Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Sjuksköterskors erfarenheter av muntlig rapportering inom sluten somatisk vård: en intervjustudie

Edentoft, Johan LU and Casperson, Svante LU (2016) SJSK20 20152
Department of Health Sciences
Abstract (Swedish)
Bakgrund: Muntlig rapportering är en central del i en sjuksköterskas arbete.
Kvalitén på den muntliga rapporten är av vikt för att kunna upprätthålla en god
omvårdnad och förebygga vårdskador. Syfte: Studiens syfte var att beskriva
sjuksköterskors erfarenheter av muntlig rapportering till kollegor och annan
omvårdnadspersonal. Metod: En intervjustudie genomfördes med tio
sjuksköterskor yrkesverksamma vid två somatiska slutenvårdsavdelningar.
Data analyserades genom kvalitativ innehållsanalys. Resultat: Den muntliga
rapporten påverkades av olika faktorer både kring proceduren och innehållet i
rapporten. Alla informanter bekräftade den muntliga rapportens betydelse i
deras arbete och hur den påverkar patientens omvårdnad.... (More)
Bakgrund: Muntlig rapportering är en central del i en sjuksköterskas arbete.
Kvalitén på den muntliga rapporten är av vikt för att kunna upprätthålla en god
omvårdnad och förebygga vårdskador. Syfte: Studiens syfte var att beskriva
sjuksköterskors erfarenheter av muntlig rapportering till kollegor och annan
omvårdnadspersonal. Metod: En intervjustudie genomfördes med tio
sjuksköterskor yrkesverksamma vid två somatiska slutenvårdsavdelningar.
Data analyserades genom kvalitativ innehållsanalys. Resultat: Den muntliga
rapporten påverkades av olika faktorer både kring proceduren och innehållet i
rapporten. Alla informanter bekräftade den muntliga rapportens betydelse i
deras arbete och hur den påverkar patientens omvårdnad. Konklusion: Denna
kartläggning av sjuksköterskors erfarenheter av muntlig rapportering kan ge
underlag till fortsatt förbättringsarbete inom området. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Edentoft, Johan LU and Casperson, Svante LU
supervisor
organization
course
SJSK20 20152
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Kvalitativ innehållsanalys, personcentrerad vård, strukturerad kommunikation
language
Swedish
id
8521003
date added to LUP
2016-01-22 09:33:33
date last changed
2016-01-22 09:33:33
@misc{8521003,
 abstract   = {Bakgrund: Muntlig rapportering är en central del i en sjuksköterskas arbete.
Kvalitén på den muntliga rapporten är av vikt för att kunna upprätthålla en god
omvårdnad och förebygga vårdskador. Syfte: Studiens syfte var att beskriva
sjuksköterskors erfarenheter av muntlig rapportering till kollegor och annan
omvårdnadspersonal. Metod: En intervjustudie genomfördes med tio
sjuksköterskor yrkesverksamma vid två somatiska slutenvårdsavdelningar.
Data analyserades genom kvalitativ innehållsanalys. Resultat: Den muntliga
rapporten påverkades av olika faktorer både kring proceduren och innehållet i
rapporten. Alla informanter bekräftade den muntliga rapportens betydelse i
deras arbete och hur den påverkar patientens omvårdnad. Konklusion: Denna
kartläggning av sjuksköterskors erfarenheter av muntlig rapportering kan ge
underlag till fortsatt förbättringsarbete inom området.},
 author    = {Edentoft, Johan and Casperson, Svante},
 keyword   = {Kvalitativ innehållsanalys,personcentrerad vård,strukturerad kommunikation},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Sjuksköterskors erfarenheter av muntlig rapportering inom sluten somatisk vård: en intervjustudie},
 year     = {2016},
}