Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

”Den yttersta garanten för demokrati, fred och frihet!” : en narrativanalys med fokus på Försvarsmaktens rådande självbild angående deras internationella respektive nationella roll

Olsson, Frida LU (2016) MRSG31 20152
Human Rights Studies
Abstract (Swedish)
Sverige och Sveriges Försvarsmakt har en lång tradition av att delta i internationella insatser. En tradition som i regel motiverats utifrån en idé om Sverige som ett fredligt, neutralt, och demokratiskt land. Vilket därmed anses göra Sverige till ett land med en unikt internationell position, som en moralisk stormakt. Syftet med denna uppsats är att undersöka vilken bild som förmedlas av den svenska Försvarsmakten, genom tal hållna av Sveriges överbefälhavare. Specifikt avses Försvarsmaktens självbild angående delta-gande i internationella insatser, respektive deras roll nationellt. Detta genom att använda en form av narrativanalys, med ett teoretiskt perspektiv som hämtats från två verk av Anne Orford. Materialet som undersöks består av... (More)
Sverige och Sveriges Försvarsmakt har en lång tradition av att delta i internationella insatser. En tradition som i regel motiverats utifrån en idé om Sverige som ett fredligt, neutralt, och demokratiskt land. Vilket därmed anses göra Sverige till ett land med en unikt internationell position, som en moralisk stormakt. Syftet med denna uppsats är att undersöka vilken bild som förmedlas av den svenska Försvarsmakten, genom tal hållna av Sveriges överbefälhavare. Specifikt avses Försvarsmaktens självbild angående delta-gande i internationella insatser, respektive deras roll nationellt. Detta genom att använda en form av narrativanalys, med ett teoretiskt perspektiv som hämtats från två verk av Anne Orford. Materialet som undersöks består av de åtta tal från Försvarsmaktens offi-ciella hemsida, som hållits mellan januari 2014 och oktober 2015. Sammanfattningsvis synliggör denna studie att den svenska Försvarsmakten förmedlar en bild av sig själv och sin personal som hjältar, både nationellt och internationellt. Detta genom att För-svarsmakten framställs att representera och garantera grundläggande värderingar, som demokrati, fred, mänskliga rättigheter och säkerhet i Sverige och i världen. Liksom att ha de nödvändiga maskulina attribut som auktoritet, kapacitet och kompetens, för att inneha denna roll. Detta i kontrast till de stater och befolkningar som utmålas att inte inneha dessa attribut, och därmed är i behov av hjältens assistans och handledning. Kontrasten fungerar till att legitimera och generalisera föreställningen om hjälten och dennes uppdrag, liksom det ojämlika förhållandet mellan dessa aktörer. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Olsson, Frida LU
supervisor
organization
course
MRSG31 20152
year
type
L2 - 2nd term paper (old degree order)
subject
keywords
Mänskliga rättigheter, Försvarsmakten, internationella insatser, narrativ, självbild, nationella uppdrag, Orford, Human rights
language
Swedish
id
8516201
date added to LUP
2016-02-16 11:37:15
date last changed
2016-03-16 10:57:08
@misc{8516201,
 abstract   = {Sverige och Sveriges Försvarsmakt har en lång tradition av att delta i internationella insatser. En tradition som i regel motiverats utifrån en idé om Sverige som ett fredligt, neutralt, och demokratiskt land. Vilket därmed anses göra Sverige till ett land med en unikt internationell position, som en moralisk stormakt. Syftet med denna uppsats är att undersöka vilken bild som förmedlas av den svenska Försvarsmakten, genom tal hållna av Sveriges överbefälhavare. Specifikt avses Försvarsmaktens självbild angående delta-gande i internationella insatser, respektive deras roll nationellt. Detta genom att använda en form av narrativanalys, med ett teoretiskt perspektiv som hämtats från två verk av Anne Orford. Materialet som undersöks består av de åtta tal från Försvarsmaktens offi-ciella hemsida, som hållits mellan januari 2014 och oktober 2015. Sammanfattningsvis synliggör denna studie att den svenska Försvarsmakten förmedlar en bild av sig själv och sin personal som hjältar, både nationellt och internationellt. Detta genom att För-svarsmakten framställs att representera och garantera grundläggande värderingar, som demokrati, fred, mänskliga rättigheter och säkerhet i Sverige och i världen. Liksom att ha de nödvändiga maskulina attribut som auktoritet, kapacitet och kompetens, för att inneha denna roll. Detta i kontrast till de stater och befolkningar som utmålas att inte inneha dessa attribut, och därmed är i behov av hjältens assistans och handledning. Kontrasten fungerar till att legitimera och generalisera föreställningen om hjälten och dennes uppdrag, liksom det ojämlika förhållandet mellan dessa aktörer.},
 author    = {Olsson, Frida},
 keyword   = {Mänskliga rättigheter,Försvarsmakten,internationella insatser,narrativ,självbild,nationella uppdrag,Orford,Human rights},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {”Den yttersta garanten för demokrati, fred och frihet!” : en narrativanalys med fokus på Försvarsmaktens rådande självbild angående deras internationella respektive nationella roll},
 year     = {2016},
}