Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Patientsäkerhet på en akutmottagning - Sjuksköterskans upplevelse

Rix, Madeleine LU and Jensen, Solveig LU (2015) AKTM20 20152
Department of Health Sciences
Abstract (Swedish)
Bakgrund: Patientsäkerhet är en internationell fråga och forskning visar att en av tio patienter drabbas av vårdskada. Vårdskador orsakar mänskligt lidande och stora kostnader för samhället. Syfte: Studiens syfte var att undersöka sjuksköterskans upplevelse av patientsäkerhet på akutmottagningar. Metod: Kvalitativ studie där 11 sjuksköterskor på två akutmottagningar intervjuades. Insamlat material analyserades med kvalitativ innehållsanalys för att finna manifest och latent innehåll. Resultat: Dokumentation och kommunikation sågs som viktigt för patientsäkerheten. Brist på vårdplatser och hög arbetsbelastning hotar patientsäkerheten. Sjuksköterskorna beskriver värdet av att känna tillit till kollegor och trygghet i att kunna ge en god... (More)
Bakgrund: Patientsäkerhet är en internationell fråga och forskning visar att en av tio patienter drabbas av vårdskada. Vårdskador orsakar mänskligt lidande och stora kostnader för samhället. Syfte: Studiens syfte var att undersöka sjuksköterskans upplevelse av patientsäkerhet på akutmottagningar. Metod: Kvalitativ studie där 11 sjuksköterskor på två akutmottagningar intervjuades. Insamlat material analyserades med kvalitativ innehållsanalys för att finna manifest och latent innehåll. Resultat: Dokumentation och kommunikation sågs som viktigt för patientsäkerheten. Brist på vårdplatser och hög arbetsbelastning hotar patientsäkerheten. Sjuksköterskorna beskriver värdet av att känna tillit till kollegor och trygghet i att kunna ge en god vård. Konklusion: Många patienter på akutmottagningen och hög arbetsbelastning anses vara direkta orsaker till att patientsäkerheten hotas (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Rix, Madeleine LU and Jensen, Solveig LU
supervisor
organization
course
AKTM20 20152
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
Akutmottagning, patientsäkerhet, sjuksköterskans upplevelse, hög arbetsbelastning
language
Swedish
id
8516430
date added to LUP
2016-01-12 15:13:48
date last changed
2016-01-12 15:13:48
@misc{8516430,
 abstract   = {Bakgrund: Patientsäkerhet är en internationell fråga och forskning visar att en av tio patienter drabbas av vårdskada. Vårdskador orsakar mänskligt lidande och stora kostnader för samhället. Syfte: Studiens syfte var att undersöka sjuksköterskans upplevelse av patientsäkerhet på akutmottagningar. Metod: Kvalitativ studie där 11 sjuksköterskor på två akutmottagningar intervjuades. Insamlat material analyserades med kvalitativ innehållsanalys för att finna manifest och latent innehåll. Resultat: Dokumentation och kommunikation sågs som viktigt för patientsäkerheten. Brist på vårdplatser och hög arbetsbelastning hotar patientsäkerheten. Sjuksköterskorna beskriver värdet av att känna tillit till kollegor och trygghet i att kunna ge en god vård. Konklusion: Många patienter på akutmottagningen och hög arbetsbelastning anses vara direkta orsaker till att patientsäkerheten hotas},
 author    = {Rix, Madeleine and Jensen, Solveig},
 keyword   = {Akutmottagning,patientsäkerhet,sjuksköterskans upplevelse,hög arbetsbelastning},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Patientsäkerhet på en akutmottagning - Sjuksköterskans upplevelse},
 year     = {2015},
}