Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

(Miss)brukandet av visstidsanställningar - En komparativ studie om visstidsanställningar i Skandinavien

Liljeqvist, Isabelle LU (2016) HARH16 20152
Department of Business Law
Abstract (Swedish)
Tidsbegränsad anställning i Sverige har ökat kraftigt de senaste årtiondena och lagstiftningen har gått från att bara tillåta tidsbegränsad anställning om arbetsuppgifternas särskilda beskaffenhet föranledde det, till att idag inte ställa några särskilda krav alls. Lagstiftningen försöker balansera motstående behov, anställningstrygghet kontra flexibilitet. På grund av reglernas semidispositivitet finns det på området också kollektivavtal som både utvidgar och inskränker reglerna.

År 2007 anmälde TCO Sverige till Europeiska kommissionen för bristande genomförande av visstidsdirektivet. Ett överträdelseärende inleddes och år 2014 meddelande kommissionen slutligen att Sveriges lagstiftning saknar effektiva åtgärder för att förhindra... (More)
Tidsbegränsad anställning i Sverige har ökat kraftigt de senaste årtiondena och lagstiftningen har gått från att bara tillåta tidsbegränsad anställning om arbetsuppgifternas särskilda beskaffenhet föranledde det, till att idag inte ställa några särskilda krav alls. Lagstiftningen försöker balansera motstående behov, anställningstrygghet kontra flexibilitet. På grund av reglernas semidispositivitet finns det på området också kollektivavtal som både utvidgar och inskränker reglerna.

År 2007 anmälde TCO Sverige till Europeiska kommissionen för bristande genomförande av visstidsdirektivet. Ett överträdelseärende inleddes och år 2014 meddelande kommissionen slutligen att Sveriges lagstiftning saknar effektiva åtgärder för att förhindra missbruk av flera på varandra följande visstidsanställningar. Således behöver Sverige ändra lagstiftningen för att undvika att hamna i EU-domstolen. Den svenska regeringen har därmed år 2015 presenterat ett förslag på skärpta regler. Ett förslag TCO menar är otillräckligt.

Mot denna bakgrund kartlägger denna uppsats, genom en komparativ utredning, de skandinaviska ländernas reglering i frågan, som sedan analyseras mot bakgrund av visstidsdirektivets syfte. Ländernas lagstiftning uppvisar många likheter men också viktiga skillnader som hade kunnat ligga till grund för hur Sveriges lagstiftning hade kunnat utformas. I uppsatsens slutsats presenteras därmed ett förslag på hur 5 § LAS hade kunnat lyda, med inspiration från lagstiftningen i de skandinaviska länderna. (Less)
Popular Abstract
Fixed-term employment in Sweden has increased significantly over the recent decades. The legislation tries to balance conflicting needs between employment protection and flexibility and has developed from only allowing fixed-term employment when warranted by the specific nature of the work to not state any specific reasons at all. Through a collective agreement it is also possible for the social partners to agree on rules that both extends and restricts the rules in the Employment Protection Act.

In 2007, TCO made a formal complaint to the European Commission for failure to fulfil the obligations in the Fixed-term Work Directive. An investigation against Sweden followed, with the conclusion that the Swedish legislation doesn’t provide... (More)
Fixed-term employment in Sweden has increased significantly over the recent decades. The legislation tries to balance conflicting needs between employment protection and flexibility and has developed from only allowing fixed-term employment when warranted by the specific nature of the work to not state any specific reasons at all. Through a collective agreement it is also possible for the social partners to agree on rules that both extends and restricts the rules in the Employment Protection Act.

In 2007, TCO made a formal complaint to the European Commission for failure to fulfil the obligations in the Fixed-term Work Directive. An investigation against Sweden followed, with the conclusion that the Swedish legislation doesn’t provide effective measures to prevent abuse arising from successive fixed-term contracts. Therefore Sweden needs to amend the legislation, in order to prevent the case being brought before the European Court of Justice. In 2015 the Swedish Government presented a proposal consisting more strict rules. A proposal TCO believes is inadequate.

For these reasons this essay, through comparative research, will clarify the Scandinavian countries' legislation on the subject. The findings will then be analyzed according to the purpose of the Fixed-term Work Directive. The legislation in the Scandinavian countries' are in many ways similar, but there are also important differences that could set the basis for how the Swedish legislation could be drafted. The conclusion in this essay consist of a proposal on how section 5 in the Employment Protection Act could be changed, inspired by legislation in the Scandinavian countries. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Liljeqvist, Isabelle LU
supervisor
organization
course
HARH16 20152
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Direktiv 1999/70/EG, anställningsskydd, visstidsanställningar, tidsbegränsade anställningar, Skandinavisk arbetsrätt, visstidsdirektivet, missbruk av staplade visstidsanställningar.
language
Swedish
id
8519926
date added to LUP
2016-01-18 10:46:40
date last changed
2016-01-18 10:46:40
@misc{8519926,
 abstract   = {Tidsbegränsad anställning i Sverige har ökat kraftigt de senaste årtiondena och lagstiftningen har gått från att bara tillåta tidsbegränsad anställning om arbetsuppgifternas särskilda beskaffenhet föranledde det, till att idag inte ställa några särskilda krav alls. Lagstiftningen försöker balansera motstående behov, anställningstrygghet kontra flexibilitet. På grund av reglernas semidispositivitet finns det på området också kollektivavtal som både utvidgar och inskränker reglerna. 

År 2007 anmälde TCO Sverige till Europeiska kommissionen för bristande genomförande av visstidsdirektivet. Ett överträdelseärende inleddes och år 2014 meddelande kommissionen slutligen att Sveriges lagstiftning saknar effektiva åtgärder för att förhindra missbruk av flera på varandra följande visstidsanställningar. Således behöver Sverige ändra lagstiftningen för att undvika att hamna i EU-domstolen. Den svenska regeringen har därmed år 2015 presenterat ett förslag på skärpta regler. Ett förslag TCO menar är otillräckligt. 

Mot denna bakgrund kartlägger denna uppsats, genom en komparativ utredning, de skandinaviska ländernas reglering i frågan, som sedan analyseras mot bakgrund av visstidsdirektivets syfte. Ländernas lagstiftning uppvisar många likheter men också viktiga skillnader som hade kunnat ligga till grund för hur Sveriges lagstiftning hade kunnat utformas. I uppsatsens slutsats presenteras därmed ett förslag på hur 5 § LAS hade kunnat lyda, med inspiration från lagstiftningen i de skandinaviska länderna.},
 author    = {Liljeqvist, Isabelle},
 keyword   = {Direktiv 1999/70/EG,anställningsskydd,visstidsanställningar,tidsbegränsade anställningar,Skandinavisk arbetsrätt,visstidsdirektivet,missbruk av staplade visstidsanställningar.},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {(Miss)brukandet av visstidsanställningar - En komparativ studie om visstidsanställningar i Skandinavien},
 year     = {2016},
}