Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Postpartumdepression - Moderns, barnets och sjuksköterskans perspektiv. En litteraturstudie.

Einarsson, Frida LU and Martinsson, Linnéa LU (2016) SJSK20 20152
Department of Health Sciences
Abstract (Swedish)
Bakgrund: Postpartum depression (PPD) drabbar cirka 8-15 % av alla
nyblivna mödrar. Mödrarna känner ofta skam och när en moder drabbas av
PPD påverkas hela familjen och i synnerhet det nyfödda barnet. Syfte: Att
belysa PPD ur moderns, barnets och sjuksköterskans perspektiv. Metod: En
litteraturstudie genomfördes, baserad på analys av 12 vetenskapliga artiklar.
Resultat: Nio teman hittades; Förvrängda förväntningar, Känslor av skam,
Amningens negativa påverkan, Försämrad anknytning, Försämrad kognitiv
och emotionell utveckling, Vikten av kunskap, Vikten av tidig identifikation,
Betydelsen av stöd och Uppmuntran till bearbetning av känslor. Mödrarna
upplevde skam vilket gjorde att de inte vågade berätta om sina symtom. De
kände sig... (More)
Bakgrund: Postpartum depression (PPD) drabbar cirka 8-15 % av alla
nyblivna mödrar. Mödrarna känner ofta skam och när en moder drabbas av
PPD påverkas hela familjen och i synnerhet det nyfödda barnet. Syfte: Att
belysa PPD ur moderns, barnets och sjuksköterskans perspektiv. Metod: En
litteraturstudie genomfördes, baserad på analys av 12 vetenskapliga artiklar.
Resultat: Nio teman hittades; Förvrängda förväntningar, Känslor av skam,
Amningens negativa påverkan, Försämrad anknytning, Försämrad kognitiv
och emotionell utveckling, Vikten av kunskap, Vikten av tidig identifikation,
Betydelsen av stöd och Uppmuntran till bearbetning av känslor. Mödrarna
upplevde skam vilket gjorde att de inte vågade berätta om sina symtom. De
kände sig misslyckade i rollen som mödrar och deras förväntningar på
föräldraskapet stämde inte överens med verkligheten. PPD försämrade
anknytningen mellan modern och barnet, vilket gav negativa konsekvenser för
barnets utveckling. Sjuksköterskan är i behov av kunskap kring PPD för att
tidigt identifiera symtom. Stödet från sjuksköterskan är viktigt för att behandla
tillståndet. Konklusion: Författarna uppmuntrar till ytterligare forskning och
hoppas att studien ligger till grund för att skapa ett intresse för sjuksköterskor
och sjuksköterskestudenter att lära sig mer om PPD. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Einarsson, Frida LU and Martinsson, Linnéa LU
supervisor
organization
course
SJSK20 20152
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
anknytning, stöd, sjuksköterska, moderns upplevelse, postpartum depression
language
Swedish
id
8522689
date added to LUP
2016-02-15 13:44:46
date last changed
2016-02-15 13:44:46
@misc{8522689,
 abstract   = {Bakgrund: Postpartum depression (PPD) drabbar cirka 8-15 % av alla
nyblivna mödrar. Mödrarna känner ofta skam och när en moder drabbas av
PPD påverkas hela familjen och i synnerhet det nyfödda barnet. Syfte: Att
belysa PPD ur moderns, barnets och sjuksköterskans perspektiv. Metod: En
litteraturstudie genomfördes, baserad på analys av 12 vetenskapliga artiklar.
Resultat: Nio teman hittades; Förvrängda förväntningar, Känslor av skam,
Amningens negativa påverkan, Försämrad anknytning, Försämrad kognitiv
och emotionell utveckling, Vikten av kunskap, Vikten av tidig identifikation,
Betydelsen av stöd och Uppmuntran till bearbetning av känslor. Mödrarna
upplevde skam vilket gjorde att de inte vågade berätta om sina symtom. De
kände sig misslyckade i rollen som mödrar och deras förväntningar på
föräldraskapet stämde inte överens med verkligheten. PPD försämrade
anknytningen mellan modern och barnet, vilket gav negativa konsekvenser för
barnets utveckling. Sjuksköterskan är i behov av kunskap kring PPD för att
tidigt identifiera symtom. Stödet från sjuksköterskan är viktigt för att behandla
tillståndet. Konklusion: Författarna uppmuntrar till ytterligare forskning och
hoppas att studien ligger till grund för att skapa ett intresse för sjuksköterskor
och sjuksköterskestudenter att lära sig mer om PPD.},
 author    = {Einarsson, Frida and Martinsson, Linnéa},
 keyword   = {anknytning,stöd,sjuksköterska,moderns upplevelse,postpartum depression},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Postpartumdepression - Moderns, barnets och sjuksköterskans perspektiv. En litteraturstudie.},
 year     = {2016},
}