Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö - En begränsning av arbetsledningsrätten?

Gramming, Anna LU (2016) HARH16 20152
Department of Business Law
Abstract (Swedish)
Den 31 mars 2016 träder en ny föreskrift, gällande organisatorisk och social arbetsmiljö, i kraft. Arbetsgivarens fria arbetsledningsrätt har sedan den fastställdes i den s.k. decemberkompromissen 1906 blivit allt mer begränsad. En oro finns att denna föreskrift kommer att begränsa arbetsgivares arbetsledningsrätt ytterligare. Genom lagstiftning inom bl.a. område för anställningsskydd, arbetsmiljö och diskriminering har arbetsgivarens rätt att leda och fördela arbetet påverkats vilket lett till att arbetsledningsrätten inskränkts. Frågan är om den nya föreskriften utgör några nya begränsningar i arbetsledningsrätten?
I denna uppsats jämför jag nuvarande begränsningar av arbetsledningsrätten, som uppstått inom ramen för... (More)
Den 31 mars 2016 träder en ny föreskrift, gällande organisatorisk och social arbetsmiljö, i kraft. Arbetsgivarens fria arbetsledningsrätt har sedan den fastställdes i den s.k. decemberkompromissen 1906 blivit allt mer begränsad. En oro finns att denna föreskrift kommer att begränsa arbetsgivares arbetsledningsrätt ytterligare. Genom lagstiftning inom bl.a. område för anställningsskydd, arbetsmiljö och diskriminering har arbetsgivarens rätt att leda och fördela arbetet påverkats vilket lett till att arbetsledningsrätten inskränkts. Frågan är om den nya föreskriften utgör några nya begränsningar i arbetsledningsrätten?
I denna uppsats jämför jag nuvarande begränsningar av arbetsledningsrätten, som uppstått inom ramen för arbetsmiljöreglering, med de begränsningar de nya föreskrifterna kan ge upphov till.
Min slutsats är att föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö tydliggör och konkretiserar de krav arbetsmiljölagen och föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljö arbete ställer. Att de nya föreskrifterna skulle ge upphov till några nya begränsningar av arbetsledningsrätten kan jag dock inte finna stöd för i min utredning. (Less)
Abstract
The 31 of mars 2016 a new regulation about organizational and social working environment, enters into force. The free labor management right that employers have had since established in 1906 in the so-called “Decembercompromise” has become increasingly limited. Concerns are that this regulation will limit the employer´s labor management rights even more. The employer’s right to manage and distribute the work has been affected through legislation in the fields of, among others, job security, working environment and discrimination. This has led to that the labor management right has been restricted. The question is whether the new regulation forms new restrictions in the labor management right?
In this paper I compare current restrictions... (More)
The 31 of mars 2016 a new regulation about organizational and social working environment, enters into force. The free labor management right that employers have had since established in 1906 in the so-called “Decembercompromise” has become increasingly limited. Concerns are that this regulation will limit the employer´s labor management rights even more. The employer’s right to manage and distribute the work has been affected through legislation in the fields of, among others, job security, working environment and discrimination. This has led to that the labor management right has been restricted. The question is whether the new regulation forms new restrictions in the labor management right?
In this paper I compare current restrictions in labor management rights, in the context of working environment regulations, with the restrictions the new regulations could cause.
My conclusion is that the new regulations, of organizational and social work environment, clarifies and embodying the requirements contained in the Working Environment Act and in the regulations of systematic work environment. Any support in order to claim that the new regulations would cause any new restrictions of the work management rights have I not been able to find in my investigation. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Gramming, Anna LU
supervisor
organization
course
HARH16 20152
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Arbetsledningsrätt organisatorisk arbetsmiljö
language
Swedish
id
8522164
date added to LUP
2016-01-18 12:26:46
date last changed
2016-01-18 12:26:46
@misc{8522164,
 abstract   = {{The 31 of mars 2016 a new regulation about organizational and social working environment, enters into force. The free labor management right that employers have had since established in 1906 in the so-called “Decembercompromise” has become increasingly limited. Concerns are that this regulation will limit the employer´s labor management rights even more. The employer’s right to manage and distribute the work has been affected through legislation in the fields of, among others, job security, working environment and discrimination. This has led to that the labor management right has been restricted. The question is whether the new regulation forms new restrictions in the labor management right?
 In this paper I compare current restrictions in labor management rights, in the context of working environment regulations, with the restrictions the new regulations could cause. 
My conclusion is that the new regulations, of organizational and social work environment, clarifies and embodying the requirements contained in the Working Environment Act and in the regulations of systematic work environment. Any support in order to claim that the new regulations would cause any new restrictions of the work management rights have I not been able to find in my investigation.}},
 author    = {{Gramming, Anna}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö - En begränsning av arbetsledningsrätten?}},
 year     = {{2016}},
}