Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Neutraliteten i koncernbidragsrätten - Med en jämförelse av den engelska koncernavdragsrätten i ljuset av EU-rätten

Stenfelt, Olivia LU (2015) LAGM01 20152
Department of Law
Abstract (Swedish)
Möjligheten till förlustutjämning mellan skattesubjekt i en koncern ses av EUD som en skattefördel. Denna förlustutjämning kan ta sig uttryck på olika sätt varav Sverige inhemskt har valt ett system med koncernbidrag och Storbritannien ett system med koncernavdrag. Genom EUD:s avgörande från 2005, Marks & Spencer, var det inte längre tillåtet att endast erbjuda skattefördelen till bolag som enbart agerar på den inhemska marknaden. Storbritannien var det första land vars regler påverkades av förändringen och när de svenska reglerna ändrades togs inspiration från dels EUD:s och HFD:s avgöranden, dels de engelska ändrade reglerna. Både Sverige och Storbritannien valde att ge gränsöverskridande bolag rätt till förlustutjämning genom... (More)
Möjligheten till förlustutjämning mellan skattesubjekt i en koncern ses av EUD som en skattefördel. Denna förlustutjämning kan ta sig uttryck på olika sätt varav Sverige inhemskt har valt ett system med koncernbidrag och Storbritannien ett system med koncernavdrag. Genom EUD:s avgörande från 2005, Marks & Spencer, var det inte längre tillåtet att endast erbjuda skattefördelen till bolag som enbart agerar på den inhemska marknaden. Storbritannien var det första land vars regler påverkades av förändringen och när de svenska reglerna ändrades togs inspiration från dels EUD:s och HFD:s avgöranden, dels de engelska ändrade reglerna. Både Sverige och Storbritannien valde att ge gränsöverskridande bolag rätt till förlustutjämning genom koncernavdrag. För Sverige innebär det ett nytt system att passa in i den svenska rätten, för Storbritannien innebär det en mindre justering och tillägg till de befintliga reglerna.
Uppsatsen strävar efter att undersöka neutraliteten mellan de svenska koncernbidragsreglerna och koncernavdragsreglerna. Vid denna undersökning används en jämförelse med de engelska reglerna. EU-rätten är anledningen till att länderna gjorde ändringar i lagen och kommer undersökas för att ge en bakgrund till den gällande rätten.
Då Storbritannien använder samma system med koncernavdrag i inhemska och gränsöverskridande situationer, och endast inskränker rätten till koncernavdrag i de gränsöverskridande situationerna så att de blir förenliga med EU-rätten, blir neutraliteten mellan de båda systemen stor. De svenska systemen har redan från början en svårare utmaning eftersom en så stor möjlighet till förlustutjämning som erbjuds inhemskt inte skulle vara rimlig i en gränsöverskridande situation. Varje godkänt koncernavdrag gör att Sverige förlorar en motsvarande storlek av den svenska skattebasen. Balansen måste därför vara välavvägd mellan neutraliteten och behovet av att beskydda den svenska skattebasen. Genom uppsatsens undersökningar befinns balansen vara relativt god men Storbritanniens gräns-överskridande lösningar visar att det finns möjlighet till förbättring. Några punkter i den svenska rätten skulle ge en större neutralitet och ändå beskydda den svenska skattebasen i tillräcklig utsträckning. (Less)
Abstract
Group relief and group contribution constitutes a tax advantage, according to the ECJ. In Sweden the system of group contribution is used and in UK the system of group relief. These systems were declared not compatible with EU law in the case Marks & Spencer from 2005, if the systems did not allow tax relief for cross-border businesses. UK was the first country to be affected by the new rules and when the Swedish rules were written, inspiration was taken from the ECJ case law and from the English rules. Both Sweden and UK implemented the new rules through the system of group relief. To Sweden that was a whole new system to implement while for UK it merely meant slighter adjustments to already existing law.
The essay aims to examine... (More)
Group relief and group contribution constitutes a tax advantage, according to the ECJ. In Sweden the system of group contribution is used and in UK the system of group relief. These systems were declared not compatible with EU law in the case Marks & Spencer from 2005, if the systems did not allow tax relief for cross-border businesses. UK was the first country to be affected by the new rules and when the Swedish rules were written, inspiration was taken from the ECJ case law and from the English rules. Both Sweden and UK implemented the new rules through the system of group relief. To Sweden that was a whole new system to implement while for UK it merely meant slighter adjustments to already existing law.
The essay aims to examine neutrality between the Swedish group contribution rules and group relief rules. To do this a comparison will be made to the English corresponding rules. The change in EU law is the reason behind the cross-border rules, so the EU case law will also be examined to offer an explanation of the law.
Since UK have group relief rules for both domestic and cross-border situations, where the rules in cross-border situations are mildly limited, neutrality between the systems is great. The Swedish systems face greater difficulties since they constitute two different systems. The system that is offered domestically would not be possible to use cross-border. Each approved group relief creates an equally big loss for the Swedish power to impose taxes. The balance between neutrality and protection of the Swedish tax basis therefore needs to be fair. The essay finds that the balance is relatively fair but the cross-border solutions in UK show that there is room for improvement. Some parts of the Swedish law could be more neutral and protect the tax basis sufficiently. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Stenfelt, Olivia LU
supervisor
organization
alternative title
Neutrality between Swedish group contribution and group relief - With a comparison to the English rules in light of EU law
course
LAGM01 20152
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
cross-border group relief, koncernavdrag, koncernbidrag, skatterätt, finansrätt
language
Swedish
id
8515183
date added to LUP
2016-01-29 13:44:32
date last changed
2016-01-29 13:44:32
@misc{8515183,
 abstract   = {Group relief and group contribution constitutes a tax advantage, according to the ECJ. In Sweden the system of group contribution is used and in UK the system of group relief. These systems were declared not compatible with EU law in the case Marks & Spencer from 2005, if the systems did not allow tax relief for cross-border businesses. UK was the first country to be affected by the new rules and when the Swedish rules were written, inspiration was taken from the ECJ case law and from the English rules. Both Sweden and UK implemented the new rules through the system of group relief. To Sweden that was a whole new system to implement while for UK it merely meant slighter adjustments to already existing law.
The essay aims to examine neutrality between the Swedish group contribution rules and group relief rules. To do this a comparison will be made to the English corresponding rules. The change in EU law is the reason behind the cross-border rules, so the EU case law will also be examined to offer an explanation of the law.
Since UK have group relief rules for both domestic and cross-border situations, where the rules in cross-border situations are mildly limited, neutrality between the systems is great. The Swedish systems face greater difficulties since they constitute two different systems. The system that is offered domestically would not be possible to use cross-border. Each approved group relief creates an equally big loss for the Swedish power to impose taxes. The balance between neutrality and protection of the Swedish tax basis therefore needs to be fair. The essay finds that the balance is relatively fair but the cross-border solutions in UK show that there is room for improvement. Some parts of the Swedish law could be more neutral and protect the tax basis sufficiently.},
 author    = {Stenfelt, Olivia},
 keyword   = {cross-border group relief,koncernavdrag,koncernbidrag,skatterätt,finansrätt},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Neutraliteten i koncernbidragsrätten - Med en jämförelse av den engelska koncernavdragsrätten i ljuset av EU-rätten},
 year     = {2015},
}