Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Faktiska fel i fastighet - Felbedömning enligt 4 kap. 19 § jordabalken

Nilsson, Ante LU (2016) HARH12 20152
Department of Business Law
Abstract (Swedish)
Enligt 4 kap. 19 § JB föreligger det ett faktiskt fel i fastighet när en fastighet inte stämmer överens med vad som i första hand har avtalats d.v.s. ett konkret fel. Utgångspunkten i avtalet är uppgifter som säljaren har lämnat om fastigheten. Säljaren är ansvarig för att dessa är korrekta. I andra hand avgörs vad köparen har för rätt att förvänta sig av fastigheten. Om fastigheten avviker från vad köparen hade förväntat sig föreligger ett abstrakt fel. För att köparen ska kunna åberopa att ett fel föreligger och hålla säljaren ansvarig för det måste köparen ha hittat felet vid köpet om det har varit synligt annars ska felet ha varit dolt vid köpet men som visar sig efteråt. Köparen har alltså en undersökningsplikt som har utgångspunkt i... (More)
Enligt 4 kap. 19 § JB föreligger det ett faktiskt fel i fastighet när en fastighet inte stämmer överens med vad som i första hand har avtalats d.v.s. ett konkret fel. Utgångspunkten i avtalet är uppgifter som säljaren har lämnat om fastigheten. Säljaren är ansvarig för att dessa är korrekta. I andra hand avgörs vad köparen har för rätt att förvänta sig av fastigheten. Om fastigheten avviker från vad köparen hade förväntat sig föreligger ett abstrakt fel. För att köparen ska kunna åberopa att ett fel föreligger och hålla säljaren ansvarig för det måste köparen ha hittat felet vid köpet om det har varit synligt annars ska felet ha varit dolt vid köpet men som visar sig efteråt. Köparen har alltså en undersökningsplikt som har utgångspunkt i vad som är synligt. Missar köparen ett fel som anses synligt får köparen stå för felet. Köparens undersökningsplikt kan även reduceras eller utökas beroende på hur säljaren lämnar uppgifter. Köparen kan anlita en besiktningsman för att denne ska undersöka fastigheten men det kan leda till nackdelar. Har säljaren en upplysningsplikt? Ja, i vissa lägen, vilket kommer att bero på omständigheterna kring köpet. Påföljderna prisavdrag, skadestånd och hävning är till för att skapa ekonomisk balans mellan parterna, men då krävs det att felet är väsentligt. (Less)
Popular Abstract
According to Chapter 4 Section 19 § JB there is a factual fault in the property in the first place when the property does not match what has been agreed to, a concrete fault. The starting point of the agreement is the information provided by the seller who is responsible for the correctness. Secondly, one has to determine what the buyer is entitled to expect of the property. If the property deviates in a way the buyer does not expect, then there is an abstract fault. If the buyer wants to be able to plead on a fault and keep the seller responsible, the purchaser must have found the fault if visible at the purchase unless the fault was hidden at the purchase and showing up afterwards. The buyer thus has a duty to examine what is visible at... (More)
According to Chapter 4 Section 19 § JB there is a factual fault in the property in the first place when the property does not match what has been agreed to, a concrete fault. The starting point of the agreement is the information provided by the seller who is responsible for the correctness. Secondly, one has to determine what the buyer is entitled to expect of the property. If the property deviates in a way the buyer does not expect, then there is an abstract fault. If the buyer wants to be able to plead on a fault and keep the seller responsible, the purchaser must have found the fault if visible at the purchase unless the fault was hidden at the purchase and showing up afterwards. The buyer thus has a duty to examine what is visible at the starting point. If the buyer misses a fault deemed visibly, then the buyer should not be compensated for the fault. The duty to examine can also be reduced or increased depending on the information the buyer receives. A buyer can hire an inspector to examine the property but this can lead to disadvantages. Has the seller a duty to provide information? Yes, in certain situations, which will depend on the circumstances of the purchase. The sanctions price reduction, damages and rescission is to create economic balance between the parties, but this will require that the fault is substantial. Which of the faults in the property are substantial? (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Nilsson, Ante LU
supervisor
organization
course
HARH12 20152
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
påföljder fel i fastighet, upplysningsplikt, undersökningsplikt, abstrakta fel, 4:19 JB, konkreta fel, faktiska fel i fastighet, faktiska fel, fastighetsrätt, jordabalk, 4 kap. 19 § jordabalk, fel i fastighet
language
Swedish
id
8564501
date added to LUP
2016-01-22 09:35:11
date last changed
2016-01-22 09:35:11
@misc{8564501,
 abstract   = {Enligt 4 kap. 19 § JB föreligger det ett faktiskt fel i fastighet när en fastighet inte stämmer överens med vad som i första hand har avtalats d.v.s. ett konkret fel. Utgångspunkten i avtalet är uppgifter som säljaren har lämnat om fastigheten. Säljaren är ansvarig för att dessa är korrekta. I andra hand avgörs vad köparen har för rätt att förvänta sig av fastigheten. Om fastigheten avviker från vad köparen hade förväntat sig föreligger ett abstrakt fel. För att köparen ska kunna åberopa att ett fel föreligger och hålla säljaren ansvarig för det måste köparen ha hittat felet vid köpet om det har varit synligt annars ska felet ha varit dolt vid köpet men som visar sig efteråt. Köparen har alltså en undersökningsplikt som har utgångspunkt i vad som är synligt. Missar köparen ett fel som anses synligt får köparen stå för felet. Köparens undersökningsplikt kan även reduceras eller utökas beroende på hur säljaren lämnar uppgifter. Köparen kan anlita en besiktningsman för att denne ska undersöka fastigheten men det kan leda till nackdelar. Har säljaren en upplysningsplikt? Ja, i vissa lägen, vilket kommer att bero på omständigheterna kring köpet. Påföljderna prisavdrag, skadestånd och hävning är till för att skapa ekonomisk balans mellan parterna, men då krävs det att felet är väsentligt.},
 author    = {Nilsson, Ante},
 keyword   = {påföljder fel i fastighet,upplysningsplikt,undersökningsplikt,abstrakta fel,4:19 JB,konkreta fel,faktiska fel i fastighet,faktiska fel,fastighetsrätt,jordabalk,4 kap. 19 § jordabalk,fel i fastighet},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Faktiska fel i fastighet - Felbedömning enligt 4 kap. 19 § jordabalken},
 year     = {2016},
}