Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Ett kolonialt förtryck? : en kritisk diskursanalys av FN generalförsamlingens resolutioner gällande humanitär assistans till palestinska flyktingar

Texier, Emmanuelle LU (2016) MRSG31 20152
Human Rights Studies
Abstract (Swedish)
Palestinska flyktingar i hela mellanöstern lever beroende av hjälpinsatser från FN organisationen UNRWA. Det innebär att FNs generalförsamling har en unik maktposition gentemot de palestinska flyktingarna i egenskap av att vara det organ som definierar och utformar UNRWAs mandat. Undersökningen kommer att granska maktrelationen mellan FN och flyktingarna genom en diskursanalys av generalförsamlingens resolutioner 302 (IV), 393 (V), 513 (VI), 68/76, 68/78, 69/86 och 69/88. Med hjälp av Teun van Dijks metod för kritisk diskursanalys och Gayatri Chakravorty Spivaks teoretiska ramverk från avhandlingen ”Att rätta orätt” avser jag att ta reda på huruvida resolutionerna ger uttryck för ett makt- och dominansutövande som befäster en kolonial... (More)
Palestinska flyktingar i hela mellanöstern lever beroende av hjälpinsatser från FN organisationen UNRWA. Det innebär att FNs generalförsamling har en unik maktposition gentemot de palestinska flyktingarna i egenskap av att vara det organ som definierar och utformar UNRWAs mandat. Undersökningen kommer att granska maktrelationen mellan FN och flyktingarna genom en diskursanalys av generalförsamlingens resolutioner 302 (IV), 393 (V), 513 (VI), 68/76, 68/78, 69/86 och 69/88. Med hjälp av Teun van Dijks metod för kritisk diskursanalys och Gayatri Chakravorty Spivaks teoretiska ramverk från avhandlingen ”Att rätta orätt” avser jag att ta reda på huruvida resolutionerna ger uttryck för ett makt- och dominansutövande som befäster en kolonial maktordning. Syftet är att medvetandegöra maktstrukturer och värderingar som ligger till grund för diskursen och på så sätt väcka reflektion kring hur relationen kan och bör utvecklas Undersökningen visar att diskursen ger uttryck för generalförsamlingens maktövertag gentemot de palestinska flyktingarna som cementerar en ojämlik rollfördelning och koloniala maktstrukturer. De palestinska flyktingarna försätts i ett permanent beroende av humanitär assistans och förblir objekt för generalförsamlingens välvilja. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Texier, Emmanuelle LU
supervisor
organization
course
MRSG31 20152
year
type
L2 - 2nd term paper (old degree order)
subject
keywords
kritisk diskur-sanalys, postkolonialism, Mänskliga rättigheter, Human rights, UNRWA, FN resolutioner, Palestinska flyktingar, FNs generalförsamling
language
Swedish
id
8517634
date added to LUP
2016-02-16 11:32:18
date last changed
2016-02-16 11:32:18
@misc{8517634,
 abstract   = {{Palestinska flyktingar i hela mellanöstern lever beroende av hjälpinsatser från FN organisationen UNRWA. Det innebär att FNs generalförsamling har en unik maktposition gentemot de palestinska flyktingarna i egenskap av att vara det organ som definierar och utformar UNRWAs mandat. Undersökningen kommer att granska maktrelationen mellan FN och flyktingarna genom en diskursanalys av generalförsamlingens resolutioner 302 (IV), 393 (V), 513 (VI), 68/76, 68/78, 69/86 och 69/88. Med hjälp av Teun van Dijks metod för kritisk diskursanalys och Gayatri Chakravorty Spivaks teoretiska ramverk från avhandlingen ”Att rätta orätt” avser jag att ta reda på huruvida resolutionerna ger uttryck för ett makt- och dominansutövande som befäster en kolonial maktordning. Syftet är att medvetandegöra maktstrukturer och värderingar som ligger till grund för diskursen och på så sätt väcka reflektion kring hur relationen kan och bör utvecklas Undersökningen visar att diskursen ger uttryck för generalförsamlingens maktövertag gentemot de palestinska flyktingarna som cementerar en ojämlik rollfördelning och koloniala maktstrukturer. De palestinska flyktingarna försätts i ett permanent beroende av humanitär assistans och förblir objekt för generalförsamlingens välvilja.}},
 author    = {{Texier, Emmanuelle}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Ett kolonialt förtryck? : en kritisk diskursanalys av FN generalförsamlingens resolutioner gällande humanitär assistans till palestinska flyktingar}},
 year     = {{2016}},
}