Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Sjuksköterskors kunskap om och attityder till smärta hos och smärtskattning av barn

Dahl, Mårten LU and Olsen, Durita Maria LU (2016) SBUM20 20152
Department of Health Sciences
Abstract (Swedish)
Bakgrund: Sjuksköterskors kunskap om och attityder till smärta och smärtskattning påverkar kvaliteten på de insattser som barn får. Ny forskning visar att sjuksköterskor som jobbar med barn i några fall har bristande kunskaper och negativa attityder avseende ämnet.

Syfte och metod: En enkät delades ut till sjuksköterskor på barnavdelningar i Skåne med syfte att undersöka kunskap om och attityder till smärta och smärtskattning av barn i åldern 0-12 år. Enkätmaterialet analyserades statistiskt för att undersöka om kunskap och attityder hade ett positivt samband med vidareutbildning och arbetslivserfarenhet.

Resultat: Deltagarna hade generellt positiva attityder och en acceptabel kunskapnivå, och kunskap (p=0.002) och attityder... (More)
Bakgrund: Sjuksköterskors kunskap om och attityder till smärta och smärtskattning påverkar kvaliteten på de insattser som barn får. Ny forskning visar att sjuksköterskor som jobbar med barn i några fall har bristande kunskaper och negativa attityder avseende ämnet.

Syfte och metod: En enkät delades ut till sjuksköterskor på barnavdelningar i Skåne med syfte att undersöka kunskap om och attityder till smärta och smärtskattning av barn i åldern 0-12 år. Enkätmaterialet analyserades statistiskt för att undersöka om kunskap och attityder hade ett positivt samband med vidareutbildning och arbetslivserfarenhet.

Resultat: Deltagarna hade generellt positiva attityder och en acceptabel kunskapnivå, och kunskap (p=0.002) och attityder (p=0.094) visade sig samvariera positivt med längden av arbetslivserfarenhet. Sjuksköterskor med någon form av vidareutbildning hade också bättre kunskaper (p=0.06) och mer positiva attityder (p=0.031) än de utan vidareutbildning. Resultaten visade samtidigt att sjuksköterskorna inte var helt konsekventa i sina generellt positiva attityder till smärtskattning och att deras kunskap var bristande i enskilda frågor om smärtstillande läkemedel.
Konklusioner: Lång arbetslivserfarenhet och vidareutbildning har en positiv inverkan på sjuksköterskors kunskap om och attityder till pediatrisk smärta. Trots deras generellt positiva attityder till ämnet är det nödvändigt att kontinuerligt arbeta med att riktlinjer för smärthantering efterlevs i den kliniska vardag för att motverka att användandet av validerade smärtskattnings- instrument släpar efter. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Dahl, Mårten LU and Olsen, Durita Maria LU
supervisor
organization
course
SBUM20 20152
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
Paediatric pain, pain assessment, nurses attitudes, nurses knowledge
language
Swedish
id
8524472
date added to LUP
2016-01-20 09:31:25
date last changed
2016-01-20 09:31:25
@misc{8524472,
 abstract   = {Bakgrund: Sjuksköterskors kunskap om och attityder till smärta och smärtskattning påverkar kvaliteten på de insattser som barn får. Ny forskning visar att sjuksköterskor som jobbar med barn i några fall har bristande kunskaper och negativa attityder avseende ämnet.

Syfte och metod: En enkät delades ut till sjuksköterskor på barnavdelningar i Skåne med syfte att undersöka kunskap om och attityder till smärta och smärtskattning av barn i åldern 0-12 år. Enkätmaterialet analyserades statistiskt för att undersöka om kunskap och attityder hade ett positivt samband med vidareutbildning och arbetslivserfarenhet.

Resultat: Deltagarna hade generellt positiva attityder och en acceptabel kunskapnivå, och kunskap (p=0.002) och attityder (p=0.094) visade sig samvariera positivt med längden av arbetslivserfarenhet. Sjuksköterskor med någon form av vidareutbildning hade också bättre kunskaper (p=0.06) och mer positiva attityder (p=0.031) än de utan vidareutbildning. Resultaten visade samtidigt att sjuksköterskorna inte var helt konsekventa i sina generellt positiva attityder till smärtskattning och att deras kunskap var bristande i enskilda frågor om smärtstillande läkemedel.
Konklusioner: Lång arbetslivserfarenhet och vidareutbildning har en positiv inverkan på sjuksköterskors kunskap om och attityder till pediatrisk smärta. Trots deras generellt positiva attityder till ämnet är det nödvändigt att kontinuerligt arbeta med att riktlinjer för smärthantering efterlevs i den kliniska vardag för att motverka att användandet av validerade smärtskattnings- instrument släpar efter.},
 author    = {Dahl, Mårten and Olsen, Durita Maria},
 keyword   = {Paediatric pain,pain assessment,nurses attitudes,nurses knowledge},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Sjuksköterskors kunskap om och attityder till smärta hos och smärtskattning av barn},
 year     = {2016},
}