Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Tur i oturen eller tur i turordningen

Stigmar, Axel LU (2016) HARH16 20152
Department of Business Law
Abstract (Swedish)
Kandidatuppsatsen undersöker innebörden och omfattning av driftsenhetsbegreppet samt det tillhörande ortsbegreppet, båda funna i 22 § LAS. Båda begreppen används i det svenska turordningssystemet och är avgörande i den aspekten att de fastställer de yttre gränserna för vilka som ska ingå i en turordningskrets. I realiteten innebär det att begreppen bestämmer vilka som riskerar att bli uppsagda.
Syftet med kandidatuppsatsen blir emellertid att klargöra rättsläget för de båda begreppen och undersöka vilka rättsfaktum som påverkar tolkningen av dessa. Är begreppen i huvudsak avhängiga geografiska eller organisatoriska faktorer? För att uppnå syftet används en rättsdogmatisk metod där samtliga av de fall som uppkommit i Arbetsdomstolen vägs... (More)
Kandidatuppsatsen undersöker innebörden och omfattning av driftsenhetsbegreppet samt det tillhörande ortsbegreppet, båda funna i 22 § LAS. Båda begreppen används i det svenska turordningssystemet och är avgörande i den aspekten att de fastställer de yttre gränserna för vilka som ska ingå i en turordningskrets. I realiteten innebär det att begreppen bestämmer vilka som riskerar att bli uppsagda.
Syftet med kandidatuppsatsen blir emellertid att klargöra rättsläget för de båda begreppen och undersöka vilka rättsfaktum som påverkar tolkningen av dessa. Är begreppen i huvudsak avhängiga geografiska eller organisatoriska faktorer? För att uppnå syftet används en rättsdogmatisk metod där samtliga av de fall som uppkommit i Arbetsdomstolen vägs mot bland annat förarbeten, doktrin, utredningar och betänkanden.
Efter att ha presenterat rättsläget kring begreppen förs en analys av dess tolkning och tillämpning idag. Vilken problematik har tolkningen och tillämpning inneburit historiskt samt vilka framtida problem står de inför. Hur kan ett system som utvecklades med syfte att passa 70-talets industrisamhälle fungera med dagens arbetsliv som präglas av distansarbete, bemanningsföretag och butikskedjor? Behöver begreppet förnyas eller bytas ut? Eller har vi idag ett rättsläge där båda parterna är nöjda. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Stigmar, Axel LU
supervisor
organization
alternative title
En problematisering av begreppen driftsenhet och ort i 22 § LAS
course
HARH16 20152
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
language
Swedish
id
8522081
date added to LUP
2016-01-18 13:56:04
date last changed
2016-01-18 13:56:07
@misc{8522081,
 abstract   = {Kandidatuppsatsen undersöker innebörden och omfattning av driftsenhetsbegreppet samt det tillhörande ortsbegreppet, båda funna i 22 § LAS. Båda begreppen används i det svenska turordningssystemet och är avgörande i den aspekten att de fastställer de yttre gränserna för vilka som ska ingå i en turordningskrets. I realiteten innebär det att begreppen bestämmer vilka som riskerar att bli uppsagda. 
Syftet med kandidatuppsatsen blir emellertid att klargöra rättsläget för de båda begreppen och undersöka vilka rättsfaktum som påverkar tolkningen av dessa. Är begreppen i huvudsak avhängiga geografiska eller organisatoriska faktorer? För att uppnå syftet används en rättsdogmatisk metod där samtliga av de fall som uppkommit i Arbetsdomstolen vägs mot bland annat förarbeten, doktrin, utredningar och betänkanden. 
Efter att ha presenterat rättsläget kring begreppen förs en analys av dess tolkning och tillämpning idag. Vilken problematik har tolkningen och tillämpning inneburit historiskt samt vilka framtida problem står de inför. Hur kan ett system som utvecklades med syfte att passa 70-talets industrisamhälle fungera med dagens arbetsliv som präglas av distansarbete, bemanningsföretag och butikskedjor? Behöver begreppet förnyas eller bytas ut? Eller har vi idag ett rättsläge där båda parterna är nöjda.},
 author    = {Stigmar, Axel},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Tur i oturen eller tur i turordningen},
 year     = {2016},
}