Advanced

De svenska turordningsreglerna i gråzonen?

Antonijev Sibbesson, Jacob LU and Asmussen, Camilla LU (2015) HARH16 20152
Department of Business Law
Abstract (Swedish)
Huvudsyftet med detta examensarbete är att utreda huruvida de svenska turordningsreglerna kan anses stå i strid med den svenska Diskrimineringslagen eller med EU-rätten. Vi har under uppsatsens gång identifierat grupper på arbetsmarknaden som vi anser befinna sig i riskgruppen för att bli utsatta för diskriminering vid tillämpningen av de svenska turordningsreglerna. Dessa grupper är bland annat yngre arbetstagare, invandrare och kvinnor. Det uttrycks i förarbetet till 1974 års anställningsskyddslag att genom möjligheten att göra avsteg från turordningsreglerna blir det därmed rättvisa. Semidispositiviteten har idag visat sig leda till en urholkning av det svenska anställningsskydd och dess funktion. Genom att göra en komparativ utredning... (More)
Huvudsyftet med detta examensarbete är att utreda huruvida de svenska turordningsreglerna kan anses stå i strid med den svenska Diskrimineringslagen eller med EU-rätten. Vi har under uppsatsens gång identifierat grupper på arbetsmarknaden som vi anser befinna sig i riskgruppen för att bli utsatta för diskriminering vid tillämpningen av de svenska turordningsreglerna. Dessa grupper är bland annat yngre arbetstagare, invandrare och kvinnor. Det uttrycks i förarbetet till 1974 års anställningsskyddslag att genom möjligheten att göra avsteg från turordningsreglerna blir det därmed rättvisa. Semidispositiviteten har idag visat sig leda till en urholkning av det svenska anställningsskydd och dess funktion. Genom att göra en komparativ utredning av de svenska, tyska och brittiska bestämmelserna är det enligt oss tydligt att Sveriges arbetsmarknad hade fått en sundare utveckling om den lät sig inspireras av de andra länderna. De brittiska och tyska modellerna använder sig av flertalet kriterium som ligger till grund för vem som får lämna sin anställning vid en arbetsbristsituation till skillnad från Sverige där arbetsgivaren tvingas använda den strikta såväl som okomplicerade sist-in-först-ut-principen. Utifrån det material vi presenterar och utvecklar i vår analys och slutsats anser vi att de idag 40 år gamla svenska turordningsreglerna är i behov av en modernisering. (Less)
Popular Abstract
The main aim of this thesis is to investigate whether the Swedish priority rules may be in breach of the Swedish Discrimination Act or EU law. During the thesis we have identified groups in the labour market that we believe are at risk for discriminatory treatment. These groups include younger workers, immigrants and women. It is expressed in the preparatory work for the 1974 Employment Act that the possibility to deviate from the priority rules also enforces the fairness of the priority rules. This semi-optionality has been shown to lead to an erosion of the Swedish employment protection and its functioning in todays labour market. By making a comparative study it’s in our opinion clear that the Swedish labour market would have a healthy... (More)
The main aim of this thesis is to investigate whether the Swedish priority rules may be in breach of the Swedish Discrimination Act or EU law. During the thesis we have identified groups in the labour market that we believe are at risk for discriminatory treatment. These groups include younger workers, immigrants and women. It is expressed in the preparatory work for the 1974 Employment Act that the possibility to deviate from the priority rules also enforces the fairness of the priority rules. This semi-optionality has been shown to lead to an erosion of the Swedish employment protection and its functioning in todays labour market. By making a comparative study it’s in our opinion clear that the Swedish labour market would have a healthy development by glancing at the British and German models. Both models take into consideration multiple criteria when deciding who should leave their employment in a situation of redundancy, unlike the Swedish model where the employer is forced to use the strict as well as simple last-in-first-out principle. Based on the material we present and further discuss in the analysis, we believe that the today 40 years old Swedish priority rules are in need of modernization. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Antonijev Sibbesson, Jacob LU and Asmussen, Camilla LU
supervisor
organization
alternative title
En komparativ undersökning av turordningsregler i ett diskrimineringsperspektiv
course
HARH16 20152
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Turordningsregler, turordning, åldersdiskriminering, diskriminering, anciennitetsprincip, semidispositivitet, sist in först ut, 22 § LAS
language
Swedish
id
8521321
date added to LUP
2016-01-16 14:52:17
date last changed
2016-01-16 14:52:17
@misc{8521321,
 abstract   = {Huvudsyftet med detta examensarbete är att utreda huruvida de svenska turordningsreglerna kan anses stå i strid med den svenska Diskrimineringslagen eller med EU-rätten. Vi har under uppsatsens gång identifierat grupper på arbetsmarknaden som vi anser befinna sig i riskgruppen för att bli utsatta för diskriminering vid tillämpningen av de svenska turordningsreglerna. Dessa grupper är bland annat yngre arbetstagare, invandrare och kvinnor. Det uttrycks i förarbetet till 1974 års anställningsskyddslag att genom möjligheten att göra avsteg från turordningsreglerna blir det därmed rättvisa. Semidispositiviteten har idag visat sig leda till en urholkning av det svenska anställningsskydd och dess funktion. Genom att göra en komparativ utredning av de svenska, tyska och brittiska bestämmelserna är det enligt oss tydligt att Sveriges arbetsmarknad hade fått en sundare utveckling om den lät sig inspireras av de andra länderna. De brittiska och tyska modellerna använder sig av flertalet kriterium som ligger till grund för vem som får lämna sin anställning vid en arbetsbristsituation till skillnad från Sverige där arbetsgivaren tvingas använda den strikta såväl som okomplicerade sist-in-först-ut-principen. Utifrån det material vi presenterar och utvecklar i vår analys och slutsats anser vi att de idag 40 år gamla svenska turordningsreglerna är i behov av en modernisering.},
 author    = {Antonijev Sibbesson, Jacob and Asmussen, Camilla},
 keyword   = {Turordningsregler,turordning,åldersdiskriminering,diskriminering,anciennitetsprincip,semidispositivitet,sist in först ut,22 § LAS},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {De svenska turordningsreglerna i gråzonen?},
 year     = {2015},
}