Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Bemanningsbranschens flexibla arbetsmiljö - en studie om bemanningsanställdas organisatoriska commitment gentemot sitt bemanningsföretag

Landersten, Ellinor LU and Nordh, Rebecca LU (2016) PSYK11 20152
Department of Psychology
Abstract (Swedish)
Syftet med studien var att undersöka hur ett antal psykosociala dimensioner i bemanningsbranschens flexibla arbetsmiljö var relaterade till och predicerade de tre komponenterna av organisatoriskt commitment; affektivt, normativt och upprätthållande. En internetbaserad enkät användes och besvarades av 65 bemanningsanställda. Resultaten av korrelationsanalyserna visade att affektivt commitment hade signifikanta samband med alla dimensioner; starka positiva samband fanns med Preferens för utmaningar och Stöd från chef samt medelstarka positiva samband med Påverkan/deltagande och Inflytande enskild fråga. Upprätthållande commitment hade inga starka samband. Normativt commitment hade signifikanta medelstarka samband med dimensionerna Preferens... (More)
Syftet med studien var att undersöka hur ett antal psykosociala dimensioner i bemanningsbranschens flexibla arbetsmiljö var relaterade till och predicerade de tre komponenterna av organisatoriskt commitment; affektivt, normativt och upprätthållande. En internetbaserad enkät användes och besvarades av 65 bemanningsanställda. Resultaten av korrelationsanalyserna visade att affektivt commitment hade signifikanta samband med alla dimensioner; starka positiva samband fanns med Preferens för utmaningar och Stöd från chef samt medelstarka positiva samband med Påverkan/deltagande och Inflytande enskild fråga. Upprätthållande commitment hade inga starka samband. Normativt commitment hade signifikanta medelstarka samband med dimensionerna Preferens för utmaningar och Stöd från chef, båda sambanden var positiva. Resultatet av den multipla regressionsanalysen visade att affektivt commitment hade prediktorerna Preferens för utmaningar och Stöd från chef, där Preferens för utmaningar var den starkaste prediktorn. Multipla regressionsanalysen för upprätthållande commitment var inte signifikant och resultaten rapporterades därför inte. Normativt commitment hade prediktorerna Preferens för utmaningar, Stöd från chef och Förutsägbarhet en månad i förväg, där Preferens för utmaningar var den starkaste prediktorn. Ytterligare forskning kring komponenterna av commitment relaterat till dimensionerna specifikt för bemanningsbranschen behövdes för att bekräfta resultaten. En möjlig slutsats kunde vara att stöd från chef var en nyckelaspekt för att skapa och bibehålla affektivt commitment på bemanningsföretag. (Less)
Popular Abstract
The purpose of the study was to examine how a number of psychosocial dimensions in the staffing industry's flexible work environment related to and predicted the three components of organizational commitment; affective, normative and continuance. An internet-based questionnaire was used and answered by 65 agency workers. The correlation analysis showed that affective commitment had strong positive correlations existed with Preference for challenges and Support from superior, and medium-strong positive correlations with Impact/participation and Influence single question. Continuance commitment had no strong correlations. Normative commitment had significant medium-strong positive correlations with the dimensions Preference for challenges... (More)
The purpose of the study was to examine how a number of psychosocial dimensions in the staffing industry's flexible work environment related to and predicted the three components of organizational commitment; affective, normative and continuance. An internet-based questionnaire was used and answered by 65 agency workers. The correlation analysis showed that affective commitment had strong positive correlations existed with Preference for challenges and Support from superior, and medium-strong positive correlations with Impact/participation and Influence single question. Continuance commitment had no strong correlations. Normative commitment had significant medium-strong positive correlations with the dimensions Preference for challenges and Support from superiors. The multiple regression analysis showed affective commitment had the predictor’s Preference for challenges and Support from superiors, where Preference challenges was the strongest predictor. The multiple regression analysis for continuance commitment was not significant and the results where therefore not reported. Normative commitment had the predictor’s Preference for challenges, Support from superior and Predictability one month in advance, where Preference for challenges was the strongest predictor. Further research was needed to confirm the findings of this study, but one possible conclusion could be that support from superiors was a key element in creating and maintaining affective commitment of agency companies. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Landersten, Ellinor LU and Nordh, Rebecca LU
supervisor
organization
course
PSYK11 20152
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
bemanningsföretag, organisatoriskt commitment, flexibel arbetsmiljö, inflytande, förutsägbarhet, social interaktion staffing industry, organizational commitment, flexible work environment, influence, predictability, social interaction
language
Swedish
id
8521139
date added to LUP
2016-01-22 13:32:05
date last changed
2016-01-25 16:12:12
@misc{8521139,
 abstract   = {Syftet med studien var att undersöka hur ett antal psykosociala dimensioner i bemanningsbranschens flexibla arbetsmiljö var relaterade till och predicerade de tre komponenterna av organisatoriskt commitment; affektivt, normativt och upprätthållande. En internetbaserad enkät användes och besvarades av 65 bemanningsanställda. Resultaten av korrelationsanalyserna visade att affektivt commitment hade signifikanta samband med alla dimensioner; starka positiva samband fanns med Preferens för utmaningar och Stöd från chef samt medelstarka positiva samband med Påverkan/deltagande och Inflytande enskild fråga. Upprätthållande commitment hade inga starka samband. Normativt commitment hade signifikanta medelstarka samband med dimensionerna Preferens för utmaningar och Stöd från chef, båda sambanden var positiva. Resultatet av den multipla regressionsanalysen visade att affektivt commitment hade prediktorerna Preferens för utmaningar och Stöd från chef, där Preferens för utmaningar var den starkaste prediktorn. Multipla regressionsanalysen för upprätthållande commitment var inte signifikant och resultaten rapporterades därför inte. Normativt commitment hade prediktorerna Preferens för utmaningar, Stöd från chef och Förutsägbarhet en månad i förväg, där Preferens för utmaningar var den starkaste prediktorn. Ytterligare forskning kring komponenterna av commitment relaterat till dimensionerna specifikt för bemanningsbranschen behövdes för att bekräfta resultaten. En möjlig slutsats kunde vara att stöd från chef var en nyckelaspekt för att skapa och bibehålla affektivt commitment på bemanningsföretag.},
 author    = {Landersten, Ellinor and Nordh, Rebecca},
 keyword   = {bemanningsföretag,organisatoriskt commitment,flexibel arbetsmiljö,inflytande,förutsägbarhet,social interaktion staffing industry,organizational commitment,flexible work environment,influence,predictability,social interaction},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Bemanningsbranschens flexibla arbetsmiljö - en studie om bemanningsanställdas organisatoriska commitment gentemot sitt bemanningsföretag},
 year     = {2016},
}