor finns stadgat i överlåtelsedirektivets artikel 3. Skyddet omfattar både personligt avtalade villkor, kollektivavtalade villkor och villkor som följer av lag. Både Sverige och Danmark har implementerat bestämmelsen, men länderna har valt olika tillvägagångssätt vid genomförandet.

Undersökningen visar att svenska arbetstagare som utgångspunkt kommer att omfattas av dansk lag vid en verksamhetsövergång till Danmark. Arbetstagarna erhåller dock ett skydd för sina svenska anställningsvillkor under en övergångsperiod. Detta skydd gäller endast de kollektivavtalade villkoren, då förvärvaren har möjlighet att ändra övriga anställningsvillkor. Arbetstagarna har således endast ett begränsat skydd för sina anställningsvillkor. Därtill visar undersökningen att arbetstagarna kan väcka talan mot både den svenska överlåtaren och den danska förvärvaren för krav som hänför sig till tiden innan en övergång, då båda har ett ansvar för anställningsvillkoren. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Petersson, Frida LU
supervisor
organization
alternative title
Cross-border tansfer from Sweden to Denmark - A study of employees’ conditions of employment
course
LAGM01 20152
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Arbetsrätt, Gränsöverskridande verksamhetsövergång, Överlåtelsedirektivet, Internationell privaträtt- och processrätt, Sverige, Danmark, Arbetstagares anställningsskydd
language
Swedish
id
8513824
date added to LUP
2016-01-29 13:16:32
date last changed
2016-01-29 13:16:32
@misc{8513824,
 abstract   = {{Syftet med föreliggande uppsats är att utreda vilket skydd svenska arbetstagare har för sina anställningsvillkor när de omfattas av en gränsöverskridande verksamhetsövergång från Sverige till Danmark. För att uppfylla detta syfte redogörs det för huruvida överlåtelsedirektivet är tillämpligt vid gränsöverskridande verksamhetsövergångar och för det skydd arbetstagarna har för sina anställningsvillkor enligt detta direktiv. Vidare redogörs det för hur Sverige och Danmark har implementerat direktivets bestämmelser i nationell rätt. Eftersom Sverige och Danmark har genomfört direktivet på olika sätt är det av central betydelse att avgöra vilket lands lag som ska tillämpas och vilket lands domstolar som är behöriga att pröva tvister i anledning av en verksamhetsövergång över Öresund. Det redogörs därför även för bestämmelserna i Rom I-förordningen och Bryssel Ia-förordningen. 

Även om det inte uttryckligen stadgas i överlåtelsedirektivet är direktivet tillämpligt vid gränsöverskridande verksamhetsövergångar. Under förutsättning att en övergång från Sverige till Danmark klassificeras som en verksamhetsövergång enligt överlåtelsedirektivet är direktivet därmed tillämpligt. Anställningsskyddet för arbetstagarnas anställningsvillkor finns stadgat i överlåtelsedirektivets artikel 3. Skyddet omfattar både personligt avtalade villkor, kollektivavtalade villkor och villkor som följer av lag. Både Sverige och Danmark har implementerat bestämmelsen, men länderna har valt olika tillvägagångssätt vid genomförandet. 

Undersökningen visar att svenska arbetstagare som utgångspunkt kommer att omfattas av dansk lag vid en verksamhetsövergång till Danmark. Arbetstagarna erhåller dock ett skydd för sina svenska anställningsvillkor under en övergångsperiod. Detta skydd gäller endast de kollektivavtalade villkoren, då förvärvaren har möjlighet att ändra övriga anställningsvillkor. Arbetstagarna har således endast ett begränsat skydd för sina anställningsvillkor. Därtill visar undersökningen att arbetstagarna kan väcka talan mot både den svenska överlåtaren och den danska förvärvaren för krav som hänför sig till tiden innan en övergång, då båda har ett ansvar för anställningsvillkoren.}},
 author    = {{Petersson, Frida}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Gränsöverskridande verksamhetsövergång från Sverige till Danmark - En undersökning av arbetstagares anställningsvillkor}},
 year     = {{2015}},
}