Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Sambandet mellan känsla av sammanhang och balans mellan arbete och privatliv

Wadsten, Magdalena LU and Jalgén, Emelie LU (2016) PSYK11 20152
Department of Psychology
Abstract (Swedish)
Följande studie undersöker om det finns ett positivt samband mellan mellanstadielärares känsla av sammanhang och deras upplevelse av balans mellan arbete och privatliv. Vidare undersöks det även om lärarnas arbetsengagemang och tillfredsställelse med balans i sitt liv medierar detta samband. Data har samlats in med hjälp av ett självskattningsformulär bestående av Soc-13, UWES-9, Satisfaction with Work-Family Balance Scale samt en skala för att mäta balans mellan arbete och privatliv som omarbetats av Hayman och återfinns i artikeln Psychometric Assesment of an Instrument Designed to Measure Work Life Balance. Studien resulterade i en bekräftelse av huvudhypotesen, att det finns ett starkt positivt samband mellan känsla av sammanhang och... (More)
Följande studie undersöker om det finns ett positivt samband mellan mellanstadielärares känsla av sammanhang och deras upplevelse av balans mellan arbete och privatliv. Vidare undersöks det även om lärarnas arbetsengagemang och tillfredsställelse med balans i sitt liv medierar detta samband. Data har samlats in med hjälp av ett självskattningsformulär bestående av Soc-13, UWES-9, Satisfaction with Work-Family Balance Scale samt en skala för att mäta balans mellan arbete och privatliv som omarbetats av Hayman och återfinns i artikeln Psychometric Assesment of an Instrument Designed to Measure Work Life Balance. Studien resulterade i en bekräftelse av huvudhypotesen, att det finns ett starkt positivt samband mellan känsla av sammanhang och balans mellan arbete och privatliv. Något stöd för att arbetsengagemang och tillfredsställelse med balans mellan arbete och privatliv medierar detta samband har inte påträffats. Resultaten indikerar att de båda faktorerna ingår i balans mellan arbete och privatliv snarare än att bidra med något unikt. Urvalets storlek (n=46) samt den tidsram som förelegat studien har till viss del begränsat möjligheten till ytterligare generaliseringar och slutsatser. Trots detta kan bekräftelsen av huvudhypotesen vara en utgångspunkt för vidare studier inom området och eventuellt bidra till fler individer som upplever balans mellan arbete och privatliv. (Less)
Popular Abstract
This study examines whether there is a positive correlation between Sense
of Coherence and Work Life balance among elementary school teachers.
Furthermore, work engagement and satisfaction with Work Life balance of
the teachers will be examined to see if a mediation of the correlation exists.
Data was collected through a self-assessment questionnaire consisting of
Soc-13, UWES-9, Satisfaction with Work-Family Balance Scale and a scale
to measure Work Life Balance retrieved from the article Psychometric
Assesment of an Instrument Designed to Measure Work Life Balance. The
results of the study confirmed the key hypothesis, a positive correlation
between Sense of Coherence and Work Life balance. A mediating relation
was however not... (More)
This study examines whether there is a positive correlation between Sense
of Coherence and Work Life balance among elementary school teachers.
Furthermore, work engagement and satisfaction with Work Life balance of
the teachers will be examined to see if a mediation of the correlation exists.
Data was collected through a self-assessment questionnaire consisting of
Soc-13, UWES-9, Satisfaction with Work-Family Balance Scale and a scale
to measure Work Life Balance retrieved from the article Psychometric
Assesment of an Instrument Designed to Measure Work Life Balance. The
results of the study confirmed the key hypothesis, a positive correlation
between Sense of Coherence and Work Life balance. A mediating relation
was however not found for either work engagement or satisfaction with
Work Life balance. The result rather indicates an equalization of the two
elements and Work Life balance than the elements affecting the relation
uniquely. The size of the sample of participants (n=46), and the existing
timeframe, has to some extent limited the possibility of further
generalizations and conclusions. Nevertheless, the confirmation of the key
hypothesis could be a base for further research in this area and possibly
contribute to more individuals experiencing Work Life balance. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Wadsten, Magdalena LU and Jalgén, Emelie LU
supervisor
organization
course
PSYK11 20152
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Arbetsengagemang, Känsla av sammanhang, Balans mellan arbete och privatliv, Mellanstadielärare, Stressorer, Sense of Coherence, Work Life balance, Work engagement, Elementary school teachers, Stressors
language
Swedish
id
8520553
date added to LUP
2016-01-22 13:27:59
date last changed
2016-01-22 13:27:59
@misc{8520553,
 abstract   = {{Följande studie undersöker om det finns ett positivt samband mellan mellanstadielärares känsla av sammanhang och deras upplevelse av balans mellan arbete och privatliv. Vidare undersöks det även om lärarnas arbetsengagemang och tillfredsställelse med balans i sitt liv medierar detta samband. Data har samlats in med hjälp av ett självskattningsformulär bestående av Soc-13, UWES-9, Satisfaction with Work-Family Balance Scale samt en skala för att mäta balans mellan arbete och privatliv som omarbetats av Hayman och återfinns i artikeln Psychometric Assesment of an Instrument Designed to Measure Work Life Balance. Studien resulterade i en bekräftelse av huvudhypotesen, att det finns ett starkt positivt samband mellan känsla av sammanhang och balans mellan arbete och privatliv. Något stöd för att arbetsengagemang och tillfredsställelse med balans mellan arbete och privatliv medierar detta samband har inte påträffats. Resultaten indikerar att de båda faktorerna ingår i balans mellan arbete och privatliv snarare än att bidra med något unikt. Urvalets storlek (n=46) samt den tidsram som förelegat studien har till viss del begränsat möjligheten till ytterligare generaliseringar och slutsatser. Trots detta kan bekräftelsen av huvudhypotesen vara en utgångspunkt för vidare studier inom området och eventuellt bidra till fler individer som upplever balans mellan arbete och privatliv.}},
 author    = {{Wadsten, Magdalena and Jalgén, Emelie}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Sambandet mellan känsla av sammanhang och balans mellan arbete och privatliv}},
 year     = {{2016}},
}