Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Avhumanisering mot bättre vetande : en studie om oavsiktlig avhumanisering av tiggande EU-migranter i svensk media

Palmqvist, Bim LU (2016) MRSK30 20152
Human Rights Studies
Abstract (Swedish)
Det främlingsfientliga klimatet hårdnar runt om i Europa och tiggande EU-migranter är hårt ansatta. Nyhetsbevakningen av tiggandet är ständig och förändringen av den svenska gatubilden upprör. I studien definieras begreppet oavsiktlig avhumanisering för att bättre förstå medias roll i skapandet av stereotyper och diskrepans mellan tiggande och icke-tiggande. Därefter följer en exemplifiering av hur tiggande EU-migranter skildras i mediala rum idag i Sverige. Enligt en ameliorativ begreppsbestämning skapas begreppet avhumanisering som en sammansmältning av teoretiska begrepp såsom mänsklighet, infrahumanisering, icke-normativt beteende, fysisk och moralisk avsmak samt instrumentell människosyn. Varpå ett urval av artiklar från Svenska... (More)
Det främlingsfientliga klimatet hårdnar runt om i Europa och tiggande EU-migranter är hårt ansatta. Nyhetsbevakningen av tiggandet är ständig och förändringen av den svenska gatubilden upprör. I studien definieras begreppet oavsiktlig avhumanisering för att bättre förstå medias roll i skapandet av stereotyper och diskrepans mellan tiggande och icke-tiggande. Därefter följer en exemplifiering av hur tiggande EU-migranter skildras i mediala rum idag i Sverige. Enligt en ameliorativ begreppsbestämning skapas begreppet avhumanisering som en sammansmältning av teoretiska begrepp såsom mänsklighet, infrahumanisering, icke-normativt beteende, fysisk och moralisk avsmak samt instrumentell människosyn. Varpå ett urval av artiklar från Svenska Dagbladet, Dagens Nyheter, Sveriges Radio, Sveriges Television, Aftonbladet och Expressen som illustrerar definitionen analyseras. Studien belyser komplexiteten med att rapportera oberoende utan att ge näring åt fördomar. I slutsatsen visas att avhumanisering idag sker genom att den tredje statsmakten rapporterar på ett omedvetet sätt. (Less)
Popular Abstract
As the xenophobic climate hardens around Europe, begging EU migrants are becoming more embattled. News coverage of this begging is constant and is creating upset within the Swedish streetscape. The study defines the concept of unintentional dehumanisation to better understand the role of media in the creation of stereotypes and the discrepancies between the beggar and non- beggar. Thereafter follows an exemplification of how begging EU migrants are portrayed in Swedish media today. With an ameliorative approach, the concept of dehumanisation is then created as a fusion of theoretical concepts such as humanity, infrahumanisation, non-normative behaviour, physical and moral disgust and instrumentalisation. Whereupon a selection of articles... (More)
As the xenophobic climate hardens around Europe, begging EU migrants are becoming more embattled. News coverage of this begging is constant and is creating upset within the Swedish streetscape. The study defines the concept of unintentional dehumanisation to better understand the role of media in the creation of stereotypes and the discrepancies between the beggar and non- beggar. Thereafter follows an exemplification of how begging EU migrants are portrayed in Swedish media today. With an ameliorative approach, the concept of dehumanisation is then created as a fusion of theoretical concepts such as humanity, infrahumanisation, non-normative behaviour, physical and moral disgust and instrumentalisation. Whereupon a selection of articles from Swedish newspapers Svenska Dagbladet, Dagens Nyheter, Sveriges Radio, Sveriges Television, Aftonbladet and Expressen that illustrate the definition analysed. The study highlights the complexity of reporting independently without nourishing prejudices. In conclusion, it appears that the media today has created dehumanisation of migrants in an unconscious manner. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
@misc{8516465,
 abstract   = {Det främlingsfientliga klimatet hårdnar runt om i Europa och tiggande EU-migranter är hårt ansatta. Nyhetsbevakningen av tiggandet är ständig och förändringen av den svenska gatubilden upprör. I studien definieras begreppet oavsiktlig avhumanisering för att bättre förstå medias roll i skapandet av stereotyper och diskrepans mellan tiggande och icke-tiggande. Därefter följer en exemplifiering av hur tiggande EU-migranter skildras i mediala rum idag i Sverige. Enligt en ameliorativ begreppsbestämning skapas begreppet avhumanisering som en sammansmältning av teoretiska begrepp såsom mänsklighet, infrahumanisering, icke-normativt beteende, fysisk och moralisk avsmak samt instrumentell människosyn. Varpå ett urval av artiklar från Svenska Dagbladet, Dagens Nyheter, Sveriges Radio, Sveriges Television, Aftonbladet och Expressen som illustrerar definitionen analyseras. Studien belyser komplexiteten med att rapportera oberoende utan att ge näring åt fördomar. I slutsatsen visas att avhumanisering idag sker genom att den tredje statsmakten rapporterar på ett omedvetet sätt.},
 author    = {Palmqvist, Bim},
 keyword   = {Non- normative behavior,Ameliorative conceptualisation,Infrahumanisation,EU-migration. Dehumanisation,Romer,Tiggeri,Instrumentell människosyn,Avsmak,Icke-normativt beteende,Ameliorativ begreppsbildning,Infrahumanisering,Avhumanisering,Media,Disgust,Instrumentalisation,Begging,Romas,EU migration,mänskliga rättigheter,human rights},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Avhumanisering mot bättre vetande : en studie om oavsiktlig avhumanisering av tiggande EU-migranter i svensk media},
 year     = {2016},
}