Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Hinder och möjligheter att samverka med socialtjänsten när barn misstänks fara illa

Olsson, Therese LU and Qvarsell Kicsi, Ida LU (2016) SBUM20 20152
Department of Health Sciences
Abstract (Swedish)
Barns rättigheter skyddas och förklaras i olika riktlinjer och lagar. Trots dessa lagar inkommer omkring 140 000 anmälningar varje år om barn och unga som far illa till socialtjänsten i Sverige. Flera studier visar att det finns en underrapportering när barn misstänks fara illa trots anmälningsskyldigheten och att det finns ett missnöje i samarbetet med socialtjänsten. Syftet med studien var att beskriva BVC-sjuksköterskors erfarenheter av att samverka med socialtjänsten, i samband med att en anmälan om barn som misstänks fara illa görs. I studien har 12 BVC-sjuksköterskor intervjuats och datamaterialet har analyserats med kvalitativ innehållsanalys. I resultatet framkom det att samverkan med socialtjänsten i många avseenden ansågs vara... (More)
Barns rättigheter skyddas och förklaras i olika riktlinjer och lagar. Trots dessa lagar inkommer omkring 140 000 anmälningar varje år om barn och unga som far illa till socialtjänsten i Sverige. Flera studier visar att det finns en underrapportering när barn misstänks fara illa trots anmälningsskyldigheten och att det finns ett missnöje i samarbetet med socialtjänsten. Syftet med studien var att beskriva BVC-sjuksköterskors erfarenheter av att samverka med socialtjänsten, i samband med att en anmälan om barn som misstänks fara illa görs. I studien har 12 BVC-sjuksköterskor intervjuats och datamaterialet har analyserats med kvalitativ innehållsanalys. I resultatet framkom det att samverkan med socialtjänsten i många avseenden ansågs vara otillräcklig, i synnerhet återkopplingen. Trots bristande återkoppling drog sig aldrig sjuksköterskorna för att anmäla igen. Det framkom också att de sjuksköterskor som arbetade på familjecentral generellt sett var mer nöjda med samarbetet (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Olsson, Therese LU and Qvarsell Kicsi, Ida LU
supervisor
organization
course
SBUM20 20152
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
BVC-sjuksköterska, erfarenhet, barn som far illa, stöd, anmälan, samverkan, socialtjänst
language
Swedish
id
8520999
date added to LUP
2016-01-20 09:32:02
date last changed
2016-01-20 09:32:02
@misc{8520999,
 abstract   = {Barns rättigheter skyddas och förklaras i olika riktlinjer och lagar. Trots dessa lagar inkommer omkring 140 000 anmälningar varje år om barn och unga som far illa till socialtjänsten i Sverige. Flera studier visar att det finns en underrapportering när barn misstänks fara illa trots anmälningsskyldigheten och att det finns ett missnöje i samarbetet med socialtjänsten. Syftet med studien var att beskriva BVC-sjuksköterskors erfarenheter av att samverka med socialtjänsten, i samband med att en anmälan om barn som misstänks fara illa görs. I studien har 12 BVC-sjuksköterskor intervjuats och datamaterialet har analyserats med kvalitativ innehållsanalys. I resultatet framkom det att samverkan med socialtjänsten i många avseenden ansågs vara otillräcklig, i synnerhet återkopplingen. Trots bristande återkoppling drog sig aldrig sjuksköterskorna för att anmäla igen. Det framkom också att de sjuksköterskor som arbetade på familjecentral generellt sett var mer nöjda med samarbetet},
 author    = {Olsson, Therese and Qvarsell Kicsi, Ida},
 keyword   = {BVC-sjuksköterska,erfarenhet,barn som far illa,stöd,anmälan,samverkan,socialtjänst},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Hinder och möjligheter att samverka med socialtjänsten när barn misstänks fara illa},
 year     = {2016},
}