Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Hämmar konkurrensklausuler arbetstagarens rörlighet på arbetsmarknaden?

Hillbur, Julia LU and Wahlgren, Emilia LU (2015) HARH16 20152
Department of Business Law
Abstract
Competition clauses, also known as non-compete agreements, are frequently used in employment contracts and there are different regulations for what they may contain. In 2015 Svenskt Näringsliv and PTK signed a new collective agreement for competition clauses. The purpose of the agreement was to substitute the collective agreement of 1969. The new agreement includes a broader area of application and updated guidelines to help with the formulation of competition clauses. The increased utilization of competition clauses is due to the strenuous development of the labour market, which also demands clear-cut regulations. This paper discusses the region of Silicon Valley located in west coast of the United States, where competition clauses are... (More)
Competition clauses, also known as non-compete agreements, are frequently used in employment contracts and there are different regulations for what they may contain. In 2015 Svenskt Näringsliv and PTK signed a new collective agreement for competition clauses. The purpose of the agreement was to substitute the collective agreement of 1969. The new agreement includes a broader area of application and updated guidelines to help with the formulation of competition clauses. The increased utilization of competition clauses is due to the strenuous development of the labour market, which also demands clear-cut regulations. This paper discusses the region of Silicon Valley located in west coast of the United States, where competition clauses are prohibited. The example is used for perspective and in comparison to the Swedish regulations. The lack of restrictions by competition clauses has increased the mobility of the employees in the Silicon Valley area.

The aim of this paper is to examine in what way competition clauses affect the employees’ ability to move freely within the labour market. This has led to the following research questions: How do competition clauses affect the employees’ ability to move freely within the labour market? What is a competition clause? What are the purpose of competition clauses? How does the new collective agreement affect the employees’ mobility within the labour market and how is it different from the collective agreement of 1969? The paper concludes the importance of considering an alternative to the competition clause in situations where they might be considered unnecessary. Hopefully the changes in the new collective agreement will amount to a positive development of competition clauses and further support mobility within the labour market. (Less)
Popular Abstract (Swedish)
Konkurrensklausuler är vanligt förekommande i anställningsavtal och deras innehåll regleras på olika sätt. 2015 tecknades ett nytt kollektivavtal mellan Svenskt Näringsliv och PTK rörande konkurrensklausuler, med syfte att ersätta den tidigare överenskommelsen från 1969. Det nya avtalet innebär ett vidgat tillämpningsområde och nya riktlinjer för utformandet av konkurrensklausuler. Då dagens arbetsmarknad är under ständig utveckling ökar användandet av konkurrensklausuler, vilket ställer större krav på tydlig reglering. Uppsatsen behandlar regionen Silicon Valley i USA, där konkurrensklausuler inte används, som ett exempel och en jämförelse med de svenska regleringarna. Avsaknaden av konkurrensklausuler i Silicon Valley har bidragit till... (More)
Konkurrensklausuler är vanligt förekommande i anställningsavtal och deras innehåll regleras på olika sätt. 2015 tecknades ett nytt kollektivavtal mellan Svenskt Näringsliv och PTK rörande konkurrensklausuler, med syfte att ersätta den tidigare överenskommelsen från 1969. Det nya avtalet innebär ett vidgat tillämpningsområde och nya riktlinjer för utformandet av konkurrensklausuler. Då dagens arbetsmarknad är under ständig utveckling ökar användandet av konkurrensklausuler, vilket ställer större krav på tydlig reglering. Uppsatsen behandlar regionen Silicon Valley i USA, där konkurrensklausuler inte används, som ett exempel och en jämförelse med de svenska regleringarna. Avsaknaden av konkurrensklausuler i Silicon Valley har bidragit till arbetstagares ökade rörlighet inom området.

Syftet att utreda hur konkurrensklausuler kan komma att påverka arbetstagarens rörlighet på arbetsmarknaden har lett till följande frågeställningar: Hur påverkar konkurrensklausuler arbetstagarens möjlighet till rörlighet på arbetsmarknaden? Vad innebär och vad är syftet med konkurrensklausuler? Hur påverkar det nya kollektivavtalet om konkurrensklausuler arbetstagarens rörlighet på arbetsmarknaden och hur skiljer sig detta från 1969 års överenskommelse? Genom uppsatsen framgår att alternativ till konkurrensklausuler bör övervägas för att undvika tillämpning där de inte kan anses vara nödvändiga. Förändringarna i det nya kollektivavtalet kommer, med sina tydligare riktlinjer och vidare tillämpningsområde, förhoppningsvis innebära en positiv utveckling i frågan om konkurrensklausuler och främja rörligheten på arbetsmarknaden. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Hillbur, Julia LU and Wahlgren, Emilia LU
supervisor
organization
course
HARH16 20152
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Konkurrensklausuler, rörlighet, arbetsmarknaden, 1969 års överenskommelse, det nya avtalet från 2015 och Silicon Valley
language
Swedish
id
8521330
date added to LUP
2016-01-16 14:52:32
date last changed
2016-01-16 14:52:32
@misc{8521330,
 abstract   = {Competition clauses, also known as non-compete agreements, are frequently used in employment contracts and there are different regulations for what they may contain. In 2015 Svenskt Näringsliv and PTK signed a new collective agreement for competition clauses. The purpose of the agreement was to substitute the collective agreement of 1969. The new agreement includes a broader area of application and updated guidelines to help with the formulation of competition clauses. The increased utilization of competition clauses is due to the strenuous development of the labour market, which also demands clear-cut regulations. This paper discusses the region of Silicon Valley located in west coast of the United States, where competition clauses are prohibited. The example is used for perspective and in comparison to the Swedish regulations. The lack of restrictions by competition clauses has increased the mobility of the employees in the Silicon Valley area. 

The aim of this paper is to examine in what way competition clauses affect the employees’ ability to move freely within the labour market. This has led to the following research questions: How do competition clauses affect the employees’ ability to move freely within the labour market? What is a competition clause? What are the purpose of competition clauses? How does the new collective agreement affect the employees’ mobility within the labour market and how is it different from the collective agreement of 1969? The paper concludes the importance of considering an alternative to the competition clause in situations where they might be considered unnecessary. Hopefully the changes in the new collective agreement will amount to a positive development of competition clauses and further support mobility within the labour market.},
 author    = {Hillbur, Julia and Wahlgren, Emilia},
 keyword   = {Konkurrensklausuler,rörlighet,arbetsmarknaden,1969 års överenskommelse,det nya avtalet från 2015 och Silicon Valley},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Hämmar konkurrensklausuler arbetstagarens rörlighet på arbetsmarknaden?},
 year     = {2015},
}