Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Arbetsgivarens rehabiliteringsansvar

Johansson, Matilda LU (2016) HARH16 20152
Department of Business Law
Abstract (Swedish)
Arbetstagare i Sverige sjukskriver sig allt mer och det blir vanligare att orsaken beror på psykisk ohälsa. I uppsatsen behandlas arbetsgivarens rehabiliteringsansvar, men för att besvara hur långtgående ansvaret är måste även arbetsmiljöanpassning och omplaceringsskyldighet diskuteras. Dessa frågor behandlas ofta i samband med uppsägning av arbetstagaren då arbetsdomstolen ofta väljer att lägga fokus på omplaceringsskyldigheten.
Syftet med uppsatsen är att utreda hur långtgående arbetsgivarens rehabiliteringsskyldighet är, men även att se om det finns några skillnader för fysisk ohälsa och psykisk ohälsa. Det framkommer att ansvaret är omfattande och inte helt okomplicerat.
Arbetsgivarens ansvar om en arbetstagare blir sjuk är i... (More)
Arbetstagare i Sverige sjukskriver sig allt mer och det blir vanligare att orsaken beror på psykisk ohälsa. I uppsatsen behandlas arbetsgivarens rehabiliteringsansvar, men för att besvara hur långtgående ansvaret är måste även arbetsmiljöanpassning och omplaceringsskyldighet diskuteras. Dessa frågor behandlas ofta i samband med uppsägning av arbetstagaren då arbetsdomstolen ofta väljer att lägga fokus på omplaceringsskyldigheten.
Syftet med uppsatsen är att utreda hur långtgående arbetsgivarens rehabiliteringsskyldighet är, men även att se om det finns några skillnader för fysisk ohälsa och psykisk ohälsa. Det framkommer att ansvaret är omfattande och inte helt okomplicerat.
Arbetsgivarens ansvar om en arbetstagare blir sjuk är i första hand att försöka anpassa arbetsplatsen och ge tekniska hjälpmedel, samt att rehabilitera arbetstagaren genom t.ex. arbetsträning. I andra hand ska arbetsgivaren göra en omplaceringsutredning för att ta reda på om arbetstagaren hade kunnat utföra något annat arbete av betydelse för arbetsgivaren, en uppsägning p.g.a. av sjukdom ska endast ske som sista utväg, men en sjukdom i sig hindrar inte uppsägning som är grundad i andra godtagbara skäl för uppsägning. Det finns inga lagstadgade skillnader om arbetstagaren blir psykiskt eller fysiskt sjuk, däremot visar uppsatsen att andra faktorer skulle kunna leda till att en arbetstagare med psykisk ohälsa missgynnas så som brist på kunskap inom psykisk sjukdom och skamkänslor för sjukdomen. (Less)
Popular Abstract
Employees who are home from work because of illness are an increasing number in Sweden, and particularly mental illness is getting more and more common. This essay is about the employer's responsibility for the rehabilitation of sick employees. As a part of the rehabilitation, the employer has to adapt the working environment to the employee and investigate whether or not reassignment is possible. The issue about the employer's responsibility for the rehabilitation is mostly discussed in cases where the employer wants to dismiss the employee, and in those cases the employer’s obligation to provide another employment often weighs heavily in court.
The purpose of this essay is to investigate how far the employer's responsibility for... (More)
Employees who are home from work because of illness are an increasing number in Sweden, and particularly mental illness is getting more and more common. This essay is about the employer's responsibility for the rehabilitation of sick employees. As a part of the rehabilitation, the employer has to adapt the working environment to the employee and investigate whether or not reassignment is possible. The issue about the employer's responsibility for the rehabilitation is mostly discussed in cases where the employer wants to dismiss the employee, and in those cases the employer’s obligation to provide another employment often weighs heavily in court.
The purpose of this essay is to investigate how far the employer's responsibility for rehabilitation goes, and also to see if there are any differences between physical illness and mental illness in this regard. It appears that the employer’s responsibility is extensive and not entirely straightforward. If a worker becomes sick, the employer is first obligated to try and adapt the workplace and provide technical aids, as well as to rehabilitate the employee with “job training”. Secondly, the employer must make a reassignment investigation to find out if the employee is able to perform any other work of importance to the employer. A dismissal due to illness should only be done as a last resort, but a disease itself does not prohibit a dismissal on other valid grounds. There are no statutory differences between if the employee becomes mentally or physically ill, but it seems possible that those mentally ill may be at a disadvantage for other reasons such as lack of knowledge about mental illness and shame. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Johansson, Matilda LU
supervisor
organization
alternative title
Vilket rehabiliteringsansvar har arbetsgivaren och spelar det någon roll om arbetstagaren lider av fysisk eller psykisk ohälsa?
course
HARH16 20152
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Rehabilitering, psykisk ohälsa, fysisk ohälsa, omplacering, arbetsrätt, sjukdom.
language
Swedish
id
8521822
date added to LUP
2016-01-18 10:44:18
date last changed
2016-01-20 11:46:14
@misc{8521822,
 abstract   = {Arbetstagare i Sverige sjukskriver sig allt mer och det blir vanligare att orsaken beror på psykisk ohälsa. I uppsatsen behandlas arbetsgivarens rehabiliteringsansvar, men för att besvara hur långtgående ansvaret är måste även arbetsmiljöanpassning och omplaceringsskyldighet diskuteras. Dessa frågor behandlas ofta i samband med uppsägning av arbetstagaren då arbetsdomstolen ofta väljer att lägga fokus på omplaceringsskyldigheten. 
	Syftet med uppsatsen är att utreda hur långtgående arbetsgivarens rehabiliteringsskyldighet är, men även att se om det finns några skillnader för fysisk ohälsa och psykisk ohälsa. Det framkommer att ansvaret är omfattande och inte helt okomplicerat.
Arbetsgivarens ansvar om en arbetstagare blir sjuk är i första hand att försöka anpassa arbetsplatsen och ge tekniska hjälpmedel, samt att rehabilitera arbetstagaren genom t.ex. arbetsträning. I andra hand ska arbetsgivaren göra en omplaceringsutredning för att ta reda på om arbetstagaren hade kunnat utföra något annat arbete av betydelse för arbetsgivaren, en uppsägning p.g.a. av sjukdom ska endast ske som sista utväg, men en sjukdom i sig hindrar inte uppsägning som är grundad i andra godtagbara skäl för uppsägning. Det finns inga lagstadgade skillnader om arbetstagaren blir psykiskt eller fysiskt sjuk, däremot visar uppsatsen att andra faktorer skulle kunna leda till att en arbetstagare med psykisk ohälsa missgynnas så som brist på kunskap inom psykisk sjukdom och skamkänslor för sjukdomen.},
 author    = {Johansson, Matilda},
 keyword   = {Rehabilitering,psykisk ohälsa,fysisk ohälsa,omplacering,arbetsrätt,sjukdom.},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Arbetsgivarens rehabiliteringsansvar},
 year     = {2016},
}