Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Distansavtalslagen i ny skepnad – en studie av tre ändringar

Warner, Maria LU (2016) HARH12 20152
Department of Business Law
Abstract (Swedish)
Uppsatsens syfte är att undersöka lagändringen den 13 juni 2014 i lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler. Undersökningen utreder avtal på distans och avtal utanför affärslokaler mellan en konsument och en näringsidkare för varor och tjänster. Uppsatsen granskar ändringar där den svenska lagstiftningen är tillämplig men kommer även bestå av EU-rättsligt material. Anledningen är att lagändringen grundar sig på EU-direktivet om konsumenträttigheter antagen 2011. Fokus kommer vara på följande tre ändringar i lagen: ångerrätten vid gatuförsäljning, tidpunkt när ångerfristen börjar löpa och möjlighet att använda varan under ångerfristen.

Dessa tre nämnda ändringar är relativt nya och oprövade. De kan därför vara svåra... (More)
Uppsatsens syfte är att undersöka lagändringen den 13 juni 2014 i lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler. Undersökningen utreder avtal på distans och avtal utanför affärslokaler mellan en konsument och en näringsidkare för varor och tjänster. Uppsatsen granskar ändringar där den svenska lagstiftningen är tillämplig men kommer även bestå av EU-rättsligt material. Anledningen är att lagändringen grundar sig på EU-direktivet om konsumenträttigheter antagen 2011. Fokus kommer vara på följande tre ändringar i lagen: ångerrätten vid gatuförsäljning, tidpunkt när ångerfristen börjar löpa och möjlighet att använda varan under ångerfristen.

Dessa tre nämnda ändringar är relativt nya och oprövade. De kan därför vara svåra att förstå och använda sig av. Det är dessutom svårt att förutse om och i så fall vilka problem ändringarna kan komma att ge upphov till vid tillämpning. Uppsatsens ämne är aktuellt för både konsumenter och näringsidkare, och trender visar att både internethandel och gatuförsäljning ökar. (Less)
Abstract
This essay’s purpose is to analyze the amendment of 13 July 2014 in the Swedish Distance Contract Act. The study discusses the distance contract and off-premises contracts between a trader and a consumer for products and services. This essay analyzes the changes where the Swedish law is applicable but it will also include analyzes of EU law. The reason is that the amendment is based on an EU Directive about consumer rights adopted in 2011. Focus will be on the following three changes, which the amendment includes: the rights of withdrawal from street selling, the time when the withdrawal period starts and the opportunity to use the product during the withdrawal period.

These changes are relatively new, untested and thus can be difficult... (More)
This essay’s purpose is to analyze the amendment of 13 July 2014 in the Swedish Distance Contract Act. The study discusses the distance contract and off-premises contracts between a trader and a consumer for products and services. This essay analyzes the changes where the Swedish law is applicable but it will also include analyzes of EU law. The reason is that the amendment is based on an EU Directive about consumer rights adopted in 2011. Focus will be on the following three changes, which the amendment includes: the rights of withdrawal from street selling, the time when the withdrawal period starts and the opportunity to use the product during the withdrawal period.

These changes are relatively new, untested and thus can be difficult to understand and to apply. Moreover it is hard to predict if and what issues the changes will bring when applied. The subject for this essay is topical for both traders and consumers, tendency shows that both Internet shopping and street selling increases. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Warner, Maria LU
supervisor
organization
course
HARH12 20152
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
distansavtalslagen, DAL, lagändring, distansavtal, avtal utanför affärslokaler, varor, tjänster, ångerrätt, ångerfrist, konsumenträttigheter
language
Swedish
id
8564111
date added to LUP
2016-01-21 10:48:35
date last changed
2016-01-21 10:48:35
@misc{8564111,
 abstract   = {This essay’s purpose is to analyze the amendment of 13 July 2014 in the Swedish Distance Contract Act. The study discusses the distance contract and off-premises contracts between a trader and a consumer for products and services. This essay analyzes the changes where the Swedish law is applicable but it will also include analyzes of EU law. The reason is that the amendment is based on an EU Directive about consumer rights adopted in 2011. Focus will be on the following three changes, which the amendment includes: the rights of withdrawal from street selling, the time when the withdrawal period starts and the opportunity to use the product during the withdrawal period.

These changes are relatively new, untested and thus can be difficult to understand and to apply. Moreover it is hard to predict if and what issues the changes will bring when applied. The subject for this essay is topical for both traders and consumers, tendency shows that both Internet shopping and street selling increases.},
 author    = {Warner, Maria},
 keyword   = {distansavtalslagen,DAL,lagändring,distansavtal,avtal utanför affärslokaler,varor,tjänster,ångerrätt,ångerfrist,konsumenträttigheter},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Distansavtalslagen i ny skepnad – en studie av tre ändringar},
 year     = {2016},
}