Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

En kritisk diskursanalys av riksdagsdebatten om en kriminalisering av svenskars sexköp utomlands

Stadler, Nike LU (2015) MRSG31 20152
Human Rights Studies
Abstract (Swedish)
Den svenska sexköpslagen har sedan införandet varit frekvent omdebatterad i politiska debatter. Under de senaste åren har även ett förslag om en kriminalisering av svenskars sexköp utomlands framträtt i politiska debatter. Syftet med denna uppsats är att kritiskt analysera en riksdagsdebatt om en utvidgning av den svenska sexköpslagen till att även gälla sexköp utomlands. Detta har gjorts med hjälp av van Dijks kritiska diskursanalys, vars fokus är sociala problem och diskursens (re)produktion av dominans och social ojämlikhet. Ett antal diskurser har identifierats genom en analys av debattens centrala teman. Dessa teman är synen på lagens syfte och effekt, synen på prostitution samt synen på kravet på dubbel straffbarhet. Synen på lagens... (More)
Den svenska sexköpslagen har sedan införandet varit frekvent omdebatterad i politiska debatter. Under de senaste åren har även ett förslag om en kriminalisering av svenskars sexköp utomlands framträtt i politiska debatter. Syftet med denna uppsats är att kritiskt analysera en riksdagsdebatt om en utvidgning av den svenska sexköpslagen till att även gälla sexköp utomlands. Detta har gjorts med hjälp av van Dijks kritiska diskursanalys, vars fokus är sociala problem och diskursens (re)produktion av dominans och social ojämlikhet. Ett antal diskurser har identifierats genom en analys av debattens centrala teman. Dessa teman är synen på lagens syfte och effekt, synen på prostitution samt synen på kravet på dubbel straffbarhet. Synen på lagens syfte kan ses som en huvudsaklig diskursiv strid, vilken oundvikligen utmynnar i skilda åsikter om lagens effekt. De huvudsakliga diskurser som har identifierats är bland annat en hotbildsdiskurs, en juridisk diskurs, en normativ diskurs samt en rättighetsdiskurs. Diskursen har vidare visat sig upprätthålla och reproducera ett “vi”­ och “dem”­perspektiv samt en samhällelig kognition om turism, där turisten frånskrivs dess allmänna ansvar och där människans skyldigheter gentemot andra fixeras vid territorium. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Stadler, Nike LU
supervisor
organization
course
MRSG31 20152
year
type
L2 - 2nd term paper (old degree order)
subject
keywords
ansvar, sexköpslagen, åtgärder, kritisk diskursanalys, svensk politisk debatt, Sexturism, Mänskliga rättigheter, Human rights, Sveriges riksdag
language
Swedish
id
8516044
date added to LUP
2016-02-16 11:36:39
date last changed
2016-02-16 11:36:39
@misc{8516044,
 abstract   = {Den svenska sexköpslagen har sedan införandet varit frekvent omdebatterad i politiska debatter. Under de senaste åren har även ett förslag om en kriminalisering av svenskars sexköp utomlands framträtt i politiska debatter. Syftet med denna uppsats är att kritiskt analysera en riksdagsdebatt om en utvidgning av den svenska sexköpslagen till att även gälla sexköp utomlands. Detta har gjorts med hjälp av van Dijks kritiska diskursanalys, vars fokus är sociala problem och diskursens (re)produktion av dominans och social ojämlikhet. Ett antal diskurser har identifierats genom en analys av debattens centrala teman. Dessa teman är synen på lagens syfte och effekt, synen på prostitution samt synen på kravet på dubbel straffbarhet. Synen på lagens syfte kan ses som en huvudsaklig diskursiv strid, vilken oundvikligen utmynnar i skilda åsikter om lagens effekt. De huvudsakliga diskurser som har identifierats är bland annat en hotbildsdiskurs, en juridisk diskurs, en normativ diskurs samt en rättighetsdiskurs. Diskursen har vidare visat sig upprätthålla och reproducera ett “vi”­ och “dem”­perspektiv samt en samhällelig kognition om turism, där turisten frånskrivs dess allmänna ansvar och där människans skyldigheter gentemot andra fixeras vid territorium.},
 author    = {Stadler, Nike},
 keyword   = {ansvar,sexköpslagen,åtgärder,kritisk diskursanalys,svensk politisk debatt,Sexturism,Mänskliga rättigheter,Human rights,Sveriges riksdag},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {En kritisk diskursanalys av riksdagsdebatten om en kriminalisering av svenskars sexköp utomlands},
 year     = {2015},
}