Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Ansvarsgenombrott - En analys av oskrivna undantag från aktieägares avsaknad av ansvar för bolagets förpliktelser

Hargestam, Emil LU (2016) HARH12 20152
Department of Business Law
Abstract
The essay is about the non-statutory principles of the corporate veil of a corporation. The Supreme Court has several times with regard to these principles imposed shareholders a personal liability for the limited company's liabilities. This despite the fact that a limited liability company's main characteristic is that its shareholders have no personal liability for the company's obligations under Chapter 1. 3 § Companies Act. PLCs today contains several statutory creditors- and capital rules to protect the company's creditors. In addition to these provisions, the principles of corporate veil made clear in practice that extra protection for the company's creditors.

The question that legislate the principles of the corporate veil has... (More)
The essay is about the non-statutory principles of the corporate veil of a corporation. The Supreme Court has several times with regard to these principles imposed shareholders a personal liability for the limited company's liabilities. This despite the fact that a limited liability company's main characteristic is that its shareholders have no personal liability for the company's obligations under Chapter 1. 3 § Companies Act. PLCs today contains several statutory creditors- and capital rules to protect the company's creditors. In addition to these provisions, the principles of corporate veil made clear in practice that extra protection for the company's creditors.

The question that legislate the principles of the corporate veil has been under investigation twice. The first time, in 1987, made the Payments Committee a detailed investigation in which the result was that it proposed to adopt a law on the responsibility breakthrough in what was then the Swedish Companies Act. This proposal was not a success and the council sharply criticized the proposal's vague formulation. They argued that words like inappropriate and obviously would be very difficult to assess for both the court and a shareholder. The second time the issue was discussed during the drafting of the new Companies Act (2005: 551). Here, too, the legislature came to the conclusion that it was impossible to form a sufficiently clear rule regarding the corporate veil of limited liability companies. They feared that a rule concerning responsibilities breakthrough could lead to confusion and that it would bring a higher legal uncertainty today.

Finally, I discuss the potential consequences to a statutory regulation of the corporate veil, and if it is even possible to formulate a law on the responsibility of breakthrough without destroying the main principle of corporate form. (Less)
Popular Abstract (Swedish)
Uppsatsen handlar om de icke lagfästa principerna för ansvarsgenombrott i ett aktiebolag. Högsta domstolen har flera gånger med hänsyn till dessa principer ålagt aktieägare ett personligt betalningsansvar för aktiebolagets skulder, trots att ett aktiebolags främsta kännetecken är att dess aktieägare inte har något personligt betalningsansvar för bolagets förpliktelser enligt 1 kap. 3 § ABL. Aktiebolagen innehåller idag flera lagfästa borengärs- och kapitalskyddsregler för att skydda bolagets borgenärer. Utöver dessa bestämmelser har principerna för ansvarsgenombrott klargjorts i praxis som ett extra skydd för bolagets borgenärer.

Frågan om att lagreglera principerna för ansvarsgenombrott har varit under utredning två gånger. Första... (More)
Uppsatsen handlar om de icke lagfästa principerna för ansvarsgenombrott i ett aktiebolag. Högsta domstolen har flera gånger med hänsyn till dessa principer ålagt aktieägare ett personligt betalningsansvar för aktiebolagets skulder, trots att ett aktiebolags främsta kännetecken är att dess aktieägare inte har något personligt betalningsansvar för bolagets förpliktelser enligt 1 kap. 3 § ABL. Aktiebolagen innehåller idag flera lagfästa borengärs- och kapitalskyddsregler för att skydda bolagets borgenärer. Utöver dessa bestämmelser har principerna för ansvarsgenombrott klargjorts i praxis som ett extra skydd för bolagets borgenärer.

Frågan om att lagreglera principerna för ansvarsgenombrott har varit under utredning två gånger. Första gången år 1987 gjordes en utförlig utredning där betalningskommittén föreslog att införa en lag om ansvarsgenombrott i dåvarande aktiebolagslagen. Detta förslag blev ingen succé och lagrådet riktade skarp kritik mot förslagets vaga utformning. De menade att ord som otillbörligt och uppenbart skulle vara mycket svåra att bedöma för både en domstol och en aktieägare. Andra gången frågan diskuterades var under utarbetandet av nya ABL (2005:551). Här kom lagstiftaren fram till att det var omöjligt att utforma en tillräckligt tydlig regel kring ansvarsgenombrott i aktiebolag. De trodde att en regel kring ansvarsgenombrott skulle leda till förvirring och att det skulle medföra en högre rättsosäkerhet än idag.

Avslutningsvis diskuteras konsekvenserna vid en lagreglering av ansvarsgenombrott. Positiva och negativa konsekvenser och ifall det ens är möjligt att utforma en lag om ansvarsgenombrott utan att förstöra huvudprincipen inom aktiebolagsformen. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Hargestam, Emil LU
supervisor
organization
course
HARH12 20152
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
processbolagsmålet och lagförslag, ansvarsfrihet, Ansvarsgenombrott
language
Swedish
id
8564451
date added to LUP
2016-01-25 14:03:31
date last changed
2016-01-25 14:03:31
@misc{8564451,
 abstract   = {The essay is about the non-statutory principles of the corporate veil of a corporation. The Supreme Court has several times with regard to these principles imposed shareholders a personal liability for the limited company's liabilities. This despite the fact that a limited liability company's main characteristic is that its shareholders have no personal liability for the company's obligations under Chapter 1. 3 § Companies Act. PLCs today contains several statutory creditors- and capital rules to protect the company's creditors. In addition to these provisions, the principles of corporate veil made clear in practice that extra protection for the company's creditors.
 
The question that legislate the principles of the corporate veil has been under investigation twice. The first time, in 1987, made the Payments Committee a detailed investigation in which the result was that it proposed to adopt a law on the responsibility breakthrough in what was then the Swedish Companies Act. This proposal was not a success and the council sharply criticized the proposal's vague formulation. They argued that words like inappropriate and obviously would be very difficult to assess for both the court and a shareholder. The second time the issue was discussed during the drafting of the new Companies Act (2005: 551). Here, too, the legislature came to the conclusion that it was impossible to form a sufficiently clear rule regarding the corporate veil of limited liability companies. They feared that a rule concerning responsibilities breakthrough could lead to confusion and that it would bring a higher legal uncertainty today.
 
Finally, I discuss the potential consequences to a statutory regulation of the corporate veil, and if it is even possible to formulate a law on the responsibility of breakthrough without destroying the main principle of corporate form.},
 author    = {Hargestam, Emil},
 keyword   = {processbolagsmålet och lagförslag,ansvarsfrihet,Ansvarsgenombrott},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Ansvarsgenombrott - En analys av oskrivna undantag från aktieägares avsaknad av ansvar för bolagets förpliktelser},
 year     = {2016},
}