Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Samband mellan blödning postpartum och tillförsel av syntetiskt oxytocin - En kvantitativ retrospektiv journalgranskning

Karlsson, Anna LU and Nord Fredriksson, Johanna LU (2016) SBMM51 20152
Department of Health Sciences
Abstract (Swedish)
Bakgrund: Det finns begränsat med vetenskapligt belägg för om blödning postpartum påverkas av tillförsel av syntetiskt oxytocin i öppningsskedet eller utdrivningsskedet. Syfte: Syftet med studien är att undersöka om det finns ett samband mellan en ökad blödningsmängd 2 timmar postpartum och värkstimulering med syntetiskt oxytocin i förlossningsarbetet.
Metod: Kvantitativ retrospektiv journalgranskning inkluderande 300 kvinnor från tre förlossningsavdelningar i Skåne. Analys med logistisk regression, Pearson Chi²-test samt t-test. Resultat: Samband fanns mellan ökad blödning och administrering av syntetiskt oxytocin i öppningsskedet (OR:3.18, CI 1.38-7.36) samt postpartum (OR:3.67, CI 2.05-6.58). Inget samband framkom gällande ökad... (More)
Bakgrund: Det finns begränsat med vetenskapligt belägg för om blödning postpartum påverkas av tillförsel av syntetiskt oxytocin i öppningsskedet eller utdrivningsskedet. Syfte: Syftet med studien är att undersöka om det finns ett samband mellan en ökad blödningsmängd 2 timmar postpartum och värkstimulering med syntetiskt oxytocin i förlossningsarbetet.
Metod: Kvantitativ retrospektiv journalgranskning inkluderande 300 kvinnor från tre förlossningsavdelningar i Skåne. Analys med logistisk regression, Pearson Chi²-test samt t-test. Resultat: Samband fanns mellan ökad blödning och administrering av syntetiskt oxytocin i öppningsskedet (OR:3.18, CI 1.38-7.36) samt postpartum (OR:3.67, CI 2.05-6.58). Inget samband framkom gällande ökad blödning och tillförsel av syntetiskt oxytocin i utdrivningsskedet. Det framkom även en ökad risk för att blöda över en liter när könet var en flicka (OR:1.84, CI 1.11-3.03). Slutsats: Syntetiskt oxytocin i öppningsskedet bör användas med försiktighet. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Karlsson, Anna LU and Nord Fredriksson, Johanna LU
supervisor
organization
course
SBMM51 20152
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
Blödning postpartum, syntetiskt oxytocin, värkstimulering
language
Swedish
id
8519748
date added to LUP
2016-01-20 08:53:45
date last changed
2016-01-20 08:53:45
@misc{8519748,
 abstract   = {Bakgrund: Det finns begränsat med vetenskapligt belägg för om blödning postpartum påverkas av tillförsel av syntetiskt oxytocin i öppningsskedet eller utdrivningsskedet. Syfte: Syftet med studien är att undersöka om det finns ett samband mellan en ökad blödningsmängd 2 timmar postpartum och värkstimulering med syntetiskt oxytocin i förlossningsarbetet. 
Metod: Kvantitativ retrospektiv journalgranskning inkluderande 300 kvinnor från tre förlossningsavdelningar i Skåne. Analys med logistisk regression, Pearson Chi²-test samt t-test. Resultat: Samband fanns mellan ökad blödning och administrering av syntetiskt oxytocin i öppningsskedet (OR:3.18, CI 1.38-7.36) samt postpartum (OR:3.67, CI 2.05-6.58). Inget samband framkom gällande ökad blödning och tillförsel av syntetiskt oxytocin i utdrivningsskedet. Det framkom även en ökad risk för att blöda över en liter när könet var en flicka (OR:1.84, CI 1.11-3.03). Slutsats: Syntetiskt oxytocin i öppningsskedet bör användas med försiktighet.},
 author    = {Karlsson, Anna and Nord Fredriksson, Johanna},
 keyword   = {Blödning postpartum,syntetiskt oxytocin,värkstimulering},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Samband mellan blödning postpartum och tillförsel av syntetiskt oxytocin - En kvantitativ retrospektiv journalgranskning},
 year     = {2016},
}