Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Konsumtionsprincipens omfattning i upphovsrätten - I ljuset av avgörandet i mål C-419/13 Art & Allposters mot Stiching Pictoright

Larsen, Fredrika LU (2016) HARH12 20152
Department of Business Law
Abstract
Abstract

The distribution gives the rights-holder an exclusive right to authorise or prohibit any form of distribution to the public by sale or otherwise. The right to control the distribution is tied to tangible objects. Exhaustion of the distribution right limits the rights-holder distribution right and is named the exhaustion principle. When a work with the consent of the right-holder is transferred within the EEA is the work exhausted and the rights-holder can no longer prevent further distribution.

In the ruling C-419/13 (Allposters) stated the CJEU that the distribution right is not exhausted when a reproduction of a work in form of a poster with the consent of the rights-holder after has been transferred to canvas and is... (More)
Abstract

The distribution gives the rights-holder an exclusive right to authorise or prohibit any form of distribution to the public by sale or otherwise. The right to control the distribution is tied to tangible objects. Exhaustion of the distribution right limits the rights-holder distribution right and is named the exhaustion principle. When a work with the consent of the right-holder is transferred within the EEA is the work exhausted and the rights-holder can no longer prevent further distribution.

In the ruling C-419/13 (Allposters) stated the CJEU that the distribution right is not exhausted when a reproduction of a work in form of a poster with the consent of the rights-holder after has been transferred to canvas and is placed on the market again in its new form. Such an alteration may according to the CJEU result in a new reproduction of the work and will need a new consent. The circumstances according to the advocate general of this ruling made it most special. One of these circumstances was that the change was to a medium that could be confused with the original work. After the ruling there have been different opinions that considers that the CJEUs motives to the ruling is found on vague and unclear statements. The ruling can therefore lead to misinterpretations by national courts, which can lead to negative consequences for retailers and distributors. (Less)
Abstract (Swedish)
Sammanfattning

Spridningsrätten ger upphovsrättsinnehavaren en ensamrätt att tillåta eller förbjuda all slags spridning till allmänheten, genom försäljning eller på annat sätt. Rätten att kontrollera spridningen är bunden till fysiska exemplar. Konsumtion av spridningsrätten är en inskränkning av upphovsmannens spridningsrätt och benämns som konsumtionsprincipen. När ett exemplar av ett verk med upphovsmannens samtycke har överlåtits inom EES-området är det konsumerat och upphovsmannen får inte förhindra fortsatt spridning.

I avgörandet C-419/13 (Allposters) slog EU-domstolen fast att spridningsrätten inte konsumerats när en reproduktion av ett verk i form av en pappersposter med upphovsrättsinnehavarens samtycke sedan har överförts... (More)
Sammanfattning

Spridningsrätten ger upphovsrättsinnehavaren en ensamrätt att tillåta eller förbjuda all slags spridning till allmänheten, genom försäljning eller på annat sätt. Rätten att kontrollera spridningen är bunden till fysiska exemplar. Konsumtion av spridningsrätten är en inskränkning av upphovsmannens spridningsrätt och benämns som konsumtionsprincipen. När ett exemplar av ett verk med upphovsmannens samtycke har överlåtits inom EES-området är det konsumerat och upphovsmannen får inte förhindra fortsatt spridning.

I avgörandet C-419/13 (Allposters) slog EU-domstolen fast att spridningsrätten inte konsumerats när en reproduktion av ett verk i form av en pappersposter med upphovsrättsinnehavarens samtycke sedan har överförts till kanvas och på nytt förts ut på marknaden i sin nya form. En sådan förändring kan enligt EU-domstolen i praktiken innebära ett nytt mångfaldigande som således kräver ett nytt samtycke. Omständigheterna enligt generaladvokaten gjorde avgörandet mycket speciellt. En av dessa omständigheter var att förändringen skedde till ett medium som kunde förväxlas med originalverket. Efter avgörandet har det funnits skilda åsikter som anser att EU-domstolens motiv till avgörandet bygger på vaga och otydliga utlåtanden. Avgörandet kan således leda till feltolkningar av nationella domstolar, som kan få negativa konsekvenser för bland annat återförsäljare och distributörer. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Larsen, Fredrika LU
supervisor
organization
course
HARH12 20152
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Upphovsrätt, immaterialrätt, fysiska verk, Infosoc-direktivet
language
Swedish
id
8564672
date added to LUP
2016-01-21 15:57:25
date last changed
2016-01-21 15:57:25
@misc{8564672,
 abstract   = {{Abstract

The distribution gives the rights-holder an exclusive right to authorise or prohibit any form of distribution to the public by sale or otherwise. The right to control the distribution is tied to tangible objects. Exhaustion of the distribution right limits the rights-holder distribution right and is named the exhaustion principle. When a work with the consent of the right-holder is transferred within the EEA is the work exhausted and the rights-holder can no longer prevent further distribution. 

In the ruling C-419/13 (Allposters) stated the CJEU that the distribution right is not exhausted when a reproduction of a work in form of a poster with the consent of the rights-holder after has been transferred to canvas and is placed on the market again in its new form. Such an alteration may according to the CJEU result in a new reproduction of the work and will need a new consent. The circumstances according to the advocate general of this ruling made it most special. One of these circumstances was that the change was to a medium that could be confused with the original work. After the ruling there have been different opinions that considers that the CJEUs motives to the ruling is found on vague and unclear statements. The ruling can therefore lead to misinterpretations by national courts, which can lead to negative consequences for retailers and distributors.}},
 author    = {{Larsen, Fredrika}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Konsumtionsprincipens omfattning i upphovsrätten - I ljuset av avgörandet i mål C-419/13 Art & Allposters mot Stiching Pictoright}},
 year     = {{2016}},
}