Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Väggar av frihet : gatukonst som uttrycksform under den egyptiska revolutionens mobiliseringsprocess

Kjellström, Carl-Adam LU (2016) MRSK30 20151
Human Rights Studies
Abstract (Swedish)
Denna uppsats undersöker sambandet mellan gatukonst och massmobiliseringen till den egyptiska revolutionen 2011. För detta syfte undersöker jag hur kultur och politik samverkar. Genom att använda Frantz Fanons teori om kulturell och nationell frigörelse kan vi förstå hur gatukonst kan användas som ett vapen mot en nationell förtryckare. Hur kultur kan användas för att få en rörelse att växa förklaras dock inte av Fanon. Tina Rosenbergs teori kring det sociala botemedlet används därför i denna uppsats för att fylla denna lucka, och för att förstå hur kulturell verksamhet också kan fungera för att ena folket.
Materialet som används kommer från artiklar och texter som beskriver huvudsakliga syften och teman i gatukonstnärernas målningar.... (More)
Denna uppsats undersöker sambandet mellan gatukonst och massmobiliseringen till den egyptiska revolutionen 2011. För detta syfte undersöker jag hur kultur och politik samverkar. Genom att använda Frantz Fanons teori om kulturell och nationell frigörelse kan vi förstå hur gatukonst kan användas som ett vapen mot en nationell förtryckare. Hur kultur kan användas för att få en rörelse att växa förklaras dock inte av Fanon. Tina Rosenbergs teori kring det sociala botemedlet används därför i denna uppsats för att fylla denna lucka, och för att förstå hur kulturell verksamhet också kan fungera för att ena folket.
Materialet som används kommer från artiklar och texter som beskriver huvudsakliga syften och teman i gatukonstnärernas målningar. Slutsatserna bygger sedan på en systematisering av dessa syften och teman.
De främsta syften och teman jag har funnit är att kunna uttrycka sig fritt, att ge kommentarer och respons på händelser, att sprida information, att försöka få folket att inte längre vara rädda för regimen och att bota den rådande apatin inför förtrycket.
Denna uppsats diskuterar inte huruvida den egyptiska revolutionen 2011 var en faktisk revolution eller inte. Uppsatsen fokuserar på mobiliseringen, och det som skedde därefter är alltså inte en fråga för den här uppsatsens syfte. Huruvida gatukonst är en faktisk konstform eller inte tas inte heller upp.
Uppsatsens slutsats är att gatukonst fungerar som ett vapen mot en förtryckare och som ett medel för folket. Avslutningsvis diskuteras gatukonstens roll i en mobiliseringsprocess. (Less)
Popular Abstract
This paper examines the correlation between street art and the mass mobilization in Egypt that culminated in 2011 with the so called Egyptian revolution. For this purpose the paper examines how culture and politics consociate. By using Frantz Fanon and his theory regarding cultural emancipation and national emancipation it is understood that cultural means such as street art can be used as a weapon against a national suppressor. However, Fanon fails to examine how culture can be used to make a movement grow in size and numbers. To fill this gap, Tina Rosenberg’s theory about the social cure is used to understand that culture is also a tool for the people and to unite.
The material used to reach these conclusions are made up by a... (More)
This paper examines the correlation between street art and the mass mobilization in Egypt that culminated in 2011 with the so called Egyptian revolution. For this purpose the paper examines how culture and politics consociate. By using Frantz Fanon and his theory regarding cultural emancipation and national emancipation it is understood that cultural means such as street art can be used as a weapon against a national suppressor. However, Fanon fails to examine how culture can be used to make a movement grow in size and numbers. To fill this gap, Tina Rosenberg’s theory about the social cure is used to understand that culture is also a tool for the people and to unite.
The material used to reach these conclusions are made up by a systemization of articles regarding street artists and what their claim is to be the overall purpose of practicing street art. I have found that the overall purpose generally is about having a forum for expression, to give comment and response to events and happenings, to spread information and to try to make people less afraid of the regime and get them out of their apathetic comfort.
The paper does not discuss whether the Egyptian revolution 2011 was an actual revolution or not. The purpose is limited to mobilization; the aftermath is irrelevant for this paper. Nor does it discuss if street art is considered a legitimate art form or not.
My findings are that street art works as a form of weapon and as a tool for the people, and in the paper I discuss the role of street art and how it is used in the process of mass mobilization. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Kjellström, Carl-Adam LU
supervisor
organization
course
MRSK30 20151
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Mänskliga rättigheter, Human rights
language
Swedish
id
8516039
date added to LUP
2016-02-16 11:30:29
date last changed
2016-02-16 11:30:29
@misc{8516039,
 abstract   = {Denna uppsats undersöker sambandet mellan gatukonst och massmobiliseringen till den egyptiska revolutionen 2011. För detta syfte undersöker jag hur kultur och politik samverkar. Genom att använda Frantz Fanons teori om kulturell och nationell frigörelse kan vi förstå hur gatukonst kan användas som ett vapen mot en nationell förtryckare. Hur kultur kan användas för att få en rörelse att växa förklaras dock inte av Fanon. Tina Rosenbergs teori kring det sociala botemedlet används därför i denna uppsats för att fylla denna lucka, och för att förstå hur kulturell verksamhet också kan fungera för att ena folket.
Materialet som används kommer från artiklar och texter som beskriver huvudsakliga syften och teman i gatukonstnärernas målningar. Slutsatserna bygger sedan på en systematisering av dessa syften och teman.
De främsta syften och teman jag har funnit är att kunna uttrycka sig fritt, att ge kommentarer och respons på händelser, att sprida information, att försöka få folket att inte längre vara rädda för regimen och att bota den rådande apatin inför förtrycket.
Denna uppsats diskuterar inte huruvida den egyptiska revolutionen 2011 var en faktisk revolution eller inte. Uppsatsen fokuserar på mobiliseringen, och det som skedde därefter är alltså inte en fråga för den här uppsatsens syfte. Huruvida gatukonst är en faktisk konstform eller inte tas inte heller upp.
Uppsatsens slutsats är att gatukonst fungerar som ett vapen mot en förtryckare och som ett medel för folket. Avslutningsvis diskuteras gatukonstens roll i en mobiliseringsprocess.},
 author    = {Kjellström, Carl-Adam},
 keyword   = {Mänskliga rättigheter,Human rights},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Väggar av frihet : gatukonst som uttrycksform under den egyptiska revolutionens mobiliseringsprocess},
 year     = {2016},
}