Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Över- och undertriagering

Fransson, Erik LU and Svensson, Gustaf LU (2016) AMSM20 20152
Department of Health Sciences
Abstract (Swedish)
Bakgrund: De senaste åren har det skett en markant ökning av antalet ambulansuppdrag.
Riskerna med blåljuskörning är stora för medtrafikanter och ambulanspersonal. Studier har
visat att prioriteringen från SOS i hög grad är felaktig med hög andel både under- och
övertriagering. Syfte: Att jämföra den initiala bedömningen som utförs SOS - operatören via
telefon med bedömningen som utförs av ambulanspersonalen på plats. Metod: Retrospektiv
journalgranskning med deskriptiv statistik. Urval: Utgjordes av 300 journaler från 2015 som
granskades genom konsekutivt urval. Analysen gjordes i Medcalc. Resultat: Beräkning av
sensivitet gav 93.3 % och specificitet på 13.3 %. Konklusion: Över- och undertriagering sker
i hög utsträckning. SOS... (More)
Bakgrund: De senaste åren har det skett en markant ökning av antalet ambulansuppdrag.
Riskerna med blåljuskörning är stora för medtrafikanter och ambulanspersonal. Studier har
visat att prioriteringen från SOS i hög grad är felaktig med hög andel både under- och
övertriagering. Syfte: Att jämföra den initiala bedömningen som utförs SOS - operatören via
telefon med bedömningen som utförs av ambulanspersonalen på plats. Metod: Retrospektiv
journalgranskning med deskriptiv statistik. Urval: Utgjordes av 300 journaler från 2015 som
granskades genom konsekutivt urval. Analysen gjordes i Medcalc. Resultat: Beräkning av
sensivitet gav 93.3 % och specificitet på 13.3 %. Konklusion: Över- och undertriagering sker
i hög utsträckning. SOS identifierar akut sjuka i hög utsträckning ur ett internationellt
perspektiv men på bekostnad av en hög övertriagering, samtidigt sker en undertriagering av
de lägst prioriterade patienterna som kan medföra en ökad patientsäkerhetsrisk. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Fransson, Erik LU and Svensson, Gustaf LU
supervisor
organization
alternative title
Samstämmighet mellan SOS-index och prehospital RETTS
course
AMSM20 20152
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
Prioritering, SOS, RETTS, Journalgranskning, Ambulanspersonal, Triage.
language
Swedish
id
8516423
date added to LUP
2016-01-12 15:12:07
date last changed
2016-01-12 15:12:07
@misc{8516423,
 abstract   = {Bakgrund: De senaste åren har det skett en markant ökning av antalet ambulansuppdrag.
Riskerna med blåljuskörning är stora för medtrafikanter och ambulanspersonal. Studier har
visat att prioriteringen från SOS i hög grad är felaktig med hög andel både under- och
övertriagering. Syfte: Att jämföra den initiala bedömningen som utförs SOS - operatören via
telefon med bedömningen som utförs av ambulanspersonalen på plats. Metod: Retrospektiv
journalgranskning med deskriptiv statistik. Urval: Utgjordes av 300 journaler från 2015 som
granskades genom konsekutivt urval. Analysen gjordes i Medcalc. Resultat: Beräkning av
sensivitet gav 93.3 % och specificitet på 13.3 %. Konklusion: Över- och undertriagering sker
i hög utsträckning. SOS identifierar akut sjuka i hög utsträckning ur ett internationellt
perspektiv men på bekostnad av en hög övertriagering, samtidigt sker en undertriagering av
de lägst prioriterade patienterna som kan medföra en ökad patientsäkerhetsrisk.},
 author    = {Fransson, Erik and Svensson, Gustaf},
 keyword   = {Prioritering,SOS,RETTS,Journalgranskning,Ambulanspersonal,Triage.},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Över- och undertriagering},
 year     = {2016},
}