Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Generalklausulens tillämplighet vid riktningsbeslut - Under vilka förutsättningar kan företrädesrätten åsidosättas utan att stå i strid med aktiebolagslagen eller god sed på aktiemarknaden

Eilard, Aksel LU (2016) HARH12 20152
Department of Business Law
Abstract (Swedish)
Uppsatsen behandlar förhållandet mellan de aktieägarskyddsregler, primärt generalklausulen i ABL, och en avvikelse från företrädesrätten enligt en bestämmelse i emissionsbeslutet. Syftet är att klargöra under vilka förutsättningar en riktad nyemission kan göras utan att stå i strid med generalklausulen eller den av Aktiemarknadsnämnden (AMN) stadgade god sed på aktiemarknaden.

Frågan om en riktad emissions tillåtlighet kretsar till stora delar kring om den eventuella fördel som den emissionen riktas till, kan anses vara av otillbörlig karaktär. Utredningen av otillbörlighetsrekvisitet i generalklausulen sker med hjälp av doktrin, och rör centrala begrepp från förarbetena.

Generalklausulens tillämplighet analyseras specifikt i tre... (More)
Uppsatsen behandlar förhållandet mellan de aktieägarskyddsregler, primärt generalklausulen i ABL, och en avvikelse från företrädesrätten enligt en bestämmelse i emissionsbeslutet. Syftet är att klargöra under vilka förutsättningar en riktad nyemission kan göras utan att stå i strid med generalklausulen eller den av Aktiemarknadsnämnden (AMN) stadgade god sed på aktiemarknaden.

Frågan om en riktad emissions tillåtlighet kretsar till stora delar kring om den eventuella fördel som den emissionen riktas till, kan anses vara av otillbörlig karaktär. Utredningen av otillbörlighetsrekvisitet i generalklausulen sker med hjälp av doktrin, och rör centrala begrepp från förarbetena.

Generalklausulens tillämplighet analyseras specifikt i tre typfall som ofta aktualiseras i samband med riktade nyemissioner av aktier. Dessa tre klandergrunder är: emissionen sker med för stor emissionsrabatt, emissionen sker till en befintlig aktieägare och emissionen medför att styrkeförhållandena i bolaget förändras.

I uppsatsens slutsatser konstateras att rättsläget på området förefallet något oklart och någon tydlig gräns vad som konstituerar en tillåten riktad nyemission respektive en otillåten finns inte. Generalklausulens tillämplighet avgörs helt och hållet genom otillbörlighetsrekvisitet vilket är ett i sammanhanget svårdefinierat begrepp. Det kan konstateras att någon tydlig gräns för vilka emissionsvillkor som anses strida mot generalklausulen inte finns, utan bedömningen bör istället göras utifrån de specifika omständigheter som omgärdar vart och ett av fallen. (Less)
Popular Abstract
This thesis aims to discuss the relationship between minority shareholder’s rights Swedish Companies Act with regard to directed share issues based on a deviation from the statutory preferential rights.

The thesis purpose is to critically examine the current legal framework surrounding new share issues. Furthermore the thesis will clarify the circumstances under which a directed share issue is viable without infringing on the general clause or “good practice on the capital market”.

Whether a directed share issue is lawful according to Swedish Companies Act is determined through analysing the likely advantage the target investor could benefit from. If such a benefit is deemed inappropriate, the general clause is applicable and the... (More)
This thesis aims to discuss the relationship between minority shareholder’s rights Swedish Companies Act with regard to directed share issues based on a deviation from the statutory preferential rights.

The thesis purpose is to critically examine the current legal framework surrounding new share issues. Furthermore the thesis will clarify the circumstances under which a directed share issue is viable without infringing on the general clause or “good practice on the capital market”.

Whether a directed share issue is lawful according to Swedish Companies Act is determined through analysing the likely advantage the target investor could benefit from. If such a benefit is deemed inappropriate, the general clause is applicable and the share issue could therefore be unlawful.

The applicability of the general clause is analysed specifically in three cases which all could be actualised when a directed share issue is decided; 1) the issue discount is regarded as too big, 2) the share issue is directed to an existing shareholder and 3) directed share issue is causing the power relationship to shift.

Lastly one can state that the legal position in this matter is very uncertain. There seems to be no clear line for what constitutes an unlawful directed share issue. The general clause applicability is completely dependent on what constitutes an inappropriate advantage. The term is hard to define based upon the sources of the law. The permissibility of a directed share issue seems to be determined by the specific circumstances surrounding the directed share issue. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Eilard, Aksel LU
supervisor
organization
course
HARH12 20152
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
generalklausulen, riktningsbeslut, otillbörlighetsrekvisitet, företagsekonomiskt riktigt, avvikelse från företrädesrätten, riktad nyemission, emissionsrabatt, maktförskjutning
language
Swedish
id
8564768
date added to LUP
2016-01-22 10:25:29
date last changed
2016-01-22 10:25:29
@misc{8564768,
 abstract   = {Uppsatsen behandlar förhållandet mellan de aktieägarskyddsregler, primärt generalklausulen i ABL, och en avvikelse från företrädesrätten enligt en bestämmelse i emissionsbeslutet. Syftet är att klargöra under vilka förutsättningar en riktad nyemission kan göras utan att stå i strid med generalklausulen eller den av Aktiemarknadsnämnden (AMN) stadgade god sed på aktiemarknaden. 

Frågan om en riktad emissions tillåtlighet kretsar till stora delar kring om den eventuella fördel som den emissionen riktas till, kan anses vara av otillbörlig karaktär. Utredningen av otillbörlighetsrekvisitet i generalklausulen sker med hjälp av doktrin, och rör centrala begrepp från förarbetena.

Generalklausulens tillämplighet analyseras specifikt i tre typfall som ofta aktualiseras i samband med riktade nyemissioner av aktier. Dessa tre klandergrunder är: emissionen sker med för stor emissionsrabatt, emissionen sker till en befintlig aktieägare och emissionen medför att styrkeförhållandena i bolaget förändras. 

I uppsatsens slutsatser konstateras att rättsläget på området förefallet något oklart och någon tydlig gräns vad som konstituerar en tillåten riktad nyemission respektive en otillåten finns inte. Generalklausulens tillämplighet avgörs helt och hållet genom otillbörlighetsrekvisitet vilket är ett i sammanhanget svårdefinierat begrepp. Det kan konstateras att någon tydlig gräns för vilka emissionsvillkor som anses strida mot generalklausulen inte finns, utan bedömningen bör istället göras utifrån de specifika omständigheter som omgärdar vart och ett av fallen.},
 author    = {Eilard, Aksel},
 keyword   = {generalklausulen,riktningsbeslut,otillbörlighetsrekvisitet,företagsekonomiskt riktigt,avvikelse från företrädesrätten,riktad nyemission,emissionsrabatt,maktförskjutning},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Generalklausulens tillämplighet vid riktningsbeslut - Under vilka förutsättningar kan företrädesrätten åsidosättas utan att stå i strid med aktiebolagslagen eller god sed på aktiemarknaden},
 year     = {2016},
}