Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Förlösande barnmorskors tankar om förlossningsbrev

Liljenberg, Malin LU and Laurin, Nina LU (2016) SBMM51 20152
Department of Health Sciences
Abstract (Swedish)
Bakgrund: Förlossningsbrevet är tänkt att utgöra en hjälp för den födande kvinnan. Genom förlossningsbreven kan kvinnan bli mer delaktig i sin förlossning och få en bättre förlossningsupplevelse.
Syfte: Att belysa förlösande barnmorskors tankar om förlossningsbrev.
Metod: En kvalitativ studie. Semistrukturerade intervjuer med tolv barnmorskor vid två förlossningskliniker i Skåne. Analysen genom innehållsanalys enligt Burnard.
Resultat: Analysen genererade kategorierna; Tillblivelsen, Meningen och Mottagandet . Barnmorskorna hade en varierande syn på vikten av förlossningsbrev. De flesta var positiva till breven och ansåg att de har en funktion att fylla om innehållet är relevant. Förlossningsbreven sågs som en viktig del av föräldrarnas... (More)
Bakgrund: Förlossningsbrevet är tänkt att utgöra en hjälp för den födande kvinnan. Genom förlossningsbreven kan kvinnan bli mer delaktig i sin förlossning och få en bättre förlossningsupplevelse.
Syfte: Att belysa förlösande barnmorskors tankar om förlossningsbrev.
Metod: En kvalitativ studie. Semistrukturerade intervjuer med tolv barnmorskor vid två förlossningskliniker i Skåne. Analysen genom innehållsanalys enligt Burnard.
Resultat: Analysen genererade kategorierna; Tillblivelsen, Meningen och Mottagandet . Barnmorskorna hade en varierande syn på vikten av förlossningsbrev. De flesta var positiva till breven och ansåg att de har en funktion att fylla om innehållet är relevant. Förlossningsbreven sågs som en viktig del av föräldrarnas förlossningsförberedelse och som en kommunikationsväg mellan föräldrar och vårdpersonal.
Konklusion: God förberedelse kan leda till ett mer adekvat innehåll i förlossningsbreven vilket kan göra att de mottages på ett bättre sätt av förlossningsvården. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Liljenberg, Malin LU and Laurin, Nina LU
supervisor
organization
course
SBMM51 20152
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
Barnmorskor, förlossningsförberedelse, delaktighet, förlossningsbrev, kommunikation, tankar.
language
Swedish
id
8565523
date added to LUP
2016-01-25 08:16:06
date last changed
2016-01-25 08:16:06
@misc{8565523,
 abstract   = {Bakgrund: Förlossningsbrevet är tänkt att utgöra en hjälp för den födande kvinnan. Genom förlossningsbreven kan kvinnan bli mer delaktig i sin förlossning och få en bättre förlossningsupplevelse.
Syfte: Att belysa förlösande barnmorskors tankar om förlossningsbrev.
Metod: En kvalitativ studie. Semistrukturerade intervjuer med tolv barnmorskor vid två förlossningskliniker i Skåne. Analysen genom innehållsanalys enligt Burnard.
Resultat: Analysen genererade kategorierna; Tillblivelsen, Meningen och Mottagandet . Barnmorskorna hade en varierande syn på vikten av förlossningsbrev. De flesta var positiva till breven och ansåg att de har en funktion att fylla om innehållet är relevant. Förlossningsbreven sågs som en viktig del av föräldrarnas förlossningsförberedelse och som en kommunikationsväg mellan föräldrar och vårdpersonal.
Konklusion: God förberedelse kan leda till ett mer adekvat innehåll i förlossningsbreven vilket kan göra att de mottages på ett bättre sätt av förlossningsvården.},
 author    = {Liljenberg, Malin and Laurin, Nina},
 keyword   = {Barnmorskor,förlossningsförberedelse,delaktighet,förlossningsbrev,kommunikation,tankar.},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Förlösande barnmorskors tankar om förlossningsbrev},
 year     = {2016},
}