Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Upphandlingsrättsliga miljökrav – ett offentligrättsligt skoskav? Om miljöhänsyn vid tilldelning av offentliga kontrakt

Strand, Gustaf LU (2015) JURM02 20152
Department of Law
Abstract (Swedish)
Uppsatsens syfte har varit att strukturera, sammanfatta och analysera miljökrav inom ramen för offentliga upphandlingar i enlighet med LOU och det klassiska direktivet.

Efter inledningen följer en kort introduktion till tillämplig primärrätt och därefter arbetets kärna: genomgång av de miljöhänsyn som kan beaktas inom ramen för det klassiska direktivet. Fokus ligger på tilldelningsgrunder, tekniska specifikationer och särskilda villkor vid fullgörande av offentliga kontrakt. Det klassiska direktivet och dess regler analyseras och fokus ligger här på genomgång av praxis från EU-domstolen.

Därefter följer genomgång av den svenska rätten. Då den bygger helt på det klassiska direktivet, och EU-domstolens domar äger giltighet även för... (More)
Uppsatsens syfte har varit att strukturera, sammanfatta och analysera miljökrav inom ramen för offentliga upphandlingar i enlighet med LOU och det klassiska direktivet.

Efter inledningen följer en kort introduktion till tillämplig primärrätt och därefter arbetets kärna: genomgång av de miljöhänsyn som kan beaktas inom ramen för det klassiska direktivet. Fokus ligger på tilldelningsgrunder, tekniska specifikationer och särskilda villkor vid fullgörande av offentliga kontrakt. Det klassiska direktivet och dess regler analyseras och fokus ligger här på genomgång av praxis från EU-domstolen.

Därefter följer genomgång av den svenska rätten. Då den bygger helt på det klassiska direktivet, och EU-domstolens domar äger giltighet även för svenska domstolar, är mängden svensk praxis inte särskilt stor.

Det nya direktivet och förslaget till ny svensk upphandlingslag följer därefter och analyseras.

Slutligen sammanfattas arbetet i en analys där jag når slutsatsen att regelverket sedan länge varit tämligen generöst för upphandlande myndigheter som vill beakta miljöhänsyn vid offentliga upphandlingar. Det finns dock ännu frågor som är oprövade och dessa berör jag i den slutliga analysen. (Less)
Abstract (Swedish)
The aim with this work has been to structure, summarize and analyse environmental demands within the framework for public procurement according to LOU (the Swedish Public Procurement law (2007:1091)) and the classic directive (Directive 2004/18/EC of the European Parliament and of the Council of 31 March 2004 on the coordination of procedures for the award of public works contracts, public supply contracts and public service contracts.)

After the first introducing chapter, a short introduction to applicable primary law follows. Then, the core of this work: a review of the environmental demands that contracting authorities can take into account within the framework for the classic directive. The focus lies on basis for award of... (More)
The aim with this work has been to structure, summarize and analyse environmental demands within the framework for public procurement according to LOU (the Swedish Public Procurement law (2007:1091)) and the classic directive (Directive 2004/18/EC of the European Parliament and of the Council of 31 March 2004 on the coordination of procedures for the award of public works contracts, public supply contracts and public service contracts.)

After the first introducing chapter, a short introduction to applicable primary law follows. Then, the core of this work: a review of the environmental demands that contracting authorities can take into account within the framework for the classic directive. The focus lies on basis for award of contracts, technical specifications and the special terms for fulfilment of public contracts. The classic directive and its provisions and the focus here lies on a review of the case law of the Court of Justice of the European Union.

After that, a review of the Swedish law follows. As it is based completely on the classic directive, and the Court of Justice of the European Union case law is applicable in Sweden, the amount of Swedish case law is not too vast.
The new directive (Directive 2014/24/EU of the European Parliament and of the Council of 26 February 2014 on public procurement and repealing Directive 2004/18/EC) and the proposition for a new Swedish Public procurement law follows and is analysed.

Finally the work is concluded in an analysis whe I reach the conclusion that the regulatory framework since long has been fairly generous for contracting authorities that want to take environmental demands into account in regards to public contracts. There are still some legal questions that are not tried yet. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Strand, Gustaf LU
supervisor
organization
alternative title
Environmental demands in public procurement
course
JURM02 20152
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
administrative law
language
Swedish
id
8514100
date added to LUP
2016-01-29 14:41:12
date last changed
2016-01-29 14:41:12
@misc{8514100,
 abstract   = {The aim with this work has been to structure, summarize and analyse environmental demands within the framework for public procurement according to LOU (the Swedish Public Procurement law (2007:1091)) and the classic directive (Directive 2004/18/EC of the European Parliament and of the Council of 31 March 2004 on the coordination of procedures for the award of public works contracts, public supply contracts and public service contracts.)

After the first introducing chapter, a short introduction to applicable primary law follows. Then, the core of this work: a review of the environmental demands that contracting authorities can take into account within the framework for the classic directive. The focus lies on basis for award of contracts, technical specifications and the special terms for fulfilment of public contracts. The classic directive and its provisions and the focus here lies on a review of the case law of the Court of Justice of the European Union.

After that, a review of the Swedish law follows. As it is based completely on the classic directive, and the Court of Justice of the European Union case law is applicable in Sweden, the amount of Swedish case law is not too vast.
The new directive (Directive 2014/24/EU of the European Parliament and of the Council of 26 February 2014 on public procurement and repealing Directive 2004/18/EC) and the proposition for a new Swedish Public procurement law follows and is analysed.

Finally the work is concluded in an analysis whe I reach the conclusion that the regulatory framework since long has been fairly generous for contracting authorities that want to take environmental demands into account in regards to public contracts. There are still some legal questions that are not tried yet.},
 author    = {Strand, Gustaf},
 keyword   = {administrative law},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Upphandlingsrättsliga miljökrav – ett offentligrättsligt skoskav? Om miljöhänsyn vid tilldelning av offentliga kontrakt},
 year     = {2015},
}