Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

It is deep in man to love the place where he believes Divinity has walked-En jämförande studie av pilgrimers platsanknytning till Via Dolorosa

Hansson, Catharina LU (2016) PSYK11 20152
Department of Psychology
Abstract (Swedish)
Människor skapar emotionella band till vissa platser, s.k. platsanknytningar, vilka anses starka nog att påverka samt påverkas av deras identiteter. Banden har undersökts för många typer av platser, däribland religiösa platser, men det är hittills oklart vad pilgrimers platsanknytning korrelerar med och varför. Denna studie syftar därför till att jämföra katolska och evangelikalt protestantiska pilgrimers platsanknytning till Via Dolorosa i Jerusalem, för att undersöka hur sex faktorer kända från traditionell och religiös platsanknytningsteori korrelerar med pilgrimernas platsanknytning, samt att se om platsanknytningen skiljer sig åt beroende på religiösa identitetsfaktorer hos pilgrimen. Studien genomfördes som en likertskale-enkät som... (More)
Människor skapar emotionella band till vissa platser, s.k. platsanknytningar, vilka anses starka nog att påverka samt påverkas av deras identiteter. Banden har undersökts för många typer av platser, däribland religiösa platser, men det är hittills oklart vad pilgrimers platsanknytning korrelerar med och varför. Denna studie syftar därför till att jämföra katolska och evangelikalt protestantiska pilgrimers platsanknytning till Via Dolorosa i Jerusalem, för att undersöka hur sex faktorer kända från traditionell och religiös platsanknytningsteori korrelerar med pilgrimernas platsanknytning, samt att se om platsanknytningen skiljer sig åt beroende på religiösa identitetsfaktorer hos pilgrimen. Studien genomfördes som en likertskale-enkät som delades ut på Via Dolorosa i november 2015, och korrelationer respektive signifikanta skillnader har sedan mätts med Pearson- alt. Spearmankorrelationer samt t-test alt. Mann-Whitney U-test. Studiens huvudfynd är att det inte tycks finnas en signifikant styrkeskillnad i platsanknytning beroende på kyrkotillhörighet, men att olika faktorer korrelerar med pilgrimernas anknytning beroende på kyrkotillhörighet. Studien visar också att platsaknytning ökar med sionism, något som motsäger tidigare forskning. Eftersom pilgrimernas platsanknytning korrelerar med skilda faktorer så illustrerar studien vikten av att räkna in religiösa identitetsdrag för att förstå hur en religiös plats kan interagera med pilgrimens självbild. Studien illustrerar således att det är relevant att vidareutveckla ett teoretiskt ramverk specifikt för religiös platsanknytning. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Hansson, Catharina LU
supervisor
organization
course
PSYK11 20152
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
religiosity, identity, place attachment, Religiositet, Jerusalem, Identitet, Platsanknytning, Pilgrim
language
Swedish
id
8521643
date added to LUP
2016-01-19 09:59:32
date last changed
2016-01-19 09:59:32
@misc{8521643,
 abstract   = {Människor skapar emotionella band till vissa platser, s.k. platsanknytningar, vilka anses starka nog att påverka samt påverkas av deras identiteter. Banden har undersökts för många typer av platser, däribland religiösa platser, men det är hittills oklart vad pilgrimers platsanknytning korrelerar med och varför. Denna studie syftar därför till att jämföra katolska och evangelikalt protestantiska pilgrimers platsanknytning till Via Dolorosa i Jerusalem, för att undersöka hur sex faktorer kända från traditionell och religiös platsanknytningsteori korrelerar med pilgrimernas platsanknytning, samt att se om platsanknytningen skiljer sig åt beroende på religiösa identitetsfaktorer hos pilgrimen. Studien genomfördes som en likertskale-enkät som delades ut på Via Dolorosa i november 2015, och korrelationer respektive signifikanta skillnader har sedan mätts med Pearson- alt. Spearmankorrelationer samt t-test alt. Mann-Whitney U-test. Studiens huvudfynd är att det inte tycks finnas en signifikant styrkeskillnad i platsanknytning beroende på kyrkotillhörighet, men att olika faktorer korrelerar med pilgrimernas anknytning beroende på kyrkotillhörighet. Studien visar också att platsaknytning ökar med sionism, något som motsäger tidigare forskning. Eftersom pilgrimernas platsanknytning korrelerar med skilda faktorer så illustrerar studien vikten av att räkna in religiösa identitetsdrag för att förstå hur en religiös plats kan interagera med pilgrimens självbild. Studien illustrerar således att det är relevant att vidareutveckla ett teoretiskt ramverk specifikt för religiös platsanknytning.},
 author    = {Hansson, Catharina},
 keyword   = {religiosity,identity,place attachment,Religiositet,Jerusalem,Identitet,Platsanknytning,Pilgrim},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {It is deep in man to love the place where he believes Divinity has walked-En jämförande studie av pilgrimers platsanknytning till Via Dolorosa},
 year     = {2016},
}