Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Utvecklingsbegreppets komplexitet

Frisk, Elin LU (2016) MRSG31 20152
Human Rights Studies
Abstract (Swedish)
Undersökningen syftar till att utifrån en alternativ infallsvinkel analysera utvecklingsbegreppets möjliga bredd och alternativa definition. Utvecklingsbegreppet är under ständig förändring och med bakgrund av milleniemålen är det möjligt att tala om en förändring endast baserad på mätbara faktorer vilket ur flera aspekter anses vara negativt. Utifrån en begreppsanalytisk metod samt ett teoretiskt perspektiv grundat i Martha Nussbaums förhållningssätt kring utveckling ur ett holistiskt perspektiv undersöktes i studien FNs rapport ”The Road to Dignity by 2030:
Ending Poverty, Transforming All Lives and Protecting the Planet?”. Det undersöka materialet syftade huvudsakligen till att diskutera en ny utvecklingsagenda inom vilken... (More)
Undersökningen syftar till att utifrån en alternativ infallsvinkel analysera utvecklingsbegreppets möjliga bredd och alternativa definition. Utvecklingsbegreppet är under ständig förändring och med bakgrund av milleniemålen är det möjligt att tala om en förändring endast baserad på mätbara faktorer vilket ur flera aspekter anses vara negativt. Utifrån en begreppsanalytisk metod samt ett teoretiskt perspektiv grundat i Martha Nussbaums förhållningssätt kring utveckling ur ett holistiskt perspektiv undersöktes i studien FNs rapport ”The Road to Dignity by 2030:
Ending Poverty, Transforming All Lives and Protecting the Planet?”. Det undersöka materialet syftade huvudsakligen till att diskutera en ny utvecklingsagenda inom vilken utvecklingsbegreppets definition presenterades ur en praktiskt hållet perspektiv. Utveckling som begreppet kan och bör ses ur flera dimensioner och ges utifrån detta en ytterst kontextbunden definition. Utifrån FNs perspektiv presenteras utveckling som mer praktiskt användbart medan det teoretiska perspektivet ser utvecklings som ett mer normativt fenomen. Utvecklingsbegreppet kan ständigt breddas och utforskas och förblir i grunden ett ytterst komplext begrepp att fullständigt definiera. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Frisk, Elin LU
supervisor
organization
course
MRSG31 20152
year
type
L2 - 2nd term paper (old degree order)
subject
keywords
Mänskliga rättigheter, Human rights, Utveckling, Sally Haslanger, Martha C. Nussbaum, FN, Begreppsanalys, post-2015 debatten, utvecklingsmålen
language
Swedish
id
8516247
date added to LUP
2016-02-16 11:38:20
date last changed
2016-03-16 10:58:10
@misc{8516247,
 abstract   = {Undersökningen syftar till att utifrån en alternativ infallsvinkel analysera utvecklingsbegreppets möjliga bredd och alternativa definition. Utvecklingsbegreppet är under ständig förändring och med bakgrund av milleniemålen är det möjligt att tala om en förändring endast baserad på mätbara faktorer vilket ur flera aspekter anses vara negativt. Utifrån en begreppsanalytisk metod samt ett teoretiskt perspektiv grundat i Martha Nussbaums förhållningssätt kring utveckling ur ett holistiskt perspektiv undersöktes i studien FNs rapport ”The Road to Dignity by 2030:
Ending Poverty, Transforming All Lives and Protecting the Planet?”. Det undersöka materialet syftade huvudsakligen till att diskutera en ny utvecklingsagenda inom vilken utvecklingsbegreppets definition presenterades ur en praktiskt hållet perspektiv. Utveckling som begreppet kan och bör ses ur flera dimensioner och ges utifrån detta en ytterst kontextbunden definition. Utifrån FNs perspektiv presenteras utveckling som mer praktiskt användbart medan det teoretiska perspektivet ser utvecklings som ett mer normativt fenomen. Utvecklingsbegreppet kan ständigt breddas och utforskas och förblir i grunden ett ytterst komplext begrepp att fullständigt definiera.},
 author    = {Frisk, Elin},
 keyword   = {Mänskliga rättigheter,Human rights,Utveckling,Sally Haslanger,Martha C. Nussbaum,FN,Begreppsanalys,post-2015 debatten,utvecklingsmålen},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Utvecklingsbegreppets komplexitet},
 year     = {2016},
}