Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Sjuksköterskans omvårdnadsarbete med patienter som lider av ALS. En litteraturstudie.

Johansson, Julia LU and Beckerot, Linnea LU (2016) SJSK20 20152
Department of Health Sciences
Abstract (Swedish)
Amyotrofisk lateralskleros (ALS) är en obotlig neurodegenerativ sjukdom, som ger upphov till muskelförtvining. Sjukdomen medför ofta en nedsatt livskvalitet och en komplex symtombild med omfattande omvårdnadsbehov som följd, vilket gör omvårdnaden central. Syftet med denna litteraturstudie var därför att beskriva hur sjuksköterskan arbetar i omvårdnaden med patienter som lider av ALS. En litteraturstudie med integrerad innehållsanalys utfördes för att sammanställa relevant och befintlig fakta. I studiens resultat identifierades tre övergripande teman; sjuksköterskans resurser, sjuksköterskans förhållningssätt samt symtomlindring. Dessa tre teman med tillhörande subteman, beskriver hur
sjuksköterskans omvårdnadsarbete av ALS-patienter ser... (More)
Amyotrofisk lateralskleros (ALS) är en obotlig neurodegenerativ sjukdom, som ger upphov till muskelförtvining. Sjukdomen medför ofta en nedsatt livskvalitet och en komplex symtombild med omfattande omvårdnadsbehov som följd, vilket gör omvårdnaden central. Syftet med denna litteraturstudie var därför att beskriva hur sjuksköterskan arbetar i omvårdnaden med patienter som lider av ALS. En litteraturstudie med integrerad innehållsanalys utfördes för att sammanställa relevant och befintlig fakta. I studiens resultat identifierades tre övergripande teman; sjuksköterskans resurser, sjuksköterskans förhållningssätt samt symtomlindring. Dessa tre teman med tillhörande subteman, beskriver hur
sjuksköterskans omvårdnadsarbete av ALS-patienter ser ut. Sammanfattningsvis anses det nödvändigt att underlag vid handläggning av dessa patienter finns tillgängligt, vilket föreliggande litteraturstudie önskvärt kan bidra till. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Johansson, Julia LU and Beckerot, Linnea LU
supervisor
organization
course
SJSK20 20152
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
personcentrerad vård., symtomlindring, sjuksköterskans förhållningssätt, sjuksköterskans resurser, livskvalitet, ALS, omvårdnad
language
Swedish
id
8522692
date added to LUP
2016-02-08 08:06:37
date last changed
2016-02-08 08:06:37
@misc{8522692,
 abstract   = {Amyotrofisk lateralskleros (ALS) är en obotlig neurodegenerativ sjukdom, som ger upphov till muskelförtvining. Sjukdomen medför ofta en nedsatt livskvalitet och en komplex symtombild med omfattande omvårdnadsbehov som följd, vilket gör omvårdnaden central. Syftet med denna litteraturstudie var därför att beskriva hur sjuksköterskan arbetar i omvårdnaden med patienter som lider av ALS. En litteraturstudie med integrerad innehållsanalys utfördes för att sammanställa relevant och befintlig fakta. I studiens resultat identifierades tre övergripande teman; sjuksköterskans resurser, sjuksköterskans förhållningssätt samt symtomlindring. Dessa tre teman med tillhörande subteman, beskriver hur
sjuksköterskans omvårdnadsarbete av ALS-patienter ser ut. Sammanfattningsvis anses det nödvändigt att underlag vid handläggning av dessa patienter finns tillgängligt, vilket föreliggande litteraturstudie önskvärt kan bidra till.},
 author    = {Johansson, Julia and Beckerot, Linnea},
 keyword   = {personcentrerad vård.,symtomlindring,sjuksköterskans förhållningssätt,sjuksköterskans resurser,livskvalitet,ALS,omvårdnad},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Sjuksköterskans omvårdnadsarbete med patienter som lider av ALS. En litteraturstudie.},
 year     = {2016},
}