Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Psykodynamiska terapeuters upplevelse av terapiprocessen med anknytningstraumatiserade klienter

Nygren, Malin LU and Gunnarsson Eriksson, Petronella LU (2016) PSPT02 20152
Department of Psychology
Abstract
The aim of this study was to investigate how psychotherapists experience the therapeutic process in psychodynamic therapy with clients who have an attachment trauma. The study tried to answer the following questions: 1) What is characteristic for the relationship between the therapists and the clients with attachment trauma? 2) How do the therapists handle their own reactions in relation to the clients? Semi-structured interviews were accomplished with six licensed psychotherapists who have experience of working with clients with attachment trauma. The transcripts were analyzed with Interpretative Phenomenological Analysis (IPA) and four main themes were identified: 1) Emotional duality. 2) Endure the emotional storm. 3) Trying to... (More)
The aim of this study was to investigate how psychotherapists experience the therapeutic process in psychodynamic therapy with clients who have an attachment trauma. The study tried to answer the following questions: 1) What is characteristic for the relationship between the therapists and the clients with attachment trauma? 2) How do the therapists handle their own reactions in relation to the clients? Semi-structured interviews were accomplished with six licensed psychotherapists who have experience of working with clients with attachment trauma. The transcripts were analyzed with Interpretative Phenomenological Analysis (IPA) and four main themes were identified: 1) Emotional duality. 2) Endure the emotional storm. 3) Trying to understand. 4) Become a parent. Characteristic for the relationship were an emotional duality, with both moments of intense emotional contact and moments of detachment. The therapists experienced that they became significant, like parents, to their clients. Furthermore the therapists were verbally attacked by their clients. During the process the therapists experienced heavy feelings, which they tried to bear and understand helped by theory. In the discussion the importance of being present in moments of detachment is emphasized. The relationship between therapist and client is conceptualized as an attachment relationship, where the non-verbal communication was central. (Less)
Abstract (Swedish)
Studiens syfte var att undersöka psykoterapeuters upplevelser av den terapeutiska processen i psykodynamisk terapi med anknytningstraumatiserade klienter. Studien sökte svar på följande frågeställningar: 1) Vad karaktäriserar relationen mellan terapeuterna och de anknytningstraumatiserade klienterna? 2) Hur hanterar terapeuterna sina egna reaktioner i relation till klienterna? Semistrukturerade intervjuer genomfördes med sex legitimerade psykoterapeuter med erfarenhet av ovan nämnd terapiprocess. Efter analys av intervjumaterialet med Interpretative Phenomenological Analysis (IPA) identifierades fyra huvudteman: 1) Känslomässig dubbelhet. 2) Uthärda känslostormen. 3) Försöka förstå. 4) Bli förälder. Relationen karaktäriserades av en... (More)
Studiens syfte var att undersöka psykoterapeuters upplevelser av den terapeutiska processen i psykodynamisk terapi med anknytningstraumatiserade klienter. Studien sökte svar på följande frågeställningar: 1) Vad karaktäriserar relationen mellan terapeuterna och de anknytningstraumatiserade klienterna? 2) Hur hanterar terapeuterna sina egna reaktioner i relation till klienterna? Semistrukturerade intervjuer genomfördes med sex legitimerade psykoterapeuter med erfarenhet av ovan nämnd terapiprocess. Efter analys av intervjumaterialet med Interpretative Phenomenological Analysis (IPA) identifierades fyra huvudteman: 1) Känslomässig dubbelhet. 2) Uthärda känslostormen. 3) Försöka förstå. 4) Bli förälder. Relationen karaktäriserades av en känslomässig dubbelhet, med både stunder av intensiv känslomässig kontakt och stunder av kontaktlöshet. Terapeuterna blev efterhand som föräldrar i relation till sina klienter: De blev betydelsefulla och det blev en väldig närhet i relationen. Inom relationen riktade klienterna olika typer av våldsamma attacker mot terapeuterna. Under processen upplevde terapeuterna många svåra känslor som de hanterade genom att uthärda, samt genom att försöka förstå och teoretisera. I diskussionen lyfts vikten av att vara närvarande i stunder av icke-kontakt för att möta klienten. Relationen mellan terapeut och klient förstås som en anknytningsrelation, där det ordlösa samspelet var centralt. Att koppla ihop känsla och intellekt, det vill säga kropp och ord, lyfts fram som viktigt. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Nygren, Malin LU and Gunnarsson Eriksson, Petronella LU
supervisor
organization
course
PSPT02 20152
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
anknytningstrauma, psykodynamisk terapi, Psykoterapeuter, terapeutisk process, IPA, Psychotherapists, therapeutic process, psychodynamic therapy, attachment trauma
language
Swedish
id
8520227
date added to LUP
2016-01-15 09:09:50
date last changed
2016-01-15 09:09:50
@misc{8520227,
 abstract   = {The aim of this study was to investigate how psychotherapists experience the therapeutic process in psychodynamic therapy with clients who have an attachment trauma. The study tried to answer the following questions: 1) What is characteristic for the relationship between the therapists and the clients with attachment trauma? 2) How do the therapists handle their own reactions in relation to the clients? Semi-structured interviews were accomplished with six licensed psychotherapists who have experience of working with clients with attachment trauma. The transcripts were analyzed with Interpretative Phenomenological Analysis (IPA) and four main themes were identified: 1) Emotional duality. 2) Endure the emotional storm. 3) Trying to understand. 4) Become a parent. Characteristic for the relationship were an emotional duality, with both moments of intense emotional contact and moments of detachment. The therapists experienced that they became significant, like parents, to their clients. Furthermore the therapists were verbally attacked by their clients. During the process the therapists experienced heavy feelings, which they tried to bear and understand helped by theory. In the discussion the importance of being present in moments of detachment is emphasized. The relationship between therapist and client is conceptualized as an attachment relationship, where the non-verbal communication was central.},
 author    = {Nygren, Malin and Gunnarsson Eriksson, Petronella},
 keyword   = {anknytningstrauma,psykodynamisk terapi,Psykoterapeuter,terapeutisk process,IPA,Psychotherapists,therapeutic process,psychodynamic therapy,attachment trauma},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Psykodynamiska terapeuters upplevelse av terapiprocessen med anknytningstraumatiserade klienter},
 year     = {2016},
}