Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Grön offentlig upphandling

Gustafsson, Rebecca LU (2015) LAGM01 20152
Department of Law
Abstract (Swedish)
Grön offentlig upphandling är idag en självklarhet och har gått från att vara förknippat med misstänksamhet till att vara accepterat och främjat av lagstiftning och politik. De juridiska möjligheterna för grön offentlig upphandling har framförallt utarbetats genom EUD:s praxis på området. Direktiv 2004/18/EG skulle bl.a. implementera EUD:s praxis och göra det tydligare för när miljöhänsyn är möjligt i offentliga upphandlingar. Trots detta uppfattar många upphandlare det idag som svårt att ställa miljökrav.

Examensarbetet har avsett att analysera de olika möjligheterna för, riskerna associerande med och de möjliga fallgroparna för att ta miljöhänsyn i en offentlig upphandling enligt direktiv 2004/18/EG och dess svenska implementering i... (More)
Grön offentlig upphandling är idag en självklarhet och har gått från att vara förknippat med misstänksamhet till att vara accepterat och främjat av lagstiftning och politik. De juridiska möjligheterna för grön offentlig upphandling har framförallt utarbetats genom EUD:s praxis på området. Direktiv 2004/18/EG skulle bl.a. implementera EUD:s praxis och göra det tydligare för när miljöhänsyn är möjligt i offentliga upphandlingar. Trots detta uppfattar många upphandlare det idag som svårt att ställa miljökrav.

Examensarbetet har avsett att analysera de olika möjligheterna för, riskerna associerande med och de möjliga fallgroparna för att ta miljöhänsyn i en offentlig upphandling enligt direktiv 2004/18/EG och dess svenska implementering i lag (2007:1091) om offentlig upphandling av byggentreprenader, varor och tjänster samt byggkoncessioner. Därtill har uppsatsen avsett att framhäva de eventuella skillnaderna som det nya direktivet, direktiv 2014/24/EU, och den föreslagna nya lagen om offentlig upphandling kan komma att innebära för miljöhänsyn i offentliga upphandlingar.

Kapitel ett introducerar ämnet och innehåller uppsatsens frågeställningar, avgränsningar och metod. Därefter består uppsatsen av tre delar där del ett (kapitel 2-5) behandlar den gröna offentliga upphandlingen ur ett generellt perspektiv, de övergripande hindren och riskerna som förknippas med grön offentlig upphandling. Den andra delen (kapitel 6-9) av examensarbetet presenterar de mer lagtekniska svårigheterna med att ställa miljökrav t.ex. under vilka skeenden i upphandlingsprocessen som tillåter miljöhänsyn och vilka förutsättningar som miljökraven måste uppfylla för att anses som legitima. Den sista delen (kapitel 10) presenterar den slutliga diskussionen kring möjligheterna för grön offentlig upphandling och författarens egna åsikter och slutsatser kring regelverket.

Analysen mellan den nu gällande upphandlingsregleringen och den stundande förändringen har resulterat i en slutats där möjligheterna för miljökrav i offentliga upphandlingar anses ha fått en tydligare framtoning med gott hopp om fler upphandlingar vari miljöhänsyn tas. (Less)
Abstract
This master thesis deals with the general questions of how and when environmental considerations can and may be regarded during a public procurement process. Green public procurement has developed from being something viewed with suspicion to becoming a definite and promoted instrument by Law and politicians.

This paper reviews the possibilities and pitfalls of green public procurement according to the directive 2004/18/EC and the Swedish Public Procurement Act (2009:1091). In addition, the paper includes an analysis of what changes the new directive 2014/24/EU and the draft to a new Swedish Public Procurement Act may bring.

The first chapter concerns the background, questions formulations, the subject limitation of the paper and... (More)
This master thesis deals with the general questions of how and when environmental considerations can and may be regarded during a public procurement process. Green public procurement has developed from being something viewed with suspicion to becoming a definite and promoted instrument by Law and politicians.

This paper reviews the possibilities and pitfalls of green public procurement according to the directive 2004/18/EC and the Swedish Public Procurement Act (2009:1091). In addition, the paper includes an analysis of what changes the new directive 2014/24/EU and the draft to a new Swedish Public Procurement Act may bring.

The first chapter concerns the background, questions formulations, the subject limitation of the paper and the methodology used to answer the formulated questions. The second part of this paper presents the general public procurement rules and the function of a public procurement. It also displays the development of the green public procurement and the general risks and problems that is associated with green public procurement. Following this chapter there is a short discussion concerning the presented facts from the previous chapters.

The third part approaches the practical issues of taking environmental considerations during a public procurement process. The fourth part of this examination paper consists of a summery and the author’s own assessments and opinions about the possibilities, risks and pitfalls of the green public procurement. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Gustafsson, Rebecca LU
supervisor
organization
alternative title
Green public procurement
course
LAGM01 20152
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
EU-rätt, Offentlig upphandling, miljö
language
Swedish
id
8514044
date added to LUP
2016-01-27 14:42:45
date last changed
2016-02-08 10:35:25
@misc{8514044,
 abstract   = {This master thesis deals with the general questions of how and when environmental considerations can and may be regarded during a public procurement process. Green public procurement has developed from being something viewed with suspicion to becoming a definite and promoted instrument by Law and politicians.

This paper reviews the possibilities and pitfalls of green public procurement according to the directive 2004/18/EC and the Swedish Public Procurement Act (2009:1091). In addition, the paper includes an analysis of what changes the new directive 2014/24/EU and the draft to a new Swedish Public Procurement Act may bring. 

The first chapter concerns the background, questions formulations, the subject limitation of the paper and the methodology used to answer the formulated questions. The second part of this paper presents the general public procurement rules and the function of a public procurement. It also displays the development of the green public procurement and the general risks and problems that is associated with green public procurement. Following this chapter there is a short discussion concerning the presented facts from the previous chapters.

The third part approaches the practical issues of taking environmental considerations during a public procurement process. The fourth part of this examination paper consists of a summery and the author’s own assessments and opinions about the possibilities, risks and pitfalls of the green public procurement.},
 author    = {Gustafsson, Rebecca},
 keyword   = {EU-rätt,Offentlig upphandling,miljö},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Grön offentlig upphandling},
 year     = {2015},
}