Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Könsidentitet kan man aldrig se, den finns ju inom alla

Reimer, Felicia LU and White, Jessica LU (2016) PSPT02 20152
Department of Psychology
Abstract (Swedish)
Syftet med studien var att få en fördjupad kunskap om ickebinära transpersoners vårderfarenheter och hur dessa kan förbättras. En kvalitativ metod med hermeneutisk och fenomenologisk ansats användes. Fem semistrukturerade intervjuer genomfördes med individer som identifierade sig som ickebinära transpersoner, och i analysen av materialet användes Interpretative Phenomenological Analysis (IPA). I studien framkom att vårdbemötandet inom både transspecifik vård och övrig vård ofta färgades av den utpräglade tvåkönsnormen, att könsrelaterad vård ofta skjutits upp och undvikits av informanterna, samt erfarenheter av att könsidentiteten kopplats samman med psykisk ohälsa. Majoriteten av informanternas berättelser kretsade kring negativt... (More)
Syftet med studien var att få en fördjupad kunskap om ickebinära transpersoners vårderfarenheter och hur dessa kan förbättras. En kvalitativ metod med hermeneutisk och fenomenologisk ansats användes. Fem semistrukturerade intervjuer genomfördes med individer som identifierade sig som ickebinära transpersoner, och i analysen av materialet användes Interpretative Phenomenological Analysis (IPA). I studien framkom att vårdbemötandet inom både transspecifik vård och övrig vård ofta färgades av den utpräglade tvåkönsnormen, att könsrelaterad vård ofta skjutits upp och undvikits av informanterna, samt erfarenheter av att könsidentiteten kopplats samman med psykisk ohälsa. Majoriteten av informanternas berättelser kretsade kring negativt bemötande. Teman som okunskap, diskriminering och irrelevanta frågor kopplade till könsidentiteten framkom. Erfarenheter av positivt bemötande utgjordes främst av situationer där reaktioner kring könsidentiteten uteblivit och informanterna behandlats som vem som helst. Vad gäller förbättringar kring bemötande från vårdpersonalens sida, betonade informanterna ett könsneutralt språk, att synliggöra och normalisera den ickebinära identiteten genom att fråga om önskat pronomen och tilltalsnamn. De underströk även behovet av ökad kunskap kring trans och specifikt ickebinära överallt. Implikationer och förslag för vidare forskning diskuterades. (Less)
Abstract
The aim of the study was to explore the healthcare experiences of non-binary transgender individuals, and possible improvements of healthcare services. A qualitative method with a hermeneutic and phenomenological approach was used. Five semi structured interviews were conducted, with self-identified non-binary transgender individuals. The transcripts were analysed according to the Interpretative Phenomenological Analysis (IPA) method. The main themes that appeared in the interviews, were healthcare experiences influenced by the prominent binary norm, avoidance or postponing of gynecological care, and experiences of health care professionals who had conflated their mental health issues and their gender identity. The majority of the... (More)
The aim of the study was to explore the healthcare experiences of non-binary transgender individuals, and possible improvements of healthcare services. A qualitative method with a hermeneutic and phenomenological approach was used. Five semi structured interviews were conducted, with self-identified non-binary transgender individuals. The transcripts were analysed according to the Interpretative Phenomenological Analysis (IPA) method. The main themes that appeared in the interviews, were healthcare experiences influenced by the prominent binary norm, avoidance or postponing of gynecological care, and experiences of health care professionals who had conflated their mental health issues and their gender identity. The majority of the participants’ experiences focused on negative aspects of healthcare services, involving themes such as ignorance, discrimination and irrelevant questions concerning their non-binary identity. Positive experiences were defined as situations when they were treated as anybody, and no special attention were given to their gender identity. The participants suggested more frequent use of gender neutral language in healthcare settings, as well as asking patients about preferred name and pronoun in order to shed light on the non-binary identity. They emphasised the need of increased knowledge about trans everywhere, specifically regarding the non-binary identity. Implications of the study, and suggestions for further research were discussed. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Reimer, Felicia LU and White, Jessica LU
supervisor
organization
course
PSPT02 20152
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
transperson, könsidentitet, ickebinär, vårdbemötande, intergender, queer, vårderfarenheter, transgender, gender identity, non-binary, genderqueer, healthcare experiences
language
Swedish
id
8524471
date added to LUP
2016-01-21 14:13:21
date last changed
2016-01-21 14:13:21
@misc{8524471,
 abstract   = {The aim of the study was to explore the healthcare experiences of non-binary transgender individuals, and possible improvements of healthcare services. A qualitative method with a hermeneutic and phenomenological approach was used. Five semi structured interviews were conducted, with self-identified non-binary transgender individuals. The transcripts were analysed according to the Interpretative Phenomenological Analysis (IPA) method. The main themes that appeared in the interviews, were healthcare experiences influenced by the prominent binary norm, avoidance or postponing of gynecological care, and experiences of health care professionals who had conflated their mental health issues and their gender identity. The majority of the participants’ experiences focused on negative aspects of healthcare services, involving themes such as ignorance, discrimination and irrelevant questions concerning their non-binary identity. Positive experiences were defined as situations when they were treated as anybody, and no special attention were given to their gender identity. The participants suggested more frequent use of gender neutral language in healthcare settings, as well as asking patients about preferred name and pronoun in order to shed light on the non-binary identity. They emphasised the need of increased knowledge about trans everywhere, specifically regarding the non-binary identity. Implications of the study, and suggestions for further research were discussed.},
 author    = {Reimer, Felicia and White, Jessica},
 keyword   = {transperson,könsidentitet,ickebinär,vårdbemötande,intergender,queer,vårderfarenheter,transgender,gender identity,non-binary,genderqueer,healthcare experiences},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Könsidentitet kan man aldrig se, den finns ju inom alla},
 year     = {2016},
}