Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Tjänar man på att investera sitt studielån?

Bäckström, Henrik LU (2016) NEKH01 20152
Department of Economics
Abstract (Swedish)
Sammanfattning

Examensarbete i nationaleknomi vid Lunds universitet, kandidatuppsats, HT 2015

Seminariedatum: 2016.01.26

Författare: Henrik Bäckström

Handeledare: Dag Rydorff

Titel: Tjänar man på att investera sitt studielån? En undersökning av investeringsmöjligheter med lån från tre studiemedelssystem sedan 1981.

Nyckelord: CSN, investering med belånat kapital, passiv placeringsstrategi.

Inledning: För studenter som inte tar studielån för att konsumera öppnas möjligheten att investera med lånat kapital. Den fördelaktiga räntan bör ge bra investeringsmöjligheter. De tre senaste studiemedelssystemen har sett olika ut vilket kommer bidra till att placeringsmöjligheten har varierar mellan systemen.

Syfte... (More)
Sammanfattning

Examensarbete i nationaleknomi vid Lunds universitet, kandidatuppsats, HT 2015

Seminariedatum: 2016.01.26

Författare: Henrik Bäckström

Handeledare: Dag Rydorff

Titel: Tjänar man på att investera sitt studielån? En undersökning av investeringsmöjligheter med lån från tre studiemedelssystem sedan 1981.

Nyckelord: CSN, investering med belånat kapital, passiv placeringsstrategi.

Inledning: För studenter som inte tar studielån för att konsumera öppnas möjligheten att investera med lånat kapital. Den fördelaktiga räntan bör ge bra investeringsmöjligheter. De tre senaste studiemedelssystemen har sett olika ut vilket kommer bidra till att placeringsmöjligheten har varierar mellan systemen.

Syfte Grundsyftet med uppsatsen är att redogöra för hur investeringsmöjligheter med CSN-lån har förändrats mellan de tre senast lånesystemen. Det görs genom att följa utvecklingen av portföljer, där man investerat i en passiv placeringsstrategi för olika riskaversioner gällande lån där återbetalning av CSN-lånet sker löpande. Syftet med uppsatsen är således att jämföra utvecklingen av flera portföljer med investerat kapital från de olika studielånesystemen.

Metod: I följande uppsats används en kvantitativ metod för att behandla data i skapade modeller för CSN-lån och utveckling av portföljerna. Där efter sker en komparativ analys av resultatet.

Resultat och slutsatser: Den passiva placeringsstrategin med studielån tagna i lånesystem lån före 1989 visar bäst resultat i alla undersökningsperiod oavsett riskaversion. Är studenter som investerar studielånet med en passiv placeringsstrategi villig att åta sig risk, visar resultaten att det är lönsamt att investera sitt studielån.

Förslag till fortsatt forskning: Det hade varit intressant att se hur risknivån kontra avkastningsnivån ser ut för en placering med studielån för olika riskaversioner. Samt att undersöka när delar av portföljen är investerat med studielån. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Bäckström, Henrik LU
supervisor
organization
course
NEKH01 20152
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
language
Swedish
id
8522983
date added to LUP
2016-02-11 14:59:15
date last changed
2016-02-11 14:59:15
@misc{8522983,
 abstract   = {Sammanfattning

Examensarbete i nationaleknomi vid Lunds universitet, kandidatuppsats, HT 2015

Seminariedatum: 2016.01.26

Författare: Henrik Bäckström

Handeledare: Dag Rydorff

Titel: Tjänar man på att investera sitt studielån? En undersökning av investeringsmöjligheter med lån från tre studiemedelssystem sedan 1981. 

Nyckelord: CSN, investering med belånat kapital, passiv placeringsstrategi. 

Inledning: För studenter som inte tar studielån för att konsumera öppnas möjligheten att investera med lånat kapital. Den fördelaktiga räntan bör ge bra investeringsmöjligheter. De tre senaste studiemedelssystemen har sett olika ut vilket kommer bidra till att placeringsmöjligheten har varierar mellan systemen. 

 Syfte Grundsyftet med uppsatsen är att redogöra för hur investeringsmöjligheter med CSN-lån har förändrats mellan de tre senast lånesystemen. Det görs genom att följa utvecklingen av portföljer, där man investerat i en passiv placeringsstrategi för olika riskaversioner gällande lån där återbetalning av CSN-lånet sker löpande. Syftet med uppsatsen är således att jämföra utvecklingen av flera portföljer med investerat kapital från de olika studielånesystemen. 

Metod: I följande uppsats används en kvantitativ metod för att behandla data i skapade modeller för CSN-lån och utveckling av portföljerna. Där efter sker en komparativ analys av resultatet. 

Resultat och slutsatser: Den passiva placeringsstrategin med studielån tagna i lånesystem lån före 1989 visar bäst resultat i alla undersökningsperiod oavsett riskaversion. Är studenter som investerar studielånet med en passiv placeringsstrategi villig att åta sig risk, visar resultaten att det är lönsamt att investera sitt studielån. 

Förslag till fortsatt forskning: Det hade varit intressant att se hur risknivån kontra avkastningsnivån ser ut för en placering med studielån för olika riskaversioner. Samt att undersöka när delar av portföljen är investerat med studielån.},
 author    = {Bäckström, Henrik},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Tjänar man på att investera sitt studielån?},
 year     = {2016},
}