Advanced

Det offentliga ansvaret - En studie av krav på socialt hänsynstagande som ställs på myndigheter vid upphandlingförfaranden

Lidgard, Max LU (2015) LAGM01 20152
Department of Law
Abstract
The interests and values of the EU member states have changed dramatically since the beginning of the century. As a result of globalization and the rapid spread of information, the need to support the preservation of basic human rights has become increasingly significant. The goals of EU legislators require that values of great importance held by the citizens should be reflected in the legislation, as to ensure the market operating according to specific standards which help promote these goals. In this instance, this translates to compulsory demands for social considerations in public procurement giving us the term Socially Responsive Public Procurement (SRPP).
Although SRPP has been in practice for a considerable time, there still exists... (More)
The interests and values of the EU member states have changed dramatically since the beginning of the century. As a result of globalization and the rapid spread of information, the need to support the preservation of basic human rights has become increasingly significant. The goals of EU legislators require that values of great importance held by the citizens should be reflected in the legislation, as to ensure the market operating according to specific standards which help promote these goals. In this instance, this translates to compulsory demands for social considerations in public procurement giving us the term Socially Responsive Public Procurement (SRPP).
Although SRPP has been in practice for a considerable time, there still exists confusion about the extent of social considerations. Current legislation avoids providing a strict definition, focusing thus far solely on creating possibilities for contracting authorities to incorporate such considerations into their public procurement contracts. The proposed legislation is expected to maintain a harder approach to this matter and, where applicable, demand such social considerations.
The act of promoting one purpose, however, will often result in the reduced importance of another. This is a matter of conflicting interests, where each cause is justifiable in itself, yet can readily be compromized in the face of the other. Such conflicts are a natural part of all types of legal systems. Legislators all over the world have utilized different approaches to resolve these forms of conflicts, resulting in a wide array of legislative systems.
The legislative additions to the field of public procurement impose a host of new questions. The objective of the legislators seems to be somewhat clarified, while the full extent of the forthcoming effects is less evident. An action always causes several reactions, and although the intent of the legislator is that the efficiency of the market will remain unaltered, skeptics believe that the effects of the proposed legislation are not sufficiently researched.
One of the most tangible effects that this new legislative text will elicit is the increased burden on authorities undertaking any form of public procurement. The public scrutiny of authorities’ egaging in these types of contracts has gradually increased over the years and there are several reasons to believe that this in a negative way influences the results of and cost-effectiveness of Swedish procurement procedures. There has been a remarkable shift in balance of power between the operators of this specific market, and the question is whether it is reasonable to leave the dictating of terms for public procurement in the hands of suppliers.
The act of promoting one purpose, however, will often result in the reduced importance of another. This is a matter of conflicting interests, where each cause is justifiable in itself, yet can readily be compromized in the face of the other. Such conflicts are a natural part of all types of legal systems. Legislators all over the world have utilized different approaches to resolve these forms of conflicts, resulting in a wide array of legislative systems.
The legislative additions to the field of public procurement impose a host of new questions. The objective of the legislators seems to be somewhat clarified, while the full extent of the forthcoming effects is less evident. An action always causes several reactions, and although the intent of the legislator is that the efficiency of the market will remain unaltered, skeptics believe that the effects of the proposed legislation are not sufficiently researched.
One of the most tangible effects that this new legislative text will elicit is the increased burden on authorities undertaking any form of public procurement. The public scrutiny of authorities’ egaging in these types of contracts has gradually increased over the years and there are several reasons to believe that this in a negative way influences the results of and cost-effectiveness of Swedish procurement procedures. There has been a remarkable shift in balance of power between the operators of this specific market, and the question is whether it is reasonable to leave the dictating of terms for public procurement in the hands of suppliers. (Less)
Abstract (Swedish)
Harmoniseringen av EU:s medlemstaters regelverk fortsätter på upphandlingsområdet. Medborgarnas intressen och värderingar har förändrats kraftigt sedan sekelskiftet. Som en effekt av globaliseringen och utvecklad informationsspridning har röster om bevarandet av mänskliga rättigheter fått allt starkare genomslagkraft. EU:s lagstiftare vill naturligtvis att medborgarnas värderingar i dessa frågor ska speglas i lagstiftningen, och försöker att med nya bestämmelser styra marknaden mot ett funktionssätt som främjar dessa mål. Lösningen är införda krav om ett socialt hänsynstagande i offentliga upphandlingar.
Trots att fenomenet inte är nytt råder det ännu oklarheter kring vad som faktiskt utgör ett sociala hänsynstagande. Den nu gällande... (More)
Harmoniseringen av EU:s medlemstaters regelverk fortsätter på upphandlingsområdet. Medborgarnas intressen och värderingar har förändrats kraftigt sedan sekelskiftet. Som en effekt av globaliseringen och utvecklad informationsspridning har röster om bevarandet av mänskliga rättigheter fått allt starkare genomslagkraft. EU:s lagstiftare vill naturligtvis att medborgarnas värderingar i dessa frågor ska speglas i lagstiftningen, och försöker att med nya bestämmelser styra marknaden mot ett funktionssätt som främjar dessa mål. Lösningen är införda krav om ett socialt hänsynstagande i offentliga upphandlingar.
Trots att fenomenet inte är nytt råder det ännu oklarheter kring vad som faktiskt utgör ett sociala hänsynstagande. Den nu gällande lagstiftningen undviker en strikt definition och har ännu så länge fokuserat på att framkalla möjligheter för upphandlande myndigheter att iakkta sådana hänsyn. Den föreslagna lagstiftningen väntas dock ha en hårdare attityd och i det närmaste kräva ett socialt hänsynstagande i relevanta situationer.
Att främja ett mål innebär dock ofta i praktiken att ett annat får minskad betydelse och genomslag i lagstiftningen. Det talas om målkonflikter – enskilda intressen som har för sig har ett intrisikalt värde, men som när de ställs framför ett motsatt intresse måste ifrågasättas. Sådana konflikter genomsyrar alla rättssystem i världen. Olika nationer har i sina regleringar löst konflikterna på olika sätt, där viktbalansen kan skilja sig åt markant mellan stater.
De författningsförslag som ska införas på upphandlingsområdet uppställer en mängd nya frågor. Syftet med förslagen tycks vara klart, men effekterna är desto mindre klarlagda. En handling har alltid flera effekter, och även om det är lagstiftarens förhoppning att verkningsgraden på marknaden ska förbli oförändrad anser skeptiker att förslaget inte är tillräckligt genomtänkt.
En av de mest påtagliga effekterna som den nya lagtexten kommer framkalla är den ökade belastningen på upphandlande myndigheter. Kraven på korrekt utförda upphandlingar har succesivt ökat genom åren och det finns flera anledningar att tro att detta har en negativ inverkan på resultats- och kostnadseffektiviteten i de svenska upphandlingsförfarandena. Maktbalansen på området är helt klart rubbad, och frågan är om det är rimligt att anbudsgivarna ska få diktera villkoren för de statliga upphandlingarna.
Att främja ett mål innebär dock ofta i praktiken att ett annat får minskad betydelse och genomslag i lagstiftningen. Det talas om målkonflikter – enskilda intressen som har för sig har ett intrisikalt värde, men som när de ställs framför ett motsatt intresse måste ifrågasättas. Sådana konflikter genomsyrar alla rättssystem i världen. Olika nationer har i sina regleringar löst konflikterna på olika sätt, där viktbalansen kan skilja sig åt markant mellan stater.
De författningsförslag som ska införas på upphandlingsområdet uppställer en mängd nya frågor. Syftet med förslagen tycks vara klart, men effekterna är desto mindre klarlagda. En handling har alltid flera effekter, och även om det är lagstiftarens förhoppning att verkningsgraden på marknaden ska förbli oförändrad anser skeptiker att förslaget inte är tillräckligt genomtänkt.
En av de mest påtagliga effekterna som den nya lagtexten kommer framkalla är den ökade belastningen på upphandlande myndigheter. Kraven på korrekt utförda upphandlingar har succesivt ökat genom åren och det finns flera anledningar att tro att detta har en negativ inverkan på resultats- och kostnadseffektiviteten i de svenska upphandlingsförfarandena. Maktbalansen på området är helt klart rubbad, och frågan är om det är rimligt att anbudsgivarna ska få diktera villkoren för de statliga upphandlingarna. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Lidgard, Max LU
supervisor
organization
alternative title
The responsibilities of the state - A study of the requirements placed on authorities in public procurement procedures
course
LAGM01 20152
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
EU-rätt, förmögenhetsrätt
language
Swedish
id
8514059
date added to LUP
2016-03-03 11:50:48
date last changed
2016-03-03 11:50:48
@misc{8514059,
 abstract   = {The interests and values of the EU member states have changed dramatically since the beginning of the century. As a result of globalization and the rapid spread of information, the need to support the preservation of basic human rights has become increasingly significant. The goals of EU legislators require that values of great importance held by the citizens should be reflected in the legislation, as to ensure the market operating according to specific standards which help promote these goals. In this instance, this translates to compulsory demands for social considerations in public procurement giving us the term Socially Responsive Public Procurement (SRPP).
Although SRPP has been in practice for a considerable time, there still exists confusion about the extent of social considerations. Current legislation avoids providing a strict definition, focusing thus far solely on creating possibilities for contracting authorities to incorporate such considerations into their public procurement contracts. The proposed legislation is expected to maintain a harder approach to this matter and, where applicable, demand such social considerations.
The act of promoting one purpose, however, will often result in the reduced importance of another. This is a matter of conflicting interests, where each cause is justifiable in itself, yet can readily be compromized in the face of the other. Such conflicts are a natural part of all types of legal systems. Legislators all over the world have utilized different approaches to resolve these forms of conflicts, resulting in a wide array of legislative systems.
The legislative additions to the field of public procurement impose a host of new questions. The objective of the legislators seems to be somewhat clarified, while the full extent of the forthcoming effects is less evident. An action always causes several reactions, and although the intent of the legislator is that the efficiency of the market will remain unaltered, skeptics believe that the effects of the proposed legislation are not sufficiently researched.
One of the most tangible effects that this new legislative text will elicit is the increased burden on authorities undertaking any form of public procurement. The public scrutiny of authorities’ egaging in these types of contracts has gradually increased over the years and there are several reasons to believe that this in a negative way influences the results of and cost-effectiveness of Swedish procurement procedures. There has been a remarkable shift in balance of power between the operators of this specific market, and the question is whether it is reasonable to leave the dictating of terms for public procurement in the hands of suppliers.
The act of promoting one purpose, however, will often result in the reduced importance of another. This is a matter of conflicting interests, where each cause is justifiable in itself, yet can readily be compromized in the face of the other. Such conflicts are a natural part of all types of legal systems. Legislators all over the world have utilized different approaches to resolve these forms of conflicts, resulting in a wide array of legislative systems.
The legislative additions to the field of public procurement impose a host of new questions. The objective of the legislators seems to be somewhat clarified, while the full extent of the forthcoming effects is less evident. An action always causes several reactions, and although the intent of the legislator is that the efficiency of the market will remain unaltered, skeptics believe that the effects of the proposed legislation are not sufficiently researched.
One of the most tangible effects that this new legislative text will elicit is the increased burden on authorities undertaking any form of public procurement. The public scrutiny of authorities’ egaging in these types of contracts has gradually increased over the years and there are several reasons to believe that this in a negative way influences the results of and cost-effectiveness of Swedish procurement procedures. There has been a remarkable shift in balance of power between the operators of this specific market, and the question is whether it is reasonable to leave the dictating of terms for public procurement in the hands of suppliers.},
 author    = {Lidgard, Max},
 keyword   = {EU-rätt,förmögenhetsrätt},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Det offentliga ansvaret - En studie av krav på socialt hänsynstagande som ställs på myndigheter vid upphandlingförfaranden},
 year     = {2015},
}